Norske sykehus opererer med 50.000 «soloregler»

FORBEDRINGSPOTENSIALE: Norske sykehus kan bli bedre til å lære av hverandre og til å utveksle informasjon sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Kristin W. Wieland. Foto: Adrian Øhrn Johansen/Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst: - Har ikke vært flinke nok

(VG Nett) Helse Sør-Øst innrømmer at sykehusene ikke har vært flinke nok til å lære av hverandre. 50 000 såkalte fagprosedyrer i norske sykehus er resultatet.

  • Francis Lundh
  • Ingunn Andersen

Artikkelen er over ti år gammel

En ny rapport der 27 av 30 norske helseforetak har svart på spørsmål om sine fagprosedyrer og datasystemer, avslører et hav av ulike behandlingsrutiner, mangelfull kvalitetssikring og dårlig kommunikasjon mellom sykehusene.

LES MER HER!

Landets største regionale helseforetak, Helse Sør-Øst, har ingen problemer med å innse at det er mye å gå på for å sikre lik behandlig for pasienter.

- Det et viktig for oss at alle pasienter er sikret et likeverdig behandlingstilbud, og det er helt klart at vi ikke har vært flinke nok til å lære av hverandre, sier viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland i Helse Sør-Øst til VG Nett.

Tips VG Netts journalisterIngunn AndersenogFrancis Lundhom denne saken

Tett på Nett: Spesialist i psykiatri, Øystein Eiring svarer torsdag klokken 17.00.

Skylder på historien

- Hvorfor har man ikke vært flinkere til å lære av hverandre?

- Dette har vel med historiske og kulturelle forhold å gjøre. Samtidig er det nå et veldig stort og viktig arbeid som gjøres for å etablere nasjonale retningslinjer på flere områder, understreker Wieland.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier i en e-post til VG Nett at sykehusrapporten, som viser at norske sykehus opererer med 50 000 behandlingsregler, er en del av et langsiktig arbeid for å sikre pasientene likere behandling rundt om i landet.

- Hensikten er å bedre kvaliteten og standardisere behandling og omsorg for pasientene på sykehusene. Arbeidet forutsetter god kommunikasjon mellom helsepersonell, og jeg opplever at sykehusene nå har tatt dette på alvor, sier helseministeren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

JOBBER LANGSIKTIG: Helseminister Anne-Grete Strøm-Ericsen. Foto: Bjørn Erik Larsen / SCANPIX

Ingen garanti

Den dårlige kommunikasjonen mellom sykehusene og vanskelige datasystemer, fører til uforutsigbar behandling av pasientene, mener psykiater Øystein Eiring, som leder arbeidet med undersøkelsen.

- Ingen har god oversikt over hva andre har gjort. Arbeidet har vært uten styring. Vi har jobbet i mange år på papir. Systemene har ikke vært brukervennlige. I noen foretak har de vært så vanskelig at folk har gitt opp, og laget nye prosedyrer, sier Eiring.

- Sykehusets ansvar

Wieland i Helse Sør-Øst understreker at det er sykehusenes ansvar å sørge for riktig behandling, uavhengig av hvilke såkalte fagprosedyrer de forholder seg til.

Likevel er det satt i gang arbeid for å sørge for mer helhetlig behandling.

- Vi har etablert et eget innsatsområde for å tilrettelegge for at kunnskap tilgjengeliggjøres, med utvikling av standardiserte behandlingsplaner for den enkelte diagnose. Dette gjøres i det enkelte sykehus for å sikre lokal tilpasning, samtidig som det tilrettelegges for erfaringsutveksling og sammenligning for mest mulig læring på tvers. Her har det ikke vært gjort nok tidligere, sier Wieland.

Kan være livsfarlig

Ansatte ved norske sykehus er ikke i tvil om at bedre nettilgang og bedre rutiner for fagprosedyrer bedrer pasientenes sikkerhet.

LEDER UNDERSØKELSEN: Spesialist i psykiatri, Øystein Eiring. Foto: Privat

- Slik det er i dag risikerer for eksempel et barn som får i seg foreldrenes epilepsimedisiner å bli møtt av en lege som ikke har tilgang til oppdatert informasjon fra giftmiddelsentralen, sier Øystein Eiring.

- Det viktigste er at man har en god og oppdatert praksis i henhold til nasjonale retningslinjer, uavhengig av hvor mange skriftlige prosedyrer man har, sier Wieland.

Hun sier det er opp til hvert enkelt sykehus og sikre dette utenom de skriftlige rutinene.

- Men det krever at alle er oppdatert på hva som er gyldig praksis. Det er særlig viktig å ha skriftlige prosedyrer på områder der det kan svikte og få negative konsekvenser for pasienten, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder