MAT PÅ BORDET: – Det er fellesskapets ansvar å sikre mat til alle, sa Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse i fjor. Foto: Trond Solberg / VG

Ap-ja til gratis skolemat

FOLKETS HUS (VG) Får Arbeiderpartiet bestemme, vil alle elever få et gratis daglig måltid. Partiet vedtok også gratis SFO/AKS, et kompromiss på lekser og at kommuner kan pålegge at helsepersonell vaksineres.

Søndag vedtok landsmøtet i Arbeiderpartiet skolemat. Dette har vært en viktig sak for de store byene, og toppene i Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bergen gikk hardt ut i forkant for å sikre flertall.

les også

Aps landsmøte: Storbyene vil tvinge igjennom gratis skolemat

Arbeiderpartiet vil nå arbeide for å innføre et gratis skolemåltid
for alle elever i grunnskolen, og starte innføringen med at
kommunene som ønsker det får tilskudd til dette.

Vil ha vaksinasjonstvang

Et forslag om tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen fikk flertall. Et av dem er at helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper, som barn og unge, må kunne pålegges å vaksinere seg for å motvirke smitterisiko.

Arbeiderpartiet åpner også for at kommuner som ønsker dette, kan gjennomføre prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon.

Lekse-tja og gratis SFO

Da landsmøtet behandlet uttalelsen om oppvekst, fikk Arbeiderpartiet mye ny politikk.

Lekser har vært et hett tema i forkant, men Arbeiderpartiet endte på et kompromiss. De gikk ikke inn for leksefri skole, men heller et vedtak om å dempe leksepresset, slik VG erfarte lørdag.

Landsmøtet vedtok også at de ønsker gratis skolefritidsordning/aktivitetsskole, og at de vil begynne med 1. klassingene. I tillegg vil Ap ha gratis SFO/AKS for elever med funksjonsnedsettelser også etter 4. klasse.

Nyvalgt kvinnepolitisk leder, Anette Trettebergstuen, er særlig fornøyd med at partiet nå mener at foreldrepermisjon bør begynne fra fødsel, ikke termin.

– Jeg er glad for at partiet vedtar dette. Rundt halvparten av alle fødende føder over termin, og det oppleves som irriterende at man mister den tiden, sier Trettebergstuen til VG.

De viktigste vedtakene

I løpet av fire dager har Arbeiderpartiet vedtatt mye ny politikk. Det som har fått mest oppmerksomhet gjennom landsmøtehelgen, er oljekampen som endte med at partiet lørdag vedtok å ikke gå inn for konsekvensutredning i LoVeSe til jubel fra AUF, og skuffelse for LO.

En abort-kamp om å skrote abortnemdene, slik at kvinner ville fått utvidet rett til selvbestemt abort ble tapt, etter en advarsel fra Gro Harlem Brundtland.

Dette var imidlertid ikke det eneste som skapte oppmerksomhet under landsmøtet. Dette er noen av de viktigste vedtakene Ap har fattet i helgen, som skal bli partiets nye politikk:

  • Ja til gratis skolemat, der kommunene selv skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv vil.
  • At foreldrepermisjon bør begynne fra fødsel, ikke fra Termin.
  • Spørsmålet om hvorvidt Ap skulle gå inn for å fjerne leksene splittet landsmøtet, men Ap gikk til slutt ikke inn for leksefri skole. De gikk heller for et vedtak om å dempe leksepresset.
  • Å gå inn for gratis skolefritidsordning/aktivitetsskole, først for de minste.
  • At helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper må kunne pålegges å vaksinere seg for å motvirke smitterisiko, og at kommuner som ønsker det kan gjennomføre prøveprosjekt med obligatorisk innkalling til vaksinasjon.
  • Å ikke utvide dagens grense for selvbestemt abort. Partiet vil jobbe for å styrke kvinners situasjon ved senaborter. Det innebærer å gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem, men ikke å fjerne nemndene.
  • Ingen konsekvensutredning i LoVeSe. Oljekompromisset fra 2017 falt, og Ap vil ikke lenger konsekvensutrede det mest oljelovende området, Nordland VI. Men de vil heller ikke gå inn for varig vern av området.
  • Å jobbe for en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Det vil innebære at tannhelsetjenester har en egenandel, som andre helsetjenester.
  • Nei til å gå inn for at Norge bør signere FNs atomvåpenforbud. Ap skal heller arbeide for forbud mot atomvåpen på sikt, og ikke signere traktaten nå.
  • Å iverksette informasjons- og holdningskampanjer om at «kjøp av seksuelle tjenester og handlinger i form av bilder, film og live streaming på webkamera er brudd på sexkjøpsloven».

I tillegg ble Anette Trettebergstuen formelt valgt inn som leder av Aps kvinnenettverk. Støre ble gjenvalgt som leder, og Bjørnar Skjæran, fylkesleder i Nordland arbeiderparti, ble valgt som ny nestleder i partiet.

– Viktig

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, er godt fornøyd  med vedtaket om lekser på Ap’s landsmøte i dag. 

– Det er bra at politikerene har lyttet til elever, lærere og foreldre i denne saken. Det er også bra at vi nå har fått en leksedebatt.

– Jeg mener det er viktig at lærere og ledere i skolen jevnlig gjennomgår leksepraksisen sin, gjerne i samarbeid med elever og foreldre.

– Samfunnet er i endring og lærernes leksepraksis kan ikke være i utakt med samfunnet rundt. Leksene må tilpasses den hverdagen elevene har, sier Handal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder