Varsler rettssak mot pensjonskutt

Alle de store fagorganisasjonene i offentlig sektor truer med Arbeidsretten, dersom ikke staten gjør om på et lovforslag om utbetalinger til framtidige pensjonister.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

VARSLER SAK: LO-leder Roar Flåthen og flere andre fagforeninger. Foto: NILS BJÅLAND/VG

LO Kommune, LO Stat, Unio, YS og Akademikerne sier i en felles høringsuttalelse at forslaget vil føre til at AFP-pensjonister kan tape inntil 20.000 kroner i året når den normale alderspensjonen slår inn ved 67 års alder.

- Dette er svært alvorlig og helt uakseptabelt. Det er dessverre ingen regnefeil fra Arbeidsdepartementets side. De vet godt at dette vil provosere fagorganisasjonene. Vi tror egentlig ikke at dette er siste ord, og at regjeringen vil fremme dette for Stortinget, men vi velger å si klart fra allerede nå, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.

Før sommeren

Fagorganisasjonene la fram sin felles uttalelse mandag. Regjeringen vil etter alt å dømme gå til Stortinget med lovforslaget ved påsketider, slik at det politiske vedtaket blir fattet før sommeren.

I høringsuttalelsen om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor hevder organisasjonene at flere av regjeringens forslag til oppfølging av avtalen går langt ut over det partene ble enige om i tariffoppgjøret i fjor. Samlet innebærer forslaget betydelige innsparinger og kutt for staten, mener de.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier at det departement nå legger fram, er klart i strid med det som ble avtalt i tariffoppgjøret i 2009. Etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet og staten ble det oppnådd enighet om ny offentlig tjenestepensjon, inkludert regler for AFP.

Travelt i retten

Lederen for Akademikerne, Knut Aarbakke, sier til Aftenposten at staten løper fra det man ble enige om, og at rettsapparatet vil bli fullt av saker dersom dette blir det endelige forslaget til lov. Han anbefaler departementet sterkt å fjerne punktet.
Folkestad sier at departementet nå går inn for en ordning som vil ramme alle som jobber i offentlig sektor, trolig mellom 600.000 og 700.000 ansatte.

Dette vil organisasjonene ikke finne seg i, og står sammen om å varsle rettslige skritt.

- Hvis det blir uenighet om hvordan avtalen fra i fjor skal tolkes og håndteres, vil de fem organisasjonene kollektivt bringe saken inn for Arbeidsretten. Det er dessuten mulig for den enkelte arbeidstaker å anlegge et sivilt søksmål med henvisning til grunnlovsvernet. Vi kan gi støtte til slike søksmål, sier Folkestad.

Vern

I sin felles uttalelse viser de fem fagorganisasjonene til at opptjente pensjonsrettigheter i offentlige ordninger er vernet av grunnloven og at avtalen fra 2009 viser til at dette vernet skal ivaretas.

Kort fortalt foreslår staten en ordning som gjør at årene med AFP-pensjon gir dårligere grunnlag for beregning av den normale alderspensjonen fra 67 år enn dagens ordning.

Det er på dette punktet at fagorganisasjonene mener staten bryter grunnlovsvernet som beskytter opptjente rettigheter.

- I tråd med tariffavtalen

Arbeidsdepartementet (AD) mener at høringsnotat om framtidige pensjoner er i tråd med pensjonsforlikene i Stortinget og tariffavtalen mellom partene i arbeidslivet og staten i 2009.

Statssekretær Jan-Erik Støstad i AD erkjenner at pensjonsavtalen som ble inngått i forbindelse med tariffoppgjøret i 2009, åpner for skjønn og konkretisering, men fastholder at departementets forslag er innenfor det handlingsrommet avtalen gir.

- Vi har lagt fram et forslag som nå er til høring. Dette er en viktig sak, og svarene vil bli behandlet svært grundig, sier Støstad til NTB.

Han mener også at høringsnotatet er innenfor det pensjonsvernet som er nedfelt i grunnloven.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder