SPRÅK TIL HIMMELS: NRKs dramaserie Himmelblå hadde over 1 million seere og kan hjelpe med å bevare det norske språket, mener ekspert. Foto: NRK

Ungdom vil ha engelsk, ikke norsk

(VG Nett) Fire av ti norske ungdommer foretrekker engelsk fremfor norsk. Språkforsker tror mer norsk underholdning som «Himmelblå» kan redde det norske språkets status.

 • Kathrine Hammerstad

Artikkelen er over 11 år gammel

Onsdag behandlet Stortinget Språkmeldingen. En meningsmåling utført av Synovate for Språkrådet viser at det er utfordringer nok å ta fatt i i norsk språkpolitikk. Til sammen svarer 25 prosent at de er «helt enig» eller «delvis enig» i påstanden «engelsk er et bedre språk enn norsk». Blant de unge mener over 40 prosent at engelsk er best. I gruppen 15-24 år er til sammen 43 prosent enige i påstanden.

- Grunn til bekymring

Holdningen som kommer fram i meningsmålingen, gir grunn til bekymring, mener Språkrådet. Slike holdninger kan framskynde en utvikling der norsk fortrenges av engelsk på områder som næringsliv, reklame, høyere utdanning og forskning.

Les også:Kan du snakke l337?

- Når norske bedrifter innfører engelske stillingsbenevnelser i stedet for norske og bruker engelsk i reklame rettet mot norske forbrukere, er det med på å sende et signal om at norsk ikke duger. Når norske forskere velger å ikke skrive artikler og bøker på morsmålet sitt, er også det med på å påvirke holdningene til norsk, sier informasjonssjef i Språkrådet Svein Arne Orvik til NTB.

Undersøkelsen offentliggjøres samme dag som den såkalte Språkmeldingen ble behandlet i Stortinget. Meldingen ble lagt frem av regjeringen tidligere i vår, og tok for seg de overordnede målene og virkemidlene for den helhetlige språkpolitikken i Norge.

SPRÅKREDNINGEN: Trond Giske presenterte Språkmeldingen tidligere i vår. Nå viser det seg at norske ungdommer foretrekker engelsk fremfor norsk. Foto: VG

Engelskinnflytelsen har blitt sterkere gjennom media, internett, næringsliv og utdanningsinstitusjoner de siste årene. Innstillingen fra kulturminister Trond Giske slo fast at det slett ikke er noen naturlov at det norske språket vil fortsette å være det foretrukne hovedspråk verken for dagens generasjon unge, næringsliv, media eller utdanningsinstitusjoner - med mindre noe gjøres.

Språkbank

Som hovedtiltak blir det blant annet foreslått å opprette en felles språklov som slår fast det norske språkets status som hovedspråk og nasjonalspråk, og samtidig definerer andre språks roller og status. Det foreslås også å opprette en språkbank, med tale og tekst fra aviser, bøker og dokumenter på norsk som skal sikre at det blir utviklet språkteknologiske produkt tuftet på norsk språk slik at dette ikke går tapt på teknologiavhengige områder.

Næringslivet og utdanningsinstitusjoners samfunnsansvar for å bevare og styrke norskspråket ble også vektlagt i meldingen som i dag behandles av Stortinget. I dag formidles for mye på engelsk.

DISKUTÉR:

Direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, har tidligere betegnet meldingen som det viktigste tiltaket for det norske språket på 40 år.

Også forfatter, lingvist og medlem av utvalget «norsk i hundre», Hele Uri, har tidligere latt seg begeistre av kulturminister Trond Giskes tiltak. Når Språkmeldingen i dag skal igjennom Stortinget, setter hun spesielt sin lit til at Språkbanken og tiltak for å bevare norsk i forskning i undervisning blir bevart i innstillingen.

Les også:Vil verne norsk, men omfavner engelsk

- Jeg er ikke redd for engelsk i det norske språket, tvert i mot. Jeg har selv publisert flere av mine arbeider på engelsk. Men det må ikke bli så mye at folks holdninger til eget morsmål forsvinner, sier hun til VG Nett.

- God norskreklame

Den største trusselen er at man bruker engelsk der det er fullt mulig å bruke norsk. Den strategiske språkpolitikken i Norge må dermed legge opp til å vise at norsk duger, og vel så det, mener Uri.

- Og det må man gjøre slik at norsk duger ikke bare nå, men i generasjoner fremover.

Les også:Vil ha forbud mot navnetull

- FRYKTER IKKE ENGELSK: Men forfatter og lingvist Helene Uri mener vi bør være på vakt så ikke engelsk overtar for mye for det norske språket. Foto:

Som forfatter brenner hun spesielt for ordninger som legger til rette for god, norskspråklig kultur, både litteratur og kommersiell underholdning. Hun trekker spesielt frem serien «Himmelblå» som en god ambassadør for det norske språket.

- Hvor mange seere hadde den sist episode, var det ikke over én million? Det er god reklame for det norske språket, sier Uri.

At internett og øvrige medier i stor grad bidrar til å influere det norske språket med engelske ord og uttrykk, mener hun likevel ikke vi skal bekymre oss for mye for.

- Frisk språkdebatt

- Det er slik de fleste snakker når de er unge. Så blir man over 30 og begynner å klage over ungdommens språk, sier forfatteren og språkviteren.

Når alt kommer til alt, syns hun ikke morsmålet er så fryktelig dårlig stilt i Norge, sammen med andre land. Vi har jevnlig en frisk debatt om språket, enten det gjelder bokmål/nynorsk-problematikken eller fornorskning av engelske ord.

Les også:Sju av åtte statlige organ bryter språkloven

- Med en gang noen sier at nå må vi skrive pub som 'pøbb' har vi overskriftene og debatten. Det er med å bidra til en språkbevissthet her i landet. Men det er klart, vi blir dyttet litt i og plukket i fra siden av engelsk, spesielt når det gjelder undervisning og forskning. Der må vi passe på. Vi formidler ikke godt gjennom engelskspråklig fagsjargong. Og så må vi passe på det nordiske språkfellesskapet. Jeg syns det er trist når jeg ser skandinaviske jenter på Top Model på TV snakke engelsk med hverandre, sier hun.

Les også

 1. Kan du snakke l337?

  Leet er data- og internett-språket Nei, det er ikke en trykkfeil. 1337 er et ekte ord, i alle fall i den virtuelle…
 2. Matteeksamen til stryk i nynorsk

  20 rene språkfeil i nynorskutgaven av årets matematikkeksamen er hårreisende og resultat av en dårlig holdning, mener…
 3. Ny styreleder i Språkrådet

  Forlagssjef Ida Berntsen er oppnevnt til styreleder i Språkrådet. Oppnevnelsen ble gjort av kulturminister Trond Giske…
 4. Vil verne norsk, men omfavner engelsk

  Nordmenn synes det er viktig å benytte og beskytte norsk språk, men vi bruker engelsk mer og mer.
 5. Språkrådet går inn for nynorskrevisjon

  Styret i Språkrådet går inn for revisjon av nynorskrettskrivingen, forutsatt at Kultur- og kirkedepartementet godkjenner…
 6. Vil ha forbud mot navnetull

  Språkrådet er kritisk til praktiseringen av den nye navneloven.
 7. Vil tvinge nynorsk inn i avisene

  Språkrådet vil innføre språklig ytringsfrihet i norske aviser. De avisene som nekter journalistene å skrive nynorsk, bør…

Flere artikler

 1. Hva med den mest sentrale av alle norske verdier?

 2. Plateanmeldelse: Bertine Zetlitz - «Tikamp»

 3. Ny språkkronikk fra Sanna Sarromaa: Ut med engelsk!

 4. Uenige om strengere karakterkrav for lærere

 5. Årets nyord: Å «nave»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder