REAGERER STERKT: Jens Petter Gitlesen er leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Han mener brødrene på Tolga er blitt utsatt for et grovt overgrep. Foto: Trond Solberg

Forbundsleder reagerer sterkt etter VG-avsløring

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Saken om brødrene Holøyen dokumenterer en praksis som er totalt uakseptabel. Her er det begått et alvorlig overgrep, sier lederen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen.

Les hele dokumentaren om brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen her: Tre brødre på Tolga.

Gitlesen leder en organisasjon med 8300 medlemmer over hele landet. Forbundet jobber for at mennesker med utviklingshemning skal ha samme verdi og rettigheter som alle andre.

– Historien som VG fortalte lørdag er som et gufs fra fortiden. Det som har skjedd her er stikk i strid med intensjonen i den nye vergemålsloven, som hadde som formål å unngå «snik-umyndiggjøring». Måten saken er håndtert på er også i strid med FN-konvensjonen om at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal behandles på lik linje med alle andre, på alle livets områder.

les også

Mæland krever svar i Tolga-saken

Gitlesen sier han ble rystet over å lese at hele brødreflokken fra Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede, før diagnosene senere begrunnet at de ble satt under personlig og økonomisk vergemål av Fylkesmannen i Hedmark.

Se Magnus Holøyen fortelle om de to siste årene:

– Folkesnakk

Som VG fortalte lørdag, viser nye tester at to av brødrene ikke er psykisk utviklingshemmede. I mars i år ble vergemålet for Arvid opphevet av Statens sivilrettsforvaltning, og tre måneder senere fikk Lars Peder opphevet sitt vergemål. Magnus kjemper fortsatt for å få opphevet vergemålsvedtaket.

Forbundslederen tror to mekanismer i lokalsamfunnet kan ha gjort seg gjeldende da prosessen mot de tre brødrene startet i Tolga kommune for flere år siden.

– Det kan godt være at det er noe i hypotesen om at dette skjedde fordi kommunen ville få store merinntekter. Men min erfaring er at også bygdetrollet, folkesnakket, kan ha spilt en rolle. Noen tenker at «dette går ikke an», «her må noe gjøres», og så setter folk i etatene i gang. Og man glemmer at det man gjør er å tvinge medmennesker inn i en situasjon som de ikke vil inn i.

Til tross for fritak fra taushetsplikten, har ikke Tolga kommune ønsket å gi ut opplysninger eller svare på spørsmål om fakta i brødrenes sak. Søndag ba ordføreren i Tolga om en intern granskning av saken. Samtidig har kommunalminister Monica Mæland bedt om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark.

Gitlesen forteller at de har mange eksempler på at rykter og folkesnakk har fått dramatiske konsekvenser for personer med nedsatt funksjonsevne.

– Fordommene i Norge lever i beste velgående. Det ser vi i domstolene og det ser vi i tjenesteapparatet. Ja, vi ser det overalt i samfunnet. Når fordommer møter økonomi, kan det gå galt.

KJEMPET MOT VERGEMÅL: Brødrene (f.v.) Arvid (32), Lars Peder (35) og Magnus Holøyen (25) ble alle satt under vergemål av Fylkesmannen i Hedmark. Nå er vergemålet opphevet for Arvid og Lars Peder. Foto: Krister Sørbø

Gitlesen sier han er opprørt over at manglende økonomisk styring ble brukt som argument da Fylkesmannen i Hedmark - på samme dag - vedtok at de tre brødrene trengte verge.

les også

Ordfører ber om intern granskning av Tolga-saken

– Det er helt horribelt. Kommunen burde i stedet ha sørget for at brødrene fikk tilpasset hjelp og veiledning, slik intensjonen i loven er. Det er mange i samfunnet vårt som ikke har orden på økonomien sin, ikke minst i næringslivet, uten at de settes under vergemål av den grunn.

Har du vært borti en lignende sak som den VG fortalte om lørdag?

– Nei. Aldri. Men det er god grunn til å anta at det er mange som feilaktig har en utviklingshemming, samtidig som personer som kvalifiserer til diagnosen ikke har den. Man har kort og godt ikke presise nok instrument til å avgjøre spørsmålet med sikkerhet - og usikkerheten tiltar jo nærmere grensen for utviklingshemming man kommer.

VIL IKKE SVARE: Tolga kommunes taushet er et nytt overgrep, mener forbundsleder Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. På bildet kommunehuset i Tolga. Foto: Krister Sørbø

les også

Et offentlig overgrep

Han mener det er lett å glemme at medbestemmelse over eget liv er en av grunnverdiene i alle vestlige samfunn.

– Når man fratar en person samtykkekompetanse, fratar man også personen muligheten til å protestere. Jeg vil si at det kanskje er den største demokratiske utfordringen vi har i Norge i dag.

LES OGSÅ: Legen snakket ikke med noen av brødrene - alle ble satt under vergemål

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder