FORNØYD: Advokat Alexander Greaker sier at hans klient er fornøyd med at påtalemyndigheten har henlagt tiltalen og videre gitt 44-åringen påtaleunnlatelse for å ha forklart seg falskt for politiet som vitne i den store menneskehandelsaken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forklarte seg falskt om menneskehandler – slipper fengselsstraff

Mannen forklarte at han ble instruert av menneskehandleren til å forklare seg falskt til offentlige myndigheter. Nå har påtalemyndigheten bestemt seg for å legge bort tiltalen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I desember i fjor ble en 44 år gammel mann dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha forklart seg falskt for politiet i en av Norges største menneskehandelsaker.

I juni i fjor ble to menn, en 67-åring og en 38-åring, dømt til ubetinget fengsel for å ha utnyttet tre indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid på to gartnerier i Buskerud.

Menneskehandelen og utnyttelsen hadde gitt dem vesentlig økonomisk utbytte, mente retten.

Som vitne i straffesaken mot 67-åringen, forklarte 44-åringen at han tjente 28 000 kroner i måneden og at han jobbet normal arbeidstid på gartneriet. I realiteten jobbet 44-åringen 12–14 timer syv dager i uken i sesongen. Han tjente 4000 kroner i måneden, og rundt 15 kroner timen.

les også

Dømt for falsk forklaring mot menneskehandelsdømt arbeidsgiver

44-åringen sa i retten at han forklarte seg falsk fordi han ble instruert om det fra 67-åringen og fordi han var redd for at han og andre sesongarbeidere ville miste jobben.

Tingretten dømte feil

Kongsberg og Nedre Eiker tingrett begrunnet hvorfor det var viktig å straffe 44-åringen slik:

«Etter rettens syn kan ikke det forhold at tiltalte har blitt utnyttet i en sak om menneskehandel gi grunnlag for straffritak for falsk forklaring til politiet. Det er svært alvorlig å forklare seg bevisst usant for påtalemyndigheten, da dette vil kunne få store konsekvenser i den enkelte sak, både til fordel og skade for en siktet og senere tiltalt i en straffesak.»

Dommen ble anket.

Mannen var tiltalt for å ha forklart seg falskt for retten to ganger, men tingretten dømte ham for å ha forklart seg falskt for politiet. Lagmannsretten opphevet tingrettsdommen fordi tingretten ikke dømte mannen i henhold til tiltalen.

les også

Kan være offer for menneskehandel – tiltalt for falsk forklaring om menneskehandleren

Henlegger saken

Nå har statsadvokaten, etter innstilling fra politiet, besluttet å henlegge forholdene i tiltalebeslutningen og videre gi mannen påtaleunnlatelse vedrørende den falske forklaringen for politiet.

Politiet foreslo påtaleunnlatelse, som innebærer å unnlate å reise tiltalte for et straffbart forhold, fordi forholdet 30. mai i år ble foreldet.

– Forslaget om påtaleunnlatelse er basert på en totalvurdering. Han har allerede vært gjennom en hovedforhandling, hvor dommen ble opphevet. Det er tyngende å gå gjennom en hovedforhandling og så få en dom som viser seg å være feil. Også sakens alder har betydning i vurderingen, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Hedda Obstfelder.

Mannens forsvarer, Alexander Greaker, anførte for retten at tingrettsdommen støter allmennhetens rettsfølelse og spurte den gang: «Ønsker vi å ha et samfunn hvor vi straffefølger mennesker som har blitt utsatt for grov menneskehandel?»

Nå er Greaker fornøyd med at påtalemyndigheten har lagt saken død.

– Min klient er selvsagt strålende fornøyd. Klienten er objektivt sett skyldig – men de falske forklaringene han avga ovenfor politiet og retten var et resultat av at han var et offer i en grov menneskehandelsak. Det sier seg selv at påtalemyndigheten aldri skulle ført denne saken for domstolene. Saken er ikke straffverdig og den er heller ikke rettsstridig, sier advokaten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder