SLOTTET: Det kongelige hoff har ansvaret for store arbeider knyttet til sikkerheten på kongelige eiendommer. Foto: Robert S. Eik

Avlyser kontrakt på tre millioner etter vedtak om lovbrudd

– Naturlig at man trekker tilbake og begynner på nytt, sier anbudsekspert etter vedtaket om innkjøp av Det kongelige hoff gjort i Klageorganet for offentlige anskaffelser.

 • Eiliv Frich Flydal

I september konkluderte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med at Det kongelige hoff brøt loven da de inngikk en verdifull malerkontrakt uten offentlig anbud i 2016.

Lovverket, som kom på plass i 1999, skal sikre at alle selskaper får konkurrere på like vilkår om å levere best pris og best kvalitet. Slik skal skattepengene brukes mest mulig effektivt.

Likevel har hoffet i årevis brukt skattebetalernes penger til å kjøpe varer, tjenester og byggearbeider til private og statlige eiendommer uten å følge loven.

I KUNSTSTALLEN: Her får kong Harald en omvisning i lokalene som ble ferdigstilt som gave til dronning Sonja på hennes 80-års dag. Hoffsjef Gry Mølleskog til venstre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 • KOFAs vedtak om Det kongelige hoff og manglende bruk av anbud kan leses i sin helhet her.

Kostbart sikkerhetsprosjekt

Den aktuelle malerkontrakten ble tildelt da hoffet pusset opp de gamle stallene bak Slottet i 2016. Det nye utstillingslokaler, kalt Kunststallen, ble omtalt av kongehuset som en gave fra kong Harald til dronning Sonja og åpnet i anledning hennes 80-års dag i 2017.

HOFFSJEF: Gro Mølleskog er sjef ved det kongelige hoff og ansvarlig for bruken av midlene fra Stortinget. Foto: Jørgen Braastad, VG

De siste årene har hoffet vært tungt involvert i et omfattende sikkerhetsprosjekt på de kongelige eiendommene til en prislapp på nesten 600 millioner kroner. Det har medført store ekstrabevilgninger fra Stortinget og arbeidene skal etter planen være ferdig neste år.

Et av oppdragene ble lyst ut få dager før KOFAs avgjørelse. Det gjaldt oppgraderinger på flere av Slottets lagerlokaler på Østlandet. Prisrammen var på tre millioner kroner, ifølge utlysningen på den statlige portalen Doffin.

Nederst i utlysningen fra hoffet sto det:

«Det gjøres oppmerksom på at Byggherren/oppdragsgiver ikke er omfattet av lov om offentlige anskaffelser eller tilhørende forskrifter. For anskaffelsen gjelder de bestemmelser som fremgår av konkurransegrunnlaget.»

Avlyste

Men nå er konkurransen avlyst, ifølge en ny melding på i dokumentoversikten på oppdragets hjemmeside:

«Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i en avgjørelse av 4.9.2019 uttalt at de vurderer at denne typen anskaffelser er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi vil på denne bakgrunn avlyse anskaffelsen og kunngjøre en ny anskaffelse underlagt anskaffelsesregelverket.»

Avlysningen Foto: Faksimile

– Den aktuelle konkurransen ble registrert som en frivillig kunngjøring i Doffin. I lys av avgjørelsen fra KOFA, har Det kongelig hoff vurdert det slik at denne konkurransen nå ikke skal gjennomføres som en frivillig kunngjøring, og dermed har vi valgt å avlyse denne konkurransen, sier Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe.

Totalt har hoffet har fått bevilget over to milliarder kroner av Stortinget de siste 17 årene.

– For øvrig viser vi til vår tidligere uttalelse om at vi er i dialog med vårt kontaktdepartement KMD om videre oppfølging av KOFAs avgjørelse og har i denne forbindelse gjennomført to møter på administrativt nivå, sier Varpe.

BEKREFTER AVLYSNING: Kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff Guri Ofstad Varpe Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Fornuftig

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, som har ansvar for bevilgninger til kongehuset.

– Det er fornuftig av hoffet å trekke tilbake når det er avklart av KOFA at de er omfattet av anskaffelsesregelverket. Jeg ser heller ingen grunn til at hoffet ikke skulle være omfattet, sier Grini til VG.

Ekspert på offentlige anskaffelser Marianne Dragsten har skrevet flere fagbøker og er nemndmedlem i KOFA.

– Avgjørelsen i KOFA innebærer at man har vurdert at Det kongelige hoff faller inn under regelverket. Det innebærer også at hoffet skulle ha kunngjort sine anskaffelser mange år tilbake i tid, sier Dragsten til VG.

– Vedtaket om anskaffelsen av maleroppdraget angår indirekte de tidligere anskaffelsene hoffet har gjort, sier Dragsten.

– De anskaffelsene hoffet har kunngjort, men som det ikke er inngått kontrakter på, er det naturlig at man trekker tilbake og begynner på nytt, sier Dragsten.

ANBUDSEKSPERT: Advokat og medlem av Klageorganet for offentlige anskaffelser Marianne Dragsten. Foto: Vaar Advokat

Mer innsyn

Institusjoner som følger lov om offentlige anskaffelser må blant annet kunngjøre oppdrag offentlig, kunngjøre vinnere av anbudskonkurranser og gi innsyn i kontrakter.

Klagen over manglende utlysning av maleroppdraget i 2016 ble sendt av journalisten som har skrevet denne saken, som et ledd i arbeidet med å få innsyn i pengestrømmene på Slottet og fra Det kongelige hoff til næringslivet.

STATSRÅD: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Thomas Andreassen, VG

Dialog med departementet

Stortinget bevilger penger til hoffet og fastsetter kriteriene for pengebruken i statsbudsjettet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) følger opp hoffet til daglig.

«I sakens anledning er det avholdt to møter mellom Det kongelige hoff og KMD på administrativt nivå» og «KMD viser til Det kongelige hoff sin uttalelse til KOFA sin avgjørelse, og har ingen ytterligere kommentarer», skriver avdelingsdirektør Kaare Falkenberg og seniorrådgiver Thomas Kjølner i et svar til VG.

I vedtaket skriver KOFA at Det kongelige hoff:

 • er å anse som en statlig myndighet
 • oppfyller vilkårene for å være et offentlig organ
 • og at anskaffelsen var over terskelverdiene i loven som gjør at man er pliktig til å kunngjøre en konkurranse om oppdraget.

Vedtaket fra KOFA kan ikke ankes.

Mer om

 1. Slottet
 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 3. Konkurranse
 4. kontrakt

Flere artikler

 1. Vedtak: Hoffet brøt loven med millionkontrakt

 2. Forsinkelser gir kongehuset millioner på bok

 3. Bred politisk enighet i Evenes: Tror på omvalg

 4. ID-tabbe kan føre til omvalg i Gjøvik

 5. Full krangel etter at Rødt-Moxnes inntok byggeplass

Fra andre aviser

 1. Øygarden har 50 prosjekter i sving som helst skal i mål før nyttår. Lørdag åpnes ny fjordpark til 27 millioner kroner.

  Bergens Tidende
 2. Direktoratet lot PwC-partner lede arbeidet med prestisjeprosjekt. Så fikk selskapet kontrakt verdt 75 mill.

  Aftenposten
 3. Tror flere sportsbutikker kan forsvinne med nye tollregler: – Blir bare store kjeder igjen

  Aftenposten
 4. Hurtigruten vurderer å flagge ut flere skip

  Aftenposten
 5. Dagligvarebransjen er et skjørt byggverk

  Aftenposten
 6. Synnøve kan ta melkevolumet til Jarlsbergosten

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no