I 2010 startet Leif Sande i LO-forbundet Industri-Energi en folkeaksjonen for lavere strømpris i Norge. Foto: Arkivfoto: Knut Erik Knudsen VG

Advarer mot strømprissjokk

LOs Leif Sande til krig mot strømkabel til England

Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi prøver å hindre en strømkabel til England, som han frykter vil gi forbrukerne prissjokk på strøm og omfattende industridød i Norge.

Publisert:

– Det kan ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en kabel som kan føre til at hele smelteverksindustrien med 12.000 arbeidsplasser går tapt, sier Sande til VG.

Forbundet ber nå Riksrevisjonen om hjelp til å hindre at den nye strømkabelen fra Suldal i Rogaland og over Nordsjøen, blir bygget.

Anleggsarbeidene er forlengst i gang på norsk side. Men Sande mener at forutsetningene er endret underveis, og at effekten på norske strømpriser er så stor at prosjektet må skrinlegges.

Les også: Denne kraftkabelen øker din strømpris

Frykter strømpris på 50 øre

– Det er viktig å holde nasjonal kontroll over norsk kraftproduksjon, til glede for forbrukerne, men også for industrien, sier Sande.

Han viser til beregninger som kan trekke prisen vi betaler for strøm til 50 øre pr kilowattime, omlag en dobling fra dagens gjennomsnittspris.

Det skal være summen av Statnetts investeringsprogram brutt ned på det strømbrukerne må betale mer i nettleie, samt importert prisstigning når det norske og britiske kraftmarkedet knyttes nærmere hverandre gjennom den nye overføringskabelen.

– Denne kabelen alene vil gi omlag fire øre høyere nettleie. For Hydros aluminiumsverk på Karmøy er det like store økte kostnader som 25 prosent lønnsøkning for de ansatte der. Det sier seg selv at en slik merkostnad ikke er forsvarlig, sier den avtroppende forbundslederen Sande, som til høsten er stortingskandidat for Ap i Hordaland.

Les også: Verdens lengste strømkabel lander i Rogaland

12.000 jobber

Sande legger til at norsk smelteverksindustri med 12.000 ansatte, pluss alle underleverandørene, ikke vil tåle strømpriser på et så mye høyere nivå.

– Fortrinnet for norsk industri har alltid vært at vi kan basere oss på rimelig elektrisk kraft. Det må være bedre at vi fortsetter å eksportere aluminium som gir oss arbeidsplasser, enn å sende kraftoverskuddet til utlandet, sier Sande.

Industri Energi frykter også at økt eksport av strøm fra Norge vil være en ny og direkte konkurrent til norsk gass, som går til strømproduksjon i blant annet Storbritannia:

– Hvordan norsk strøm vil konkurrere direkte med norsk gass, har ikke vært utredet godt nok, sier LO-forbundslederen.

Prisfall på gang: Strømprisen stuper på vått værvarsel

Monstermastene

– Vi ber derfor Riksrevisjonen vurdere lovligheten i tillatelsen til å bygge kabelen, og at denne tillatelsen må vurderes på nytt, legger han til.

Sande minner om at det var frykten for at Bergen kunne bli mørklagt på grunn av manglende forsyningssikkerhet, som førte til at Statnett til slutt vant fram og fikk bygge kraftledningen gjennom Hardanger, de såkalte monstermastene.

Les mer her: Regjeringen sa ja til monstermaster

– Ikke bare fikk de bygge monstermaster. De mente også at det måtte bygges to gasskraftverk på Mongstad. I dag vet vi at det ene aldri ble bygget, det andre er nå vedtatt nedlagt, sier Leif Sande.

Statnett avviser prissjokk

Kommunikasjonsjef Christer Gilje i Statnett sier at selskapet forholder seg til den konsesjonen som ble gitt for England-kabelen i 2014:

– Vi er godt i gang med byggingen av strømkabelen mellom Norge og Storbritannia. Planen er at denne skal stå ferdig i 2021, og dette vil være et viktig bidrag til et mer klimavennlig energisystem, sier Gilje til VG.

Han er helt uenig i at strømprisen kan øke med 50 øre, slik Sande hevder:

– De tallene Industri Energi kommer med om påvirkning fra denne kabelen på strømpris og nettleie, er helt feil. Vi forventer en samlet påvirkning på strømpris og nettleie på omlag tre øre pr. kilowattime. Så er det slik at vi får handelsinntekter på kabelen, som gir til reduksjon av nettleia, sier Gilje.

– Har dere regnet på hvordan gasseksporten kan falle når strømeksporten går opp?

– Det var ikke tema i konsesjonssaken med norske myndigheter, sier kommunikasjonsjefen.

Les også: Slik reagerer norske strømpriser på kinesisk kull

PS: Denne artikkelen er korrigert fordi Industri Energi i en tidligere artikkel var sitert på at prisen på strøm og nettleie kan bli 50 øre høyere enn nå. I en korrigering av denne opplysningen, viser forbundet til beregninger som spår at strømprisen øke TIL 50 øre, og ikke MED 50 øre, fra en gjennomsnittspris på omlag 25 øre i 2015.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder