I KONFLIKT: Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsdirektør Astrid Søgnen på et sjeldent bilde der de to er sammen. Anledningen var et arrangement om vold og trusler i Osloskolen i vår – på Apalløkka skole i Groruddalen. Foto: Frode Hansen, VG

Rapporten om varslingssakene i Oslo: Avslører isfront mellom toppsjefer og avdelinger

Rapporten om varsling og strid mellom skolebyråden og skolesjefen i Oslo, vitner om et enda høyere konfliktnivå enn først kjent.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Sammendrag av intervjuene med de impliserte lederne, direktørene og byrådssekretærene i Utdanningsetaten og byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, viser at konflikten har vært stor også mellom lederne på nivået under skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og skolesjef Astrid Søgnen.

les også

Raymond Johansen frikjenner Inga Marte Thorkildsen etter varsler

Bakgrunnen for rapporten er varslingssaken der ledere i Utdanningsetaten sendte et varsel mot byråden samme dag som det ble kjent at Thorkildsen og byrådet hadde bedt Oslos mektige utdanningsdirektør Astrid Søgnen om å gå av når hun fylte 67 år.

Men Søgnen har nektet både å gå av og vedkjenne seg noen involvering i varslingen mot Thorkildsen. Da VG kontaktet henne fredag formiddag, svarte hun via sin egen kommunikasjonsavdeling på sms:

«Varslene er sendt inn av anonyme varslere. Det er ikke Utdanningsetaten som har varslet. Derfor har ikke Utdanningsetaten noen kommentar til Raymond Johansens redegjørelse.»

les også

Gransker om Søgnen-møte: – Surrealistisk forestilling

Uansett konkluderte byrådsleder Raymond Johansen fredag med at han fortsatt har tillit til SV-byråd Thorkildsen.

Johansen slo fast at Thorkildsen ikke brøt taushetsplikten, offentlighetsloven, anskaffelsesreglene eller lovens forbud mot gjengjeldelser mot varsler, ifølge gjennomgangen.

KONKLUDERTE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo gikk fredag grundig gjennom faktainnhentingen og konklusjonen i varslingssaken mot byråd Inga Marte Thorkildsen. Han konkluderte med at han fortsatt har tillit til SV-byråden. Foto: Frode Hansen, VG

Høy temperatur

Noe av det som kom frem i det første varselet fra lederne i Utdanningsetaten om Inga Marte Thorkildsen, var at hun skulle ha ropt høyt og gestikulert vilt i møter.

I Thorkildsens egen byrådsavdeling kjenner de seg ikke igjen i denne beskrivelsen, men bekrefter at det kan være høy temperatur på møtene:

les også

Varslere i skoleetaten: – Vi opplever at vi fikk skylden

«Slike situasjoner oppstår ofte som reaksjon på etatens (Utdanningsetaten red.anm.) øverste ledelse. For de intervjuede i OVK (byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap) fremstår det som tydelig at etatsledelsen opplever at deres definisjonsmakt blir truet.»

«De intervjuede fra OVK trekker frem at øverste ledelsen i etaten konsekvent insisterer på å innlede og definere problemstillingen under et saksfremlegg, og oppsummere hva man er enige om. Når byråden, som møteleder i kontaktmøtene, har utfordret denne fremgangsmåten har replikkvekslingene blitt lange og tilspissede uten at noen av partene har gitt seg,» skriver seksjon for internrevisjon.

SJEKKER MOBILEN: Utdanningsdirektør Astrid Søgnen ønsker ikke å kommentere frikjennelsen av sin politisk overordnede, byråd Inga Marte Thorkildsen. På bildet sjekker hun mobilen før et tidligere intervju med VG på en skole i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

Også i Utdanningsetaten (UDE) bekreftes det at det er dårlig kommunikasjon mellom ledergruppen der og byråden:

« ... enkelte i UDE kunne ha valgt en annen kommunikasjonsform når de responderer på byrådens atferd,» gjengir internrevisjonen fra intervjuene med Utdanningsetaten, samtidig som det bekreftes at byrådens kroppsspråk og høye stemmebruk som oftest rettes mot den øverste ledelsen i Utdanningsetaten.

les også

Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

De intervjuede i Inga Marte Thorkildsens byrådsavdeling uttrykker på sin side at de har en engasjert og følsom byråd som kan vise kroppsspråk og uttrykke følelser i møtene. Men de tar avstand fra påstanden om at hun skriker i møtene.

Noen uttrykker i stedet at det er ledelsen i Utdanningsetaten som utøver den typen atferd.

KROPPSSPRÅK: Inga Marte Thorkildsens fakter og kroppsspråk i kontaktmøtene med utdanningsdirektør Astrid Søgnen og hennes direktører, har vært et av varslingstemaene fra varslerne i Utdanningsetatens ledelse. Bildet er fra et komitémøte i høst. Foto: Trond Solberg, VG

Ledere i byrådsavdelingen legger til at de har blitt vant med den høye temperaturen i kontaktmøtene, med stadige omkamper om politiske beslutninger. Den krevende og til tider høylytte dialogen med ledelsen i Utdanningsetaten skal også ha gjort seg gjeldende under forrige byråd, som var Aps Tone Tellevik Dahl.

Ikke fornøyd med Malkenes-håndtering

I et nytt kontaktmøte 18. april i år ble den såkalte Malkenes-saken tatt opp.

Byråd Thorkildsen ga ifølge intervjuene med både byrådsavdelingens folk og Utdanningsetaten klart uttrykk for misnøye med etatens håndtering av saken, og at saken var trukket for lenge ut i tid. Men uten at dette ble uttrykt som noen reprimande, ifølge byrådsavdelingens egne folk.

De oppfattet heller ikke at det ble brukt pekefinger mot utdanningsdirektør Søgnen, slik leder i Utdanningsetaten har oppfattet det.

les også

Thorkildsen på spørsmål om hun har vurdert å gå av: – Absolutt ikke

– Pekte ikke på utdanningsdirektøren

Inga Marte Thorkildsen sier selv i sin versjon at hun ikke kjenner seg igjen i at hun skal ha pekt på, i betydningen å rette en anklagende pekefinger mot direktøren.

I det samme møtet ga utdanningsdirektøren etter hennes hukommelse råd om å gå ut med klar støtte til elevene som skal ha følt seg gjenkjent da lektor Simon Malkenes omtalte elevene sine med forbokstaver da han beskrev en norsktime i Dagsnytt 18-programmet på NRK P2 og NRK 2 den 5. mars.

«Skru på deg panservesten og vær tydelig på vegne av elevene», skal utdanningsdirektør Søgnen ha sagt, i tillegg til at hun uttrykte «men mine råd blir ikke lyttet til».

Direktøren ville ifølge Inga Marte Thorkildsens intervju med internrevisjonen også at byråden skulle si klart ifra om at det ikke hersket noen fryktkultur i Osloskolen. Hun skal ha kalt byråden «svak», ifølge sammenstillingen av fakta i varslingssaken.

les også

Slik prøvde skolesjef Søgnen å påvirke behandling av varsel mot sin egen underdirektør

Inga Marte Thorkildsen sier i sin sluttkommentar til seksjon for internrevisjon i varslersaken at hun mener det er en ubalanse i antallet ansatte i de to avdelingene som har vært gjenstand for undersøkelser og intervjuer, med åtte fra Utdanningsetaten og fem fra byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, foruten henne.

Hun skriver til slutt:

«Jeg tar videre sterk avstand fra påstander om å «rope høyt», «gestikulere vilt», «mistenkeliggjøre tilstedeværende», «slå i bordet» og komme med utsagn som «det er jeg som bestemmer». Jeg merker meg at det er ingen av OVKs medarbeidere som har opplevd meg på denne måten.»

Til VG sier Thorkildsen følgende om rapporten:

– Som det fremgår av rapporten, er det store ulikheter i oppfatningen av hvordan møter mellom ledelsen i byrådsavdelingen og Utdanningsetaten har forløpt.

Hun sier videre at hun har gitt sine kommentarer til internrevisjonen, og at hun ikke har ytterligere kommentarer.

– For meg er det viktigste nå å ha fullt fokus på å gjøre Osloskolen best mulig for alle barn og unge i byen.

Forsvarer «ubalanse»

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver til VG at det har vært jobbet grundig i syv uker med å gå gjennom dokumenter, gjennomføre intervjuer og innhente fakta. Han forsvarer også det Thorkildsen kaller «ubalanse» i antall intervjuede fra etaten og byrådsavdelingen.

– Internrevisjonen har totalt gjennomført intervju med 13 personer. Fem i OVK og åtte personer i UDE. For å få tilstrekkelig opplysninger om samtlige påstander i varselet, så Internrevisjonen det som nødvendig å intervjue flere personer i UDE enn i OVK. Dette har de også gjort rede for i sin sammenstilling, skriver han.

– Vi har tatt varslene på det største alvor, med en grundig og helhetlig prosess. Jeg har gjort det jeg kan for å belyse påstandene i varslene, og trakk min konklusjon basert på det omfattende materialet som lå til grunn, skriver han videre.

SKOLE-TRIO: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, hovedverneombud i Utdanningsetaten Einar Osnes og Utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Foto: Mimsy Møller, NTB Scanpix

Astrid Søgnen har ikke kommentert innholdet i rapporten overfor VG. I stedet svarer kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, Trine Lie Larsen, følgende via e-post:

– Ansatte i Utdanningsetaten har blitt intervjuet av internrevisjonen under forutsetning av anonymitet og konfidensialitet. De intervjuede fra Utdanningsetaten ønsker ikke å kommentere interne møter mellom byråden og dem. De som ble intervjuet, er ikke forelagt hva byrådsavdelingens ansatte eller byråden har uttalt i intervjuene. Det er viktig å understreke at varslene er sendt inn av anonyme varslere og ikke av Utdanningsetaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder