BOMMER TIL BESVÆR: Frp-leder Siv Jensen har innkalt Frps landsstyre til bompenge-møte onsdag. Frp-landsmøtet (bildet) i mai vedtok et krav om å slette all bomgjeld. Det får hun ikke regjeringspartnerne med på. Foto: Frode Hansen

Frp-ledelsen jobber med «smutthull» for å senke bompengene

Frp-ledelsen mener de kan ha funnet en måte å slippe løs mer biltrafikk i byene, med lavere bomavgifter. Men Venstre sier nei.

På Fremskrittspartiets landsstyremøte onsdag vil Frp-leder Siv Jensen møte krav fra sine egne om å innkassere en betydelig bompenge-seier, eller gå ut av regjering.

Avtalte nullvekst

Nullvekst-regelen, som ble vedtatt av Stortinget i klimaforliket i 2012, forutsetter at all trafikkvekst i de store byene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og til fots.

Ifølge VGs opplysninger ønsker Fremskrittspartiet å få med Høyre, Venstre og KrF på å måle nullvekst i utslipp, i stedet for i antallet biler.

Det, mener de, kan åpne for flere bilister i spleiselaget, og dermed lavere bompenger pr. bil inn og ut av storbyene. For da trenger ikke byene å ha høye bompenger for å nå målet, får VG opplyst.

– Når bilistene ikke lenger forurenser, er det ikke nødvendig å begrense bilbruken på samme måte, sier en sentral Frp-kilde til VG.

VG vet at Jensen-leiren jobber med dette smutthullet:

I regjeringserklæringen vises det blant annet til I nasjonal transportplan (NTP).

I (NTP) slås det fast at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekstmålet»).

Og at målet skal videreutvikles i forbindelse med neste NTP, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene.

– Dette er en åpning for at man skal vurdere å måle utslipp fra bilene og ikke antall biler, slik at man erstatter nullvekstmål med et nullutslippsmål. Da trenger ikke byene å ha høye bompenger for å nå målet. Når bilene ikke lenger forurenser så er det ikke nødvendig å begrense bilbruken på samme måte, sier en sentral Frp-kilde.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er avvisende.

– Vi er ikke der ennå hvor nullutslippsbilene dominerer. Og å legge til rette for kollektivtrafikk og grønne løsninger, tar plass. Å åpne for løsninger som gir mer biltrafikk i byene, er ikke noe mål, sier han til VG.

les også

Frp-fylkesledere: Må ut av regjering uten bompenge-gjennomslag

Nei til reforhandling

Men både Høyre, Venstre og KrF sier de vil avvise å reforhandle regjeringsplattformen, som de fire partiene ble enige om på Granavolden for fem måneder siden, da KrF kom inn i Solberg-regjeringen.

Sentrale regjeringskilder i Frp sier imidlertid til VG at de ser «et visst handlingsrom» innenfor regjeringsplattformen som gjør at Frp frem til bomkrisemøtet i landsstyremøtet onsdag, kan synliggjøre at de har fått gjennomslag for å kutte i bomkostnadene.

– Diskusjonen vil handle om tiltak både på kort og på lang sikt, sier en annen sentral Frp-kilde.

Det store spørsmålet er om det er nok til å roe ned sinte lokale tillitsvalgte, som nå møtes på sine hjemsteder av lokale bompenge-aksjonister og nye en-saks partier som stiller til valg i flere kommuner i høst.

– Det står svart på hvitt i regjeringsplattformen at bompengeandelen skal ned, sier en sentral regjeringskilde.

Det vedkommende viser til er formuleringene om at regjeringen vil «redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP».

Skattefradrag

Siv Jensen kan også vise til at hennes folk i Finansdepartementet nå jobber på spreng med å utrede skattefradraget for ekstra høye bompengeutgifter, som også er skrevet inn i Granavollen-erklæringen.

Det betyr trolig at Siv Jensen vil kreve å få gjennomslag for konkrete og forpliktende formuleringer som vil få ned bomkostnadene for bilistene i fremtidige veiutbygginger.

les også

Edruelig veibygging

En annen formulering som kan konkretiseres er at regjeringen forplikter seg til å «fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble
bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning».

Det står også at regjeringen skal «Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene».

– Vi mener regjeringserklæringen har en rekke formuleringer og åpninger som underbygger de sterke kravene som nå kommer fra ulike deler av Frp, om at vi skal få ned bompengekostnadene, sier en regjeringskilde i Frp.

Flere veier ut av bompengeuføre

Vedkommende viser til at det også er en rekke andre formuleringer i regjeringserklæringen som kan utnyttes:

«Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter».

«At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.

les også

Bompengepartiet: – Vil ha makt i Oslos bystyre

«At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres».

«Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter».

«Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.

Kravet om å bruke oljepenger til å betale bomselskapenes gjeld, blir sett på som fullstendig urealistisk og knapt noen tror at finansminister og Frp-leder Siv Jensen vil gi etter for et slikt krav.

I Høyre sier sentrale kilder at det er helt uaktuelt.

– Ikke regjeringskrise

Statsminister Erna Solberg sier dette om bompenge-utfordringene.

– Vi samtaler om disse spørsmålene i regjeringen, også fordi vi ser at mange av bompengepakkene svikter særlig i byene nå, fordi klimapolitikken er vellykket. Det er flere elbiler, det er mindre inntekter i dem. Og det er et behov for å se på rammer rundt dette.

– Er det risiko for regjeringskrise?

– Jeg tenker at vi skal se på disse spørsmålene. Jeg høre noen rope om regjeringskrise. Det er ikke min oppfattelse av dette.

– Er det uaktuelt å møte Frp sitt krav eller er det en åpning fra din side?
Vi snakker om de utfordringene vi har knyttet til veifinansiering og bompenger. Det ligger det også i Granavolden-erklæringen at vi skal gjøre.

– Er det planer om å gjøre endringer i Granavolden-erklæringen?

– Da kommer jeg tilbake til mitt første svar: Vi snakker sammen i regjeringen om disse spørsmålene.

Ifølge VGs opplysninger skal det være medlemmer av Frps stortingsgruppe som likevel ønsker å fremme landsmøtevedtaket om å slette all bom-gjeld med oljepenger, som et eget representantforslag i Stortinget, selv om det garantert blir nedstemt.

Thor Haakon Bakke, MDGs førstekandidat i Bergen:

De Grønnes førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, sier Frp er på ville veier.

– Å lese Frp sitt forslag er som å høre bompengepartiet i Bergen. De leker med ilden når de legger opp til en byutvikling som vi bergensere ikke ønsker. Bilen tar mye plass og skaper svevestøv uansett om den går på strøm eller diesel. Vi vil ha renere luft, mer plass til folk, mindre støy og god stemning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder