STENGTE BARNEHAGER: Fører til stengte legekontor. – I verste fall kan det gå utover liv og helse, sier fastlege Charlotte Rabben.

Fastlege slår alarm om barnehagedekning: − Må jeg si opp for å ta vare på barna mine?

Lav bemanning har gjort at barn i Hitra kommune flere ganger har møtt stengte barnehagedører. – Vi må benytte oss mer av ufaglærte, sier ordfører.

Publisert:

Flere ganger denne våren har en slik beskjed fra barnehagen tikket inn på fastlege og mor Charlotte Rabben sin telefon:

«På grunn av høyt fravær i personalgruppen, så må avdelingen holdes stengt i morgen.»

I tillegg har det også flere kommet meldinger på kort varsel om at hun må hente barna sine tidligere.

Det byr på store utfordringer for fastlegen. Hun har flere ganger måttet stenge dørene til klinikken, forteller hun til VG.

– Når jeg får melding fra barnehagen om at den er stengt, så må jeg avlyse morgendagens pasienttimer på kort varsel.

Det var avisen Hitra-Frøya som først omtalte saken.

Får klump i magen

Rabben jobber for en kommunal fastlegeklinikk. De hyppige stengningene av barnehagen på kort varsel starter en hel dominoeffekt av avlysninger, utsettelser og bemanningsproblemer i en kommune som, ifølge Rabben, allerede har for få fastleger.

– Ofte må jeg sette opp timer til ugunstige timer. Åpningen til å få time hos meg blir mye mindre, forteller hun.

HAR IKKE NOE VALG: Pasientene til Charlotte Rabben må pent finne seg i at timene deres blir avlyst når barnehagen til barna hennes stenges.

Det kan føre til at rutinesjekker blir nedprioritert, hevder hun. Det kan gå flere uker og måneder før pasientene får ny time.

– Det er veldig uheldig. I verste fall kan det gå utover deres helse.

Rabben forteller at meldingene om stengt barnehage ofte kommer sent på ettermiddagen, noe som gjør situasjonen verre.

– Sånn som det er nå, går vi bare og venter daglig på melding om at det blir stengt i morgen. Vi får klump i magen av det.

Fælt, trist og håpløst

Rabben sier hun har etterspurt et tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske yrker.

– Da var svaret at det var et begrep som tilhørte pandemien. Det er kritikkverdig. Dette her er jo også en krise, sier hun og spør seg selv:

– Skal jeg si opp for å kunne ta vare på barna mine? Dette er veldig fælt og trist på alles vegne – på foreldre, pasienter og ansatte i barnehagen.

Ordfører: – Dekningen er god

Ordfører i Hitra kommune Ole L. Haugen (Ap) sier til VG at han mener at barnehagedekningen i kommunen i utgangspunktet er veldig god. Kommunen tilbyr barnehageplass til alle barn fra fylte ett år.

Likevel erkjenner han problemene:

– Jeg har bedt om en orientering fra kommunedirektøren, så vi kan få innsikt i utfordringene vi står i. Det er stor politisk vilje for å avbøte problemet.

Han mener kilden til problemet er delt, men trekker frem mangel på arbeidskraft og økning i fødselstallene i kommunen.

– Vi sliter, som resten av Distrikts-Norge, med bemanning. Det er utfordrende for kommunal sektor å konkurrere med næringslivet, hevder han.

– Hva kan kommunen gjøre for å bøte på problemet?

– Vi bør kunne være litt mer fleksible med å bruke ufaglærte ressurser i barnehagene. En hjelpende hånd er bedre enn ingen.

Ordføreren sier kommunen nå vil undersøke hva de kan gjøre for å bruke flere ufaglærte for å dekke opp med bemanningsproblemene.

Haugen sier også at de også vil undersøke hvordan stengte barnehager gjør at folk får problemer med å dra til fastlegene sine:

– Dette må vi unngå i det lengste. Koste hva det koste vil.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no