STRAMMER INN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ikke forby innleie i bygg og anlegg, men foreslår en rekke begrensninger i innleie i fremtiden. Foto: ASD.

Slik skal arbeidsministeren stanse uønsket innleie

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) legger frem tiltak for å få bukt med uønsket innleie og nulltimerskontrakter innen bygg og anlegg.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etter en lang prosess med offentlig disputt blant annet med Ap og LO, legger Hauglie i dag frem sin stortingsproposjon som skal regulere innleie av arbeidskraft.

Forslagene kommer etter at Stortinget har presset frem at regjeringen må komme med konkrete forslag for å stramme inn innleiereglene.

Fire konkrete tiltak

Hauglie går ikke inn for et forbud, men kommer LO i møte ved at bedrifter som ønsker innleie må være bundet av landsomfattende tariffavtale. Og ved å regulere loven slik at det ikke lenger blir mulig med såkalte nulltimerskontrakter, hvor man ikke får lønn mellom oppdrag.

– Jeg legger frem en proposisjon hvor jeg mener vi har funnet en god balanse mellom hensynene til interessene til både arbeidstagerne og arbeidsgiverne, sier hun.

Det fremmes fire konkrete forslag:

1. En ny definisjon vil regulere hva en fast ansettelse innebærer: Definisjonen stiller blant annet krav til at arbeidstager må sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang.

– Det betyr at avtaler om såkalt «fast ansettelse uten garantilønn» – nulltimerskontrakter – som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, ikke vil kunne videreføres uten å komme i strid med denne bestemmelsen, sier hun.

– Må ha tariffavtale

2. Den nye loven vil gi en tydeliggjøring av krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres.

– Med vår lovendring har du rett til å vite hvor mye du skal jobbe når og hvor. I dag er det slik at mange ikke vet om de har jobb i mai og juni: De kan ikke planlegge livene sine. Nå skal de sikres større forutsigbarhet for når arbeidsplikten inntrer, slik at arbeidstager ikke må stå til disposisjon hele tiden, sier hun.

les også

Trenger faste jobber i byggebransjen

BRA – MEN: Aps Hadia Tajik mener regjeringen burde gjøre mer for å sikre faste ansettelser. Foto: Solberg, Trond

3. Det foreslås en endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet: Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

– Vi har vært villige til å gå inn for dette, fordi vi ser at det vil bidra til et ryddigere arbeidsliv, sier hun.

4. Det kommer en hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften.

– Bestemmelsen vil sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til rene vikariater. Utgangspunktet er at vi begrenser bruken av vikarer, men sørger for at bemanningsselskaper fortsatt kan ha reelle vikarer.

les også

Ap ber Stortinget forby innleie

– Har aldri vurdert forbud

Forbud vil hun ikke ha.

– For oss var forbud helt uaktuelt. En arbeidsgiver ville da oftere bli tvunget til å sparke eller permittere folk når det tidvis er mindre å gjøre. Dit ønsker vi oss ikke. Vi må ivareta bedriftenes behov for å leie inn arbeidskraft for å ta unna «topper» når ordrebøkene er fulle, eller ved sykdom i bedriften. Hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre en viss grad av fleksibilitet.

Det varsles også i proposisjonen at det vil bli iverksatt et arbeid med å gjennomgå håndhevingen av innleiereglene, med sikte på tiltak for å hindre ulovlig innleie.

– Råttent eple

I LO er man i hovedsak positive.

– Jeg vil si vi er betinget positiv, men vi må se proposisjonen først. Stortingsflertallet med Ap, SV, Sp, Rødt og KrF ga klar bestilling på hva proposisjonen må oppfylle, spesielt knyttet til at det er viktig å få definert hva fast ansettelse er, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Det er positivt at adgangen til å bruke innleie innskrenkes, men hvis ikke dette gir effekt, så mener vi det må vurderes å innføre et forbud. Jeg liker ikke Hauglies bagatellisering av at det bare er 1,5 prosent innleie: Virkeligheten er at innleie er ute av kontroll i bygg og anlegg mange steder, sier hun.

les også

Slik vil regjeringen bekjempe nulltimerskontrakter

– Jeg vil si at dette ser ut som et godt utgangspunkt, men jeg vil se proposisjon. Vi er spesielt opptatt av at folk som går i ulike vikariater skal få tilbud om jobb etter tre år og at mor og far faktisk skal ha forutsigbarhet for inntekt og arbeidslengde, sier KrF-talsmann Steinar Reiten.

Ap-Hadia: Uthuler

Aps nestleder Hadia Tajik viser til at regjeringen, gjennom forslaget Ap fikk flertall for å Stortinget før påske, var nødt til å stramme inn på innleie og tydeliggjøre kravene til faste ansettelser.

– Men regjeringen uthuler viktige deler ved å åpne opp for økt midlertidighet for ansatte i bemanningsbransjen. Dette vil vi naturligvis gå imot, sier Tajik, og forklarer:

– Ansatte i bemanningsbransjen skal nå både være midlertidig ansatte i et bemanningsbyrå, for så å bli leid ut midlertidig til en annen arbeidsgiver. Dette vil gi økt usikkerhet for mange arbeidstagere. Vårt mål er i stedet å sikre flere faste ansatte i stedet for å legge til rette for bemanningsbransjen, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder