CargoNet skylder på slurv i sikkerhetsrapport

CargoNet oppgir dårlig infrastruktur og slurv som de viktigste ulykkesårsakene i selskapet.

  • Thor Harald Henriksen
  • Christian Sønsteby
ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Selskapet blir nå gransket av politiet og Statens havarikommisjon for transport, etter at 16 løpske jernbanevogner drepte tre mennesker på Sjursøya i Oslo onsdag i forrige uke.

Les også:Jernbaneverket og CargoNet: - Det har vært noen tøffe dager

Havarikommisjonen har ennå ikke fastslått årsaken til at vognene begynte å rulle.

Les også:Togtragedien: Fem grunner til at det gikk galt

Dårlig vedlikehold

I CargoNets egen sikkerhetsrapport for 2008 - som VG har fått tilgang til - oppgir selskapet dårlig vedlikeholdt infrastruktur og slurv som de vanligste årsakene til skifteulykker i selskapet:

«Infrastrukturens kvalitet er en dominerende bidragsyter til ulykkestallene både innenfor togfremføring og skifting. Utilstrekkelig gjennomføring av interne arbeidsrutiner er i tillegg et forhold som peker seg ut som årsak spesielt til skifteulykker».

- Generelt er det et etterslep hva gjelder vedlikehold på infrastrukturen på jernbane i Norge, skriver Bjarne I. Wist i CargoNet i en mail til VG.

- Hva mener dere med «utilstrekkelig gjennomføring av interne arbeidsrutiner»?

- Et eksempel er at vi har kjørt tog inn på spor som ikke har vært tilstrekkelig brøytet for snø.

- Er ikke det det samme som slurv?

- Vi fulgte jo ikke egne rutiner i denne saken, vi skal ikke kjøre inn på spor som ikke er godt nok brøytet, så ...

Uønskede hendelser

Ifølge Jernbaneverket meldte CargoNet inn i overkant av 500 uønskede hendelser i fjor. Selskapet innrømmer imidlertid at underrapportering har vært et problem i flere år.

Les også:CargoNet hadde lignende hendelse i 2006

«I 2006 og 2007 har denne underrapporteringen videreutviklet seg til også å omfatte erfarte ulykker», heter det i sikkerhetsrapporten for 2007.

- En gjennomgang viste at det dreide seg om et fåtall hendelser, skriver Wist.

Nedprioriterer godstog

Godsterminalen på Alnabru er gammel og lite vedlikeholdt. Jernbaneverket tvinges til å nedprioritere godslinjene.

- Mye av utstyret og skinnegangene på Alnabru er veldig gammelt, og en ligger svært langt bakpå med vedlikeholdet akkurat der. Vi har stadig kommunikasjon med CargoNet, der de gir uttrykk for dette, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

- Vi har som kjent ikke ubegrenset med midler til vedlikehold, og har derfor valgt å prioritere strekninger der det går persontog, og hvor konsekvensene av for eksempel en avsporing ville vært mye større, sier Bakken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder