TRAFIKKSENTRALEN: Det var fra dette rommet på Fedje VTS, trafikkleder kommuniserte med «Helge Ingstad» og tankskipet ulykkesnatten. Foto: Harald Vikøyr

KNM «Helge Ingstad»-ulykken: Politiet etterforsker trafikksentralen

Politiet i Bergen etterforsker Fedje trafikksentral for mulige brudd på forskrifter, instrukser eller lover, etter kollisjonen mellom tankskipet «Sola TS» og fregatten KNM «Helge Ingstad» i november.

Dette bekrefter politiinspektør Frode Karlsen i Vest politidistrikt overfor VG.

De taktiske etterforskerne av fregattkollisjonen fikk tirsdag – en måned etter ulykken – sikkerhetsklarering for å granske gradert materiale fra fregatten KNM «Helge Ingstad».

– Vi etterforsker mulige brudd på forskrifter, instrukser og lover både på KNM «Helge Ingstad», på tankskipet «Sola TS», og på Fedje trafikksentral, sier Karlsen til VG.

– Kan eventuelle instruksbrudd være straffbare?

– De kan være det, men behøver ikke å være det, sier Karlsen.

les også

Risikerer flere pengekrav etter «Helge Ingstad»-forliset

Brøt egne forskrifter

Bergens Tidende skriver tirsdag at det ifølge Kystverkets ordbok for kommunikasjon skal benyttes såkalte markørord for å redusere faren for at misforståelser kan oppstå, og at det totalt finnes det syv av dem.

For eksempel skal en melding fra trafikkleder som advarer om en fare innledes med markørordet «advarsel».

les også

Feilinformerte om «Helge Ingstads» reiserute

Andre eksempler på markørord er «anbefaling», som skal benyttes før en melding som skal påvirke beslutningsprosessen til et fartøy, «informasjon, som skal innlede en melding som skal gi informasjon om et fartøy, og «spørsmål», som skal etterspørre en handling fra et fartøy.

VG publiserte i november lydloggen fra kommunikasjonen mellom trafikksentralen og de to fartøyene minuttene før ulykken. Der blir ingen av markørodene i Kystverkets ordbok benyttet av trafikkleder.

– Situasjonsavhengig

Trafikksentralsjef ved sjøtrafikksentralen på Fedje, Arnt Runar Sævrøy, sier til VG at bruken av markørord er situasjonsavhengig.

– Bruk av slike ord avhenger av situasjonen, trafikkbildet og hvilke vurderinger trafikkleder legger til grunn. Det er det jeg kan si på generelt grunnlag, sier Sævrøy.

SJEF: Trafikksentralsjef ved sjøtrafikksentralen på Fedje, Arnt Runar Sævrøy. Foto: Harald Vikøyr

– Så det er ikke en hovedregel at slike markørord skal benyttes?

– Nei, det bruker man situasjonsavhengig. Vi har ikke en hovedregel for bruk av markørord, sier Sævrøy.

– Kan slike ord være med på å avverge eventuelle farer?

– Markørord er noe som skal benyttes når fartøy er på vei mot en fare, men nøyaktig når det skal brukes avhenger av situasjonen, sier Sævrøy.

Politiets etterforskning ukjent

Jon Leon Ervik, fungerende regiondirektør i Kystverket, sier til VG at politiets etterforskning av trafikksentralen ikke er noe han kjenner til.

– Det er helt ukjent for meg at vår trafikksentral på Fedje er under etterforskning av politiet for å ha brutt noen regler, sier Ervik.

Han støtter også Sævrøys syn på saken, og sier markørord benyttes avhengig av situasjon.

FEDJE VTS: Trafikksentralen styrer all trafikk i blant annet Hjeltefjorden, der KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» 8. november. Foto: Harald Vikøyr

– Det skal brukes så langt det er mulig og formålstjenlig, men det vet vi ikke i denne situasjonen. Kommunikasjonen er en av de tingene vi vil gå igjennom å lære av. Vi må få lov til å vurdere saken i et helhetsperspektiv. Ofte er det riktig å bruke markørord, og noen ganger kan situasjonen tilsi at vi kommuniserer på en annen måte, sier Jon Leon Ervik, fungerende regiondirektør i Kystverket, til VG.

– Burde markørord vært brukt i dette tilfellet?

– Vi avventer Havarikommisjonens rapport, sier han.

Kommunikasjon også tema i 2009-ulykke

Etter «Full City»-ulykken i 2009, der lasteskipet med samme navn grunnstøtte ved Langesund i Telemark, fikk Kystverket kritikk for sin opptreden.

I Havarikommisjonens rapport blir blant annet manglende bruk av markørord trukket frem som kritikkverdig.

«Gjenkjennbare nøkkelord skal bidra til at mottakeren får en forståelse av hvilken myndighet trafikksentralen utøver, det vil si skille mellom å gi informasjon, råd, advarsel og instruksjon», heter det i rapporten.

Videre skriver Havarikommisjonen at formuleringene brukt av Brevik VTS, som var trafikksentralen involvert i denne ulykken, kan ha vært med på å underbygge misforståelse om bord på «Full City» om hvilken myndighet trafikksentralen utøvet.

«SHT forventer at Kystverket vektlegger bruk av riktig fraseologi i rekruttering, trening, prosedyrer og i det daglige virke ved trafikksentralene», konkluderer de.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder