TAKKET JA: Rettspsykiater Finn Skårderud har sagt han kan påta seg oppdraget dersom Oslo tingrett ønsker ham som sakkyndig for å vurdere Anders Behring Breivik. Foto: Thomas Bjørnflaten

Psykiatrikjendis kan bli Breivik-sakkyndig

Oslo tingrett oppnevner nye rettspsykiatere fredag

(VG Nett) Psykiater Finn Skårderud manet til samtale om «aggresjonene på gutterommene» etter 22. juli. Nå kan det bli han som skal vurdere om Anders Behring Breivik (32) ble ond eller psykisk syk på gutterommet på Skøyen.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Først etter klokken ti fredag skriver Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng den formelle beslutningen. Etter det VG får opplyst skal imidlertid tingrettsdommerne ha bestemt seg for å oppnevne to nye rettssakkyndige.

Det er innkalt til pressekonferanse klokken 13 fredag hvor navnene vil bli offentliggjort. Torsdag kveld var det tre personer som har takket ja til oppdraget: Agnar Aspaas, Terje Tørrisen og Finn Skårderud.

En av disse blir luket ut før beslutningen presenteres fredag. Jon Geir Høyersten ble også spurt, men takket nei fordi han ikke hadde tid til det spesielle oppdraget.

Mandatet til de nye rettspsykiaterne er annerledes enn det som ble gitt til Synne Sørheim og Torgeir Husby.

De som blir oppnevnt fredag skal blant annet se etter andre fysiske eller psykiske lidelser som kan forklare siktedes fungering. De skal også se etter sammenhenger mellom manifestet og hans handlinger.

Ingen erfaring

Finn Skårderud er en svært profilert psykiater og mye brukt som ekspert på spiseforstyrrelser. Men han har aldri tidligere vært oppnevnt som sakkyndig av retten. Skårderud står heller ikke på listen til Den rettsmedisinske kommisjon som inneholder over 200 personer som kan brukes som rettspsykiatere.

Etter det VG får opplyst skal den manglende erfaringen som sakkyndig ha skapt debatt blant aktørene.

Bistandsadvokat Cathrine Grøndahl bekrefter at hun har foreslått Skårderud som ny sakkyndig.

- Vi tror at han kan være en alternativ fagmann, som kan se Breivik på en litt annen måte enn de mer tradisjonelle rettpsykiaterne, sier bistandsadvokat Cathrine Grøndahl.

Hun tror spesielt han vil kunne ta med et samfunnsperspektiv i vurderingen av Breiviks person.

- Vi tror også at han er god å snakke for seg, og at han vil kunne få Breivik i tale, sier Grøndahl.

Skårderud ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Agnar Aspaas (56) og Terje Tørrisen (51) vil være det tradisjonelle valget, siden ingen av aktørene har innsigelser mot disse. Begge har lang erfaring som rettspsykiatere.

Advarte mot gutterommet

Allerede en uke etter terrorangrepet hadde Skårderud et innlegg på trykk i Dagbladet hvor han tok for seg aggresjonen på gutterommene. Han viste til at ensomme ulver kan møte andre ensomme ulver på nettet og jage sammen i digitale flokker.

UTILREGNELIG? Anders Behring Breivik (32) ønsker ikke å samarbeide med nye sakkyndige. Foto: Politiet

«De kan bli grandiose uten realitetssjekk», påpekte Finn Skårderud.

Senere var han også gjest på TV-programmet «Trygdekontoret» da Thomas Seltzer tok for seg 22. juli -hendelsene.

Debatten om konklusjonen til rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim har rast i halvannen måned siden det ble kjent at de begge mener var psykotisk både før, under og etter terrorangrepet. Det betyr at han ikke kan dømmes til fengsel, men massemorderen vil bli holdt innsperret på et psykiatrisk sykehus.

Husby og Sørheim brukte fire måneder på undersøkelsene av Breivik. De har gått gjennom politiets etterforskningsdokumenter, blant annet avhør av personer i 32-åringens omgangskrets, gjennomført 13 samtaler med siktede og moren hans.

Breivik nekter å samarbeide

De nye sakkyndige vil trolig ikke få like godt grunnlag for sin undersøkelse. Breivik nekter å snakke med flere rettspsykiatere og det er bare tre måneder til rettssaken starter i Oslo tingrett.

- Vi skal ut og snakke med ham i fengselet etter at avgjørelsen er tatt klokken 13.00. Vi kommer til å diskutere dette med ham da. Etter det han har sagt tidligere, så kommer han ikke til å ville snakke med noen nye sakkyndige. Dette må vi uansett komme tilbake til i morgen, sier forsvarer Odd Ivar Grøn.

- Hvorfor vil han ikke snakke med dem?

- Han er lite tilfreds med det han opplever som lekkasjer fra de sakkyndige i denne saken. Han opplever det slik at noen av dem han har snakket med ikke har oppholdt taushetsplikten sin, sier Grøn.

VG er kjent med at Breivik spesielt er misfornøyd med at rapportene fra møtene med rettspsykiater Randi Rosenquist havnet i pressen. Odd Ivar Grøn ønsker ikke å kommentere dette.

De ulike partene har fått frist til klokken ti i morgen til å komme med sine innspill om hvilke to av de tre nevnte rettsakkyndige som skal bli oppnevnt.

- Fristen er klokken ti, men for oss er det uansett likegyldig hvem det eventuelt måtte bli. Vi har ingen meninger om det, sier Odd Ivar Grøn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder