PROBLEM-SYKEHUS: Sykehuset Østfold, Kalnes, har blant annet hatt problemer med korridorpasienter siden det åpnet for tre år siden. Foto: Helge Mikalsen

Pasientombudet bekymret over tilstandene på Sykehuset Østfold: 60 klager på fire måneder

Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering: Dette er klagene Pasientombudet har fått på Sykehuset Østfold så langt i 2018.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Totalt har det kommet 127 klager på Sykehuset Østfold - som omfatter Sykehusene på Kalnes og i Moss, samt psykiatriske distriktssentrene (DPS).

60 av klagene gjelder behandling ved Sykehuset Kalnes, viser tall VG har fått.

– I en håndfull saker har vi fått meldt om særlig dårlige opplevelser. Det dreier seg om en rekke uheldige forhold som har rammet samme pasient. Mangelfull oppfølging med smertelindring, ernæring, væske og personlig hygiene kan være en del av bildet, sier pasient- og brukerombud i Østfold, Marianne Eek, til VG.

– Vi er bekymret, men ønsker ikke å si noe om tiltakene som bør iverksettes. Det må helseforetaket svare på.

En henvendelse gjelder en pasient som ble liggende på korridor uten nødvendige medisiner, mens en annen ble overlatt til seg selv på et rom - og fikk først medisinsk oppfølging etter flere timer, ifølge pasientombudet.

VG har tidligere skrevet om Stein Jensen, som ble funnet liggende i egen avføring av familien på Kalnes. Den hjertesykemannen lå bak en lukket dør, og hadde ingen muligheter til å be om hjelp.

Familien er blant dem som har klaget til pasientombudet.

I dag er han overflyttet til Helsehuset Kråkerøy i Fredrikstad og har det mye bedre, opplyser familien.

Bakgrunn: Pasientombudet med kritikk av Kalnes: Berit fant ektemannen liggende i egen avføring

OPPRØRT: Familien Jensen er misfornøyd med behandlingen ektemannen til Berit (i midten) har fått på Kalnes sykehus. Foto: Helge Mikalsen

les også

Pårørende fortviler over nedbyggingen av norske sykehus: – Maria burde ikke blitt sendt hjem

Flere klager og kvalitet og oppfølging

Flere av henvendelsene omhandler kapasitetsproblemer, korridorpasienter og bemanningsutfordringer. Mangelfull informasjon er en gjenganger. Flere forteller også om helsepersonell som løper mellom gjøremål, og virker så stresset at de ikke har tid til «å se» den enkelte pasient.

Her er noen av funnene til pasientombudet:

  • 68 prosent av henvendelsene hittil i år omhandler tjenesteytelsen. Det vil si utførelsen og opplevd kvalitet på tjenestene, som behandlingstiltak, ventetid og oppfølging.
  • I tallet ligger også henvendelser der pasienten ønsker å få vurdert om tjenesten som er gitt eller gis, er forsvarlig og omsorgsfull.
  • 43 prosent av klagene gjelder kirurgi. Ortopedisk kirurgi, psykisk helsevern
    for voksne, nevrologi og hjertesykdommer har flest saker.

Disse tallene gjelder hele Sykehuset Østfold, som også inkluderer Moss sykehus og DPS.

les også

Direktøren i Sykehuset Østfold trekker seg

Trekker seg

Mandag ble det klart at sykehusdirektør Just Ebbensen går av. Årsaken skal blant annet være misnøye med hans lederstil og forholdene ved sykehuset.

Ifølge Dagens Medisin er noen av årsakene en tilspisset situasjon rundt kapasiteten på Kalnes, og at Ebbesen og administrasjonen i et styremøte tidligere i måneden gikk inn for å overta pasienter fra Vestby kommune. Styret valgte å utsette overføringen og dele den i to omganger.

Kommunikasjonsjef ved Sykehuset Kalnes, Bjørn Hødal, sier de nå jobber med å rydde opp og tar alle klagene på alvor:

– Vi beklager at mange pasienter og pårørende har en dårlig erfaring med oss. Selvfølgelig ønsker vi at antallet henvendelser til pasientombudet var lavere, men vi er glad for den bistanden ombudet gir. Hovedfokuset vårt nå er at pasienter skal slippe å ligge på korridor, sier Bjørn Hødal.

– Hva gjøres konkret for å ordne opp i situasjonen? Tas det noen grep? I så fall: Hvilke?

– Vi har prioritert å øke bemanningen. I 2018 øker vi med 31 sykepleierstillinger og 9,5 legestillinger innen medisinsk klinikk og med til sammen 27,5 årsverk innen kirurgisk klinikk. For å redusere antall pasienter på korridor ser vi på fordelingen av senger mellom fagområdene i sykehuset og vi setter inn tiltak for å redusere liggetiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder