Varsler kamp mot «usosiale kutt»

INNENRIKS

Regjeringen møter motstand fra flere hold på kutt som rammer
barnefamilier, arbeidsløse og fattige.

Publisert: Oppdatert: 12.10.17 15:55

Blant forslagene der regjeringen vil møte motstand når budsjettforhandlingene starter i Stortinget er:

* Fjerning av skatteklasse 2.

* Dyrere barnehager.

* Nullvekst i barnetrygd.

* Kutt i støtten til enslige forsørgere.

* Innstramming i reglene for dagpenger.

– De ulike forslagene kan virke relativt små hver for seg, men i sum er dette en politikk for økt ulikhet i det norske samfunnet. Den blåblå regjeringen legger opp til en utvikling der de som har lite skal få mindre og de som har mye skal få mer. Det er grunnleggende usosialt, men ikke overraskende, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Kort oppsummert: Dette betyr budsjettet for din lommebok

Artikkelen fortsetter under video som skal gjøre statsbudsjette enklere å forstå:

– Skandaløs prioritering

SV-leder Audun Lysbakken mener budsjettforslaget fra regjeringen vil føre til økte forskjeller. Han etterlyser blant annet tiltak for å øke inntektene til de fattigste familiene.

– Regjeringen har varslet tøffere tider, men det gjelder bare de som har minst. På toppen av samfunnet derimot, så fortsetter de å gi mer. Det skal bli mer lønnsomt å være rik. Det er en skandaløs prioritering, sier Lysbakken.

– Det viser at dette er en regjering for den økonomiske eliten i Norge, slår han fast.

Vanskelig å få oversikt? Få alt om statsbudsjettet i vårt direktestudio

Han avviser at innstrammingen i dagpengeordningen vil få flere i jobb.

– Det er ikke fordi det er lønnsomt å stå utenfor arbeidslivet at vi har høy arbeidsløshet i Norge. Det er fordi regjeringen ikke har bidratt til at det skapes nok arbeidsplasser.

Fjerner skatteklasse

Spesielt forslaget om å fjerne skatteklasse 2, som gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav eller ingen inntekt, vekker kraftige reaksjoner.

-– Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Også Kristelig Folkeparti varsler kamp mot endringen.

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Også Venstre etterlyser flere fattigdomstiltak, spesielt rettet mot barn.

Styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS, Gunn Marit Helgesen (H) mener regjeringen skyver regningen over på kommunene. Hun er kritisk til at regjeringen for svekker den statlige finansieringen av ressurskrevende tjenester - kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser.