KRISE: Den kaotiske situasjonen i ambulanseflyene har pågått siden slutten av april. I morgen skal innstilling i saken behandles i Stortinget. Foto: Terje Mortensen/VG

Mener Luftambulansetjenesten bløffet Stortinget om EØS-regelverk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener administrerende direktør Øivind Juell ikke hadde dekning for å si at de hadde fått juridiske vurderinger som slo fast at virksomhetsoverdragelse kunne være i strid med EØS-lovverket.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– De juridiske betenkningene som ble offentliggjort i dag viser at Juell bløffet for Stortinget. Juell sa at juristene frarådet dem å kreve virksomhetsoverdragelse, fordi det kunne være i strid med EØS-avtalen, men EØS-regelverket er ikke nevnt med et ord i det juridiske notatet som foretaket la til grunn da de gjennomførte anbudskonkurransen i 2016, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Han mener dokumentet fra 2015, som omhandler spørsmålet om anskaffelsen skal anses som virksomhetsoverdragelse viser at det var all mulig grunn til å kreve virksomhetsoverdragelse for tjenesten.

– Alt unntatt selve flymaskinene er jo det samme; samme type tjeneste, samme infrastruktur, samme «kundekrets» – altså befolkningen og deres behov for flyambulansetjenesten – samme økonomiske aktivitet, pluss at den nye operatøren var helt avhengig av å få med seg mange av personellet, sier Moxnes.

Bakgrunnen er at Luftambulansetjenesten HF onsdag offentliggjorde to hemmeligstemplede dokumenter som omhandler spørsmålet om virksomhetsoverdragelse i anbudsprosessen.

Se Luftambulansetjenesten HFs svar på kritikken nederst i saken

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener adm. direktør i Luftambulansetjenesten bløffet da han sa at de ble frarådet fra å kreve virksomhetsoverdragelse på grunn av EØS-regelverk. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

les også

Raser over hemmelighold av luftambulanse-dokumenter: Ber Høie rydde opp

– Feil premisser

Han mener det betyr at kravene til virksomhetsoverdragelse var mer enn oppfylt:

– Men likevel ble ikke dette kravet stilt. Disse dokumentene underbygger derfor det Rødt hele tida har sagt: Denne anbudsprosessen er gjennomført på feil premisser. Den har ingen legitimitet i befolkningen, og det er akutt fare for at tjenesten bryter sammen over sommeren på grunn av dette. Staten har nå grunnlag for å annullere kontrakten med Babcock uten at det må medføre erstatningsansvar, og Stortinget må i morgen fatte vedtak som sikrer tjenesten for fremtiden.

les også

Erna Solberg om luftambulanse-krisen: – Jobber intenst for at beredskapen skal være oppe og stå

Svarte i høring

Det var under høringen om Luftambulanse-saken i Stortinget i slutten av mai at Luftambulansetjenesten HF hevdet at foretaket hadde fått juridiske vurderinger som fastslo at virksomhetsoverdragelse kunne være i strid med EØS-lovgiving.

– Juristene våre frarådet oss å ta det inn, fordi det kunne være i strid med EØS-avtalen, sa administrerende direktør i Luftambulansetjenesten Øivind Juell i høringen.

I STORTINGET: 24. mai var det åpen høring i Luftambulanse-saken i Stortinget. Her er administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øivind Juell. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

På spørsmål om hva de kunne gjort annerledes svarte han:

– Jeg er usikker på hva vi kunne gjort annerledes. Vi ville neppe innarbeidet virksomhetsoverdragelse som et krav med tanke på den juridiske vurderingen vi har. Vi kunne kanskje forberedt krisetiltak i forkant.

I etterkant av høringen har flere medier og politikere bedt om innsyn i de juridiske vurderingene, men blitt nektet innsyn.

Offentliggjorde hemmelige dokumenter

Onsdag formiddag besluttet Helse- og omsorgsdirektoratet at de hemmelige dokumentene likevel skulle offentliggjøres.

– Departementet mener at hensynet til offentlig innsyn må veie tyngre enn behovet for unntak i dette tilfellet. Normalt gis det ikke innsyn i slike dokumenter, men i denne saken er virksomhetsoverdragelse så sentralt at departementet fant ut at det måtte gis innsyn i vurderingene fra de juridiske ekspertene, uttalte Bent Høie til VG.

les også

I natt bytter ambulansehelikopter-tjenesten eier – frykter svekket beredskap

Spørsmålet om hvorfor anbudet i ambulanseflytjenesten ikke inneholdt virksomhetsoverdragelse har vært et sentralt tema i luftambulansekrisen.

En avtale om virksomhetsoverdragelse ville automatisk ha sikret pilotene i Lufttransport videre jobb hos anbudsvinneren Babcock, i tillegg til at lønns- og pensjonsavtalene til pilotene hadde blitt videreført.

«Muntlige signaler fra eksterne jurister»

Ifølge med dokumentene som ble offentliggjort onsdag skriver Luftambulansetjenesten at Luftambulansetjenesten HF fikk «muntlige signaler fra eksterne jurister om at det var juridisk risiko knyttet til å kreve virksomhetsoverdragelse/ overføring av personell på like eller bedre betingelser i arbeidet med anskaffelsen».

I den juridiske betenkningen som er gjennomført av advokatselskapet Wikborg Rein AS 14. mai i år er det vurdert om Luftambulansetjenesten lovlig kunne stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudskonkurransen, og det konkluderes med at det ville innebåret en «ikke ubetydelig risiko for rettslig utfordring dersom det hadde vært stilt krav om virksomhetsoverdragelse».

les også

Far og sønn vant luftambulanse-avtalen. Slik svarer de på den voldsomme kritikken.

I betenkningen fra 2015, som ble gjennomført i forkant av anbudet, blir det ikke gjort noen vurdering på de juridiske konsekvensene av å stille krav om virksomhetsoverdragelse.

Dokumentet fra 2015 tar derimot for seg spørsmålet om anskaffelsen skal anses som virksomhetsoverdragelse.

FÅR KRITIKK: Rødt, Sp og SV kritiserer Luftambulansetjenesten HF etter å ha lest dokumentene som ble frigitt onsdag. Foto: Terje Mortensen

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har lest de to juridiske betenkningene som ble offentliggjort onsdag, og sier til VG at han mener betenkningen fra 2015 mener mye tyder på at situasjonen i luftambulansesaken har vært en planlagt krise:

– Betenkningen fra 2015 viser kun at man for å unngå krav om virksomhetsoverdragelse senere, måtte kvitte seg med alt av personell og utstyr. Og, det er jo det som er krisen nå i dag. Her har man gjort det som skulle til for å unngå det kravet, sier han.

– Avslørende

Han mener det er viktig å skille mellom det å stille krav til virksomhetsoverdragelse i anbudet, og hva som eventuelt kunne utløse et krav om det etter anbudsovertagelsen.

– Jeg kan ikke se at det var belegg for å si at det ikke var mulig å stille krav om virksomhetsoverdragelse, eller at det ville vært ulovlig. Jeg mener det er avslørende at de har bedt om en redegjørelse for hvordan man skal kunne unngå krav, sier Fylkesnes til VG.

les også

Luftambulansekrisen: SV vil fremme «daddelvedtak» mot Bent Høie

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet reagerer også på konklusjonen i betenkningen.

– Juell har sagt at det juridiske rådet de hadde fått var at det var en betydelig risiko ved å kreve virksomhetsoverdragelse, men konklusjonen sier at det var en betydelig risiko dersom man ikke gjennomførte virksomhetsoverdragelse.

REAGERER: Sp-politiker Per Olaf Lundteigen mener det er grunn til å tro at Luftambulansetjenesten har fått mandag om å ikke gjennomføre virksomhetsoverdragelse. Foto: Frode Hansen

Juristene sier at overføring av transportutstyr eller ansatte vil representere en virksomhetsoverdragelse, legger han til

– Det er all grunn til å tro at Juell har fått et mandat fra politisk ledelse om å ikke gjennomføre virksomhetsoverdragelse, sier Lundteigen.

– Klare advarsler

VG har tidligere skrevet at Norsk Flygerforbundet allerede i 2016 sendte et notat til Helse- og omsorgsdepartementet, der de advarte mot å kjøre anbudsrunden uten virksomhetsoverdragelse for å «sikre kontinuitet og forhindre en masseflukt av flygere med operativ erfaring».

Helse- og omsorgsdepartementet sendte det videre til styret i Luftambulansetjenesten HF for vurdering.

– Vi fikk den, og svaret mitt var at vi gikk en runde på det internt i prosjektet, koblet inn jurist, og fikk veldig klare advarsler mot å legge inn virksomhetsoverdragelse som en del av konkurransen fordi det kunne bryte med EØS-regelverk, har Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sagt til VG om notatet tidligere.

Slik svarer Luftambulansetjenesten

VG har fremlagt kritikken fra Moxnes, Fylkesnes og Lundteigen for Luftambulansetjenesten HF. Slik svarer administrerende direktør Øyvind Juell, i en e-post til VG:

«Det er et faktum at den juridiske vurderingen fra 2015 konkluderer med at det på tidspunkt for anbudsutlysningen ikke kan tas stilling til hvorvidt anskaffelsen vil medføre en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse. Dette fremgår av: «Den endelige vurderingen av om det rettslig sett foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand foretas i etterkant av prosessen og vil avhenge av alle potensielle utfall.» Dette har Luftambulansetjenesten HF tatt høyde for i utlysningen, ved å innta formuleringen i konkurransegrunnlagets punkt 3.5, hvor tilbydere gjøres oppmerksom på at «Overføringene av oppgavene fra eksisterende operatør til ny operatør vil kunne utgjøre en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven». Notatet fra 2015 er kort men det er hevet over enhver tvil at De EØS-rettslige skrankene også lå til grunn for vurderingen. Dette fikk vi også muntlige innspill på i det løpende arbeidet med så sette kravene før utlysning. Vi ønsket ikke å ta risikoen på at anskaffelsen kunne bli stoppet på grunn av juridiske utfordringer som følge av et krav om virksomhetsoverdragelse. Det kunne medført betydelig forsinkelse i leveransen av nye ambulanseflytjenester.

I ettertid har Luftambulansetjenesten HF fått kraftig kritikk for at det ikke ble satt krav om nettopp virksomhetsoverdragelse/overføring av personell på like eller bedre betingelser. På bakgrunn av kritikken innhentet Luftambulansetjenesten HF 14, mai 2018 en ny og uttømmende vurdering av den juridiske risikoen, knyttet til virksomhetsoverdragelse/overføring av personell på like eller bedre betingelser. Utredningen bekrefter våre tidligere vurderinger og om at et slikt krav i konkurransen ville utsatt anskaffelsen for en ikke ubetydelig risiko. Svarene jeg ga i høringen til Stortingets Helse- og omsorgskomité ville blitt de samme uten denne siste vurderingen. Men det er alltid greit å ta en ekstra gjennomgang når man møter sterk kritikk av de valg som er gjort.»

– Hva tenker dere om kritikken?

«Luftambulansetjenesten HF fikk aldri noe mandat eller pålegg fra politisk ledelse om å ikke gjennomføre virksomhetsoverdragelse. Påstanden om at dette er en planlagt krise, underforstått en ønsket situasjon, faller på sin egen urimelighet. Luftambulansetjenesten HF har det øverste operative ansvaret for denne tjenesten og etterstreber til enhver tid best mulig beredskap».

– Burde det vært gjort ytterligere vurderinger i forkant?

«Hadde vi visst hvor stor interesse dette spørsmålet ville få ville vi i større grad dokumentere våre valg skriftlig. Men vi hadde nok landet på samme konklusjon og anskaffelsen hadde blitt gjennomført på samme måte».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder