TO ER BEDRE ENN ÉN: Utdanningsdirektoratet anbefaler nå at man fra våren 2009 gjeninnfører den gamle eksamensordningen i norsk med to eksamensdager, i stedet for én, slik det var for 10. klassingene i vår. Foto: Scanpix

Utdanningsdirektoratet: - Ingen god ordning med én eksamensdag i norsk

(VG Nett) Utdanningsdirektoratet anbefaler at den nye ordningen med én eksamensdag i norsk på 10. trinn må vike, og at man i stedet går tilbake til den gamle ordningen med to dager.

  • Sun Iren Bjørnås

Les brevet til Kunnskapsdepartementet på Utdanningsdirektoratets sider

Dermed ble ikke den nye eksamensordningen i norsk for 10. klassingene noen suksess, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet har nå sett på den nye eksamensordningen, som for første gang ble gjennomført tidligere i år. I vår ble elevene på 10. trinn for første gang prøvd i både norsk hovedmål og sidemål på en og samme dag, som så ble slått sammen til én eksamenskarakter.

Den nye eksamensformen vakte sterke reaksjoner fra både foreldre, lærere og rektorer rundt om i landet. 16 rektorer i Rogaland forfattet et protestbrev til Utdanningsdirektoratet, og i Tromsø ble det holdt en eksamenskampanje.

I et brev til Kunnskapsdepartementet anbefaler Utdanningsdirektoratet nå at den tidligere ordningen med to separate eksamensdager for hovedmål og sidemål gjeninnføres for våren 2009.

Hva mener du om eksamensordningen i norsk for elevene på 10. trinn? Er én eller to dager best? Si din meningnederst i saken.

- Fikk ikke vist det de kan

Ifølge Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet, er det ikke minst uttalelsene fra sensorene om at den nye eksamensordningen ikke er god som veide tungt.

- Sensorene mente at elevene ikke fikk vist sin kompetanse på en god nok måte, og på en eksamen er det nettopp dét som er viktig, sier Skarheim til VG Nett.

- Nye ordninger blir ofte møtt med skepsis. Man er ikke her for raskt ute med å gå tilbake på ordningen?

- På bakgrunn av tilbakemeldingene ønsker vi nå å gå tilbake til den gamle ordningen, men samtidig starte et arbeid med å finne frem til en god, varig eksamensordning, sier Skarheim.

Les også:Stor misnøye med ny eksamensform

Gikk for fort

Skarheim sier at det gikk raskt fra Stortinget vedtok den nye eksamensformen til den ble en realitet.

- Vi fikk ikke anledning til å prøve ut ordningen skikkelig før eksamensdagen, noe som i og for seg ikke er noe uvanlig. Elevene ikke skadelidende ved den felles eksamenen, og karakternivået var stort sett uendret. Men mange var skeptiske og det er krevende å prøves i både hovedmål og sidemål på en og samme dag, sier Skarheim.

Flere skoler kunne melde om lavere karakterer etter eksamen, men ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet var gjennomsnittskarakteren 3,4. For eksamen i norsk hovedmål og sidemål i 2007 var gjennomsnittskarakteren 3,5. En variasjon på en tiendedel er ikke uvanlig, ifølge direktoratet.

Han sier at Utdanningsdirektoratet ønsker å få forberedt og prøvd ut en eventuell ny ordning i forkant.

DEBATT:Diskutér skole og utdanning her

Må ha rask tilbakemelding

Nå er det opp til departementet om det blir ny eller gammel eksamensordning for ungdomsskoleelevene til våren. Hvis departementet velger å følge direktoratets råd om å gå tilbake til gammel ordning, må imidlertid Utdanningsdirektoratet ha svar raskt. Allerede innen slutten av denne måneden, ifølge Skarheim.

- Skolene må bli informert raskt om vi skal gå tilbake til gammel ordning fra våren 2009, fordi det må en god del planlegging til hvis man skal ha to eksamensdager i stedet for én, sier Skarheim.

Han regner imidlertid med at en gjeninnføring av to-dagers norskeksamen vil gå greit fordi man har lang erfaring og de gamle rutinene.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder