VIL OMFORDELE: SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

VG-beregning: SVs strømforslag gir mer støtte til de som tjener mye

SV har krevd en strømstøtte med bedre sosial profil, der de som har lite får dekket mer av regningen. Men deres forslag kan også bety at staten betaler mer til de rike enn de gjør fra før.

Publisert:

Det viser VGs utregninger.

VG har tidligere skrevet om at regjeringens strømstøttemodell kan føre til at husholdninger med høy inntekt får utbetalt rundt 50 000 kroner i de sju månedene fra september og frem til mars. Det er mer en dobbelt så mye som lavinntektshusholdninger.

I tiden fremover skal regjeringspartiene på på Stortinget forhandle med budsjettpartner SV. De har krevd at modellen vris, slik at den omfordeler bedre - altså at man gir mer til de som bruker lite, og mindre til de som bruker mye.

Men modellen de har foreslått betyr ikke nødvendigvis at de rike som bruker mye strøm får mindre dekket av staten - snarere det motsatte, som tallene under viser.

VG har brukt SSB-tall for strømforbruket i ulike inntektsklasser fra 2021, og regjeringens beregninger av strømprisene for vinteren. Les mer om regnestykket i faktaboksen under.

Strømstøtten SV har foreslått skiller på hvor mye støtte man skal få, basert på hva man bruker. De vil at staten skal:

  • Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.
  • Dekke 80 prosent av strømprisen for de neste 2000 kilowattimene som brukes per måned
  • Sette et tak der man kan få strømstøtte for opptil 3000 brukte kilowattimer i måneden, i motsetning til 5000 som er dagens tak.

SV: Dekker uansett mer for de med minst

SVs Lars Haltbrekken påpeker at selv om deres modell gir mer til alle, dekker den en større andel av strømregningen til de med minst, enn de med mest.

– Det gjør ikke regjeringens forslag. I tillegg har vi luket ut de som har et veldig høyt forbruk som ligger inne i regjeringens ordning. Likevel er det et problem med modeller for støtte basert på forbruk at de gir mest til de som bruker mest. Vi vil alltid være åpne for å diskutere grep som gjør strømstøtten mer fordelende.

Han sier SV vil starte med å gi mest støtte til det grunnleggende forbruket, og så bruke ordninger som bostøtten og strømstipend til studenter for å sørge for at de med dårligst råd ikke kommer dårlig ut, fordi det er ikke god nok omfordeling i strømstøtten i seg selv.

– For å sikre oss at noen av de som bor i store trekkfulle hus med dårlig råd ikke faller mellom flere stoler, har vi et så høyt tak som 3000 kilowattimer per måned, så vil det også være noen av de med god råd som kommer bra ut. Men sammenlignet med for eksempel ordninger som makspris på strøm, så er dette kraftig omfordelende.

SSB: Vanskelig

SV har tidligere reagert kraftig på at regjeringens strømstøtte ikke har en omfordelende effekt, og mener det er et sterkt argument for å vri støtten slik de har foreslått.

Men VGs utregninger viser altså at deres strømstøtte ikke vil være veldig mye mer omfordelende enn regjeringens.

SSB-forsker Bente Halvorsen sier at grunnen til dette er at de fleste inntektsgrupper, også de med høy inntekt, har et forbruk på mellom 1000 og 3000 kilowattimer i vintermånedene - det vil si under det øvre taket for SVs ordning.

– Taket er for høyt til at det gir en stor omfordelende effekt i de fleste normale vintre. Du vil nok kunne komme over dette taket dersom det blir veldig kaldt over en lengre periode, sier hun.

DYRT: Regjeringen har sagt at prislappen for strømstøtten i år vil komme opp på 44 milliarder.

Ifølge Halvorsen bruker de fleste inntektsgrupper under 1000 kilowattimer på sommeren, mens det stort sett er om våren og høsten at ulike inntektsgrupper ligger i ulike støttekategorier i henhold til SVs forslag

– Dermed vil de overordnede fordelingseffektene i stor grad være like mellom de foreslåtte ordningene. Noen forskjeller vil man trolig kunne se, men jeg forventer ikke at de blir store.

Halvorsen understreker at det er et politisk spørsmål hvorvidt man ønsker at strømstøtten skal virke omfordelende eller ikke - men påpeker at siden det finnes lavinntektshusholdninger med høyt strømforbruk og høyinntektshusholdninger med lavt strømforbruk, kan det være utfordrende å få til.

MDG: Dårlig bruk av penger

MDG vil også ha en omfordelende støtte. De vil at alle husholdninger i områder med høy pris skal få utbetalt et flatt beløp per hode når strømprisen er høy - uavhengig av hvor mye strøm de bruker.

Da vil ikke de rike husholdningene som bruker mer strøm få igjen mer penger enn de som bruker lite.

De har ikke fastsatt beløpet, men sier det vil bli rundt 6000 kroner for en familie på fire i områdene med høye priser per måned om vinteren. De ønsker i utgangspunktet å ta statens ekstrainntekter fra strøm og dele det på innbyggerne som bor i de dyre områdene. De vil også ha et ekstrabeløp til de som bor alene.

– I motsetning til regjeringens strømstøtte, vil ikke vi bruke fellesskapets penger til å betale for det høye strømforbruket til Norges rikeste. MDGs strømbonus gjør at familier med flere medlemmer og lav inntekt kommer bedre ut, enn med både SV og regjeringens modeller, sier MDGs Lan Marie Berg.

Hun beskriver regjeringens ordning som dårlig bruk av penger, som heller ikke gir incentiver til å spare strøm.

Her er VGs oppdaterte oversikt over strøminntektene staten håver inn:

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no