• Lover å øke studiestøtten

  – Løsningen på de fleste utfordringene for studenter er å øke støtten, sier Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Venstreparti.

  Partiet ønsker studiestøtte på 212.799 kroner i året, noe som er langt høyere enn dagens beløp.

  Av Bastian Lunde Hvitmyhr
 • Nå får studenter utbetalt 126.357 kroner i lån og stipend i året, om de studerer fulltid. Partiene er uenige om hvor mye du burde få.

 • Akademikerne og Norsk studentorganisasjon mener at studiestøtten må økes med over 30.000 kroner. Men hverken Arbeiderpartiet eller Høyre har tidligere ønsket å tallfeste noen økning. Sveip videre for å se hva partiene lover.

Dette sier partiene om studiestøtten

De som lover høyest studiestøtte er Rødt og SV.

 • Bastian Lunde Hvitmyhr
Publisert:
OPP: Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Venstreparti mener studenter trenger mer i støtte for å kunne være heltidsstudenter.

VG har tidligere skrevet om studenter som går over 5000 kroner i minus hver måned. Studenter i Norge jobber også mest ved siden av studiene, sammenlignet med Sverige og Danmark. Studentorganisasjonene har i lengre tid krevd at støtten som utbetales fra Lånekassen økes. Over halvparten at norske studenter sier lønnen fra deltidsjobben er nødvendig for at de skal kunne studere.

Vi sjekket med de ni partiene som sitter på Stortinget. Vi stilte dem disse spørsmålene:

 • Hva mener dere studiestøtten burde ligge på?
 • Hvis dere kommer i regjering etter valget – hvordan vil dere prioritere studiestøtten?

Vil øke med 85.000 kroner

Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Venstreparti (SV) mener dagens studiestøtte burde økes.

– Boligprisene må ned og studiestøtten opp, sier Unneland til VG.

Han er stortingskandidat og tidligere leder av ungdomspartiet til SV. De mener studiestøtten burde opp til 2G, som tilsvarer 212.799 kroner.

– Det er en sum som gjør det mulig å studere på fulltid uten å få hjelp av foreldre og jobbe ved siden av. Vi skal vi sørge for at flere studenter fullfører studiene, slipper å bo i drittleiligheter og må slite med å betale regningene, sier han.

Han forteller at det vil koste å øke støtten, men at samfunnet burde prioritere det. Partiet går til valg med å love å bevilge mer penger til bygging av studentboliger.

– Det gjør også at leieprisene også ned.

 • Rødt (R)

Jobber for å ha fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter de at studiestøtten økes til 2.5 G – som tilsvarer 265.998 kroner

– For oss er det viktig å sikre at alle har lik rett til utdanning, da er det nødvendig med gode stipendordninger, sier nestleder Marie Sneve.

 • Fremskrittspartiet (Frp)

Har som ambisjon å få studiestøtten opp til 1.5 G.

Roy Steffensen leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han forteller at Frp har bidratt til 11 måneders studiestøtte, og økt studiestøtten med 15.000 kr mer i året enn før de kom i regjering.

– Flest mulig bør kunne studere på fulltid sier han til VG. Partiet hans ønsker at samskipnadene skal prioritere norske studenter når de bygger studentboliger.

 • Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Vil jobber for å heve studiestøtten til 1.5 G og fordele den utover 12 måneder.

– Vi ønsker at det reelt sett skal være mulig å være heltidsstudent i Norge, og fester dermed studiestøtten til folketrygdens grunnbeløp, slik at studiestøtten automatisk øker i takt med levekostnader, sier politisk rådgiver Oskar Granskogen Kjørstad

ØKE: Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde forteller Høyre vil økte støtten, men ikke hvor høy den burde være.
 • Høyre (H)

– Vi vil fortsette å øke studiestøtten, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

Høyre har innført elleve måneders studiestøtte og økt studiestøtten de siste årene i regjering. Partiet har tidligere fått kritikk for å finansiert 11 måneders støtte med å ta bort andre støtteordninger, skriver Khrono.

– Vi har også doblet studentboligbyggingen, sier Tybring-Gjedde.

Hun forteller at de ønsker å innføre en ordning hvor studenter som ønsker å ta hele graden raskere enn på normert tid, får mer støtte

 • Senterpartiet (Sp)

Partiet har ikke tallfestet hvor mye de ønsker å øke studiestøtten, men de programfestet at de vil øke studentenes kjøpekraft.

– Utover å øke kronebeløpet i studiestøtten, vil vi reversere de urimelige kuttene som dagens regjering har påført studentene og forbedre reisestipendet, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand.

Mer til studenter med barn

 • Venstre (V)

Venstre vil ha studiestøtten opp på 1.5 G, og at studenter med barn får 2G

– Vi kjempet gjennom elleve måneders studiestøtte i budsjettsamarbeid med den første Solberg-regjeringen. I 2020 var det ferdig innfaset. Det betyr at studentene nå får stipend og lån i juni, der siste utbetaling pleide å være i mai. Det betyr mindre stress for folk midt i eksamensperioden, på grunn av Venstre, sier Grunde Almeland, som er stortingskandidat for Oslo Venstre.

 • Arbeiderpartiet (Ap)

Utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, sier partier vil øke studiestøtten, men at de ikke har satt et fremtidig nivå.

– Vi vil se på innretningen for å prioritere heltidsstudentene, men også gi mulighet for en mer tilpasset finansiering for utdanning på deltid. Derfor vil vi legge frem en ny modell for studiefinansiering som bedre ivaretar begge disse hensynene, i tett dialog med studentene og utdanningsinstitusjonene.

Partiet vil innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år.

 • Kristelig Folkeparti (KrF)

Partiet vil vi øke muligheten for studielån slik at den totale studiestøtten når 1.5 G.

– Vi vil prioritere en tiltakspakke for studenter med barn. Der vil vi ha mer fleksible og tilpassede studieløp for disse studentene, og vi vil øke studiestøtten på 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 2 år. Vi vil også gi en rett til foreldrepermisjon, sier førstekandidat på stortingslisten til KrF Telemark, Oddbjørn Nørstrud.

Det er mye du kan gjøre for å strekke studentøkonomien, hør podkasten «Pengerådet» for tips:

Publisert:

Mer om

Studentliv

Studielån

Studiefinansiering

Lånekassen

Flere artikler

 1. Hva betyr valget for deg som er student?

 2. Studenter går over 5000 kroner i minus hver måned

 3. Studentenes krav til en ny regjering

 4. Vi trenger heltidsstudenten

 5. Norske studenter jobber mest