STUDIE-STATSRÅD: Iselin Nybø (V) er høyere utdannings- og forskningsminister. Hun vil ha flere til å fullføre studiene på normert tid. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kun fire av ti menn fullfører studiene på normert tid

43 prosent av mannlige bachelor-studenter fullfører graden på normert tid. Altfor få, mener statsråd Iselin Nybø (V).

Fra 2008 til 2012 startet 167.000 studenter på et bachelorstudium. Kvinneandelen var på 59 prosent - et lite hav foran guttas 41 prosent.

Tre år etter studiestart hadde halvparten av kvinnene fullført sin bachelorgrad, mens kun 43 prosent av de mannlige studentene gjorde det samme.

Det viser SSBs analyse om frafall i høyere utdanning.

Høyest gjennomføring

Minister for høyere utdanning, Iselin Nybø (V) synes tallene er skremmende lave.

– To ting slår meg med denne rapporten om gjennomføring: For det første er det for få som fullfører på normert tid. For det andre ser jeg at de fagene som har høyest tilknytning til arbeidslivet som har høyest gjennomføring, sier Nybø til VG.

Hun mener det må jobbes mer med en bedre kobling mellom høyere utdanning og arbeidslivet i de studiene der frafallet er størst.

POLITISTUDENTER: Flere hundre uteksaminerte politistudenter i borggården på Oslo rådhus før høytidelig feiring av fullført studium - for de fleste på normert tid. Foto: Roger Neumann, VG

– Du er ikke egentlig maktesløs?

– Nei, dette må vi ta tak i. Det er en stor fordel både for den enkelte og samfunnet at flere kommer seg gjennom studiene på normert tid. Stikkordet er tettere kobling mellom arbeidslivet og studiestedene, slik vi nå er i ferd med å få til innen helse- og sosialutdanningen og de nye felles retningslinjene der, svarer Nybø.

les også

Var så redd for å rødme at han sluttet på skolen

Pluss content

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå viser også at studenter innen typisk yrkesrettede høyere utdanninger, som på Politihøgskolen, har en høy fullføringsgrad.

Lavest fullføring er det innen humanistiske fag (41 prosent) og økonomiske og administrative fag (39 prosent).

Ikke fullført øk.adm.utdanning

Fagstatsråden er utdannet advokat, og fullførte jussen på normert tid.

Hun har imidlertid aldri fullført en utdanning i økonomi og administrasjon som hun begynte på som advokat.

– Det er nok en del av forklaringen på den lave gjennomføringen på normert tid at folk fyller på med utdanning hele livet - også når de er i arbeidslivet. Da bruker noen lengre tid enn normert tid på kompetanse-oppbyggingen, slik som i mitt tilfelle, sier Nybø.

Hun ser positivt på at folk utdanner seg videre.

– Men vi må se på om vi skal ha egne tilpassende systemer for disse som lettere kan kombineres med jobb, legger Nybø til.

les også

Stortinget: Forbud mot å ansette overgrepsdømte i videregående

– Er mange studenter for slappe etter ditt syn?

– Jeg vil si det slik at en del studenter har et stort potensiale. Det er enorme forskjeller i hvor mye tid studenter bruker på studiene. Men jeg trenger å gå dypere ned i materien for å finne ut hvorfor det er slik, sier Iselin Nybø til VG.

Kvinner mer planmessige

SSB viser til at jenter i gjennomsnitt gjør det bedre enn gutter i grunnskolen – de har hele 4,6 flere grunnskolepoeng. I tillegg skårer kvinner høyere på planmessighet enn menn.

– Disse elementene kan begge være fordelaktige for prestasjoner i skolen, og dermed fullføring, skriver byrået i sin analyse.

Resultater fra tidligere skolegang kan også ha en effekt på hvor godt en student mestrer studiet han eller hun har begynt på, og dermed også om studenten fullfører.- Ser vi på fullføringen til studenter og deres karakterpoeng fra videregående opplæring, ser vi at det er en klar sammenheng mellom karakterpoeng og fullføring, ifølge SSB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder