VRAKER PLANEN: Birger Vikøren nullstiller omleggingen. Foto: FRODE HANSEN VG

Ny SSB-sjef vraker Meyers omlegging

Den midlertidige sjefen i Statistisk sentralbyrå, Birger Vikøren, har bestemt seg for å nullstille den planlagte omleggingen i Forskningsavdelingen til byrået.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den kontroversielle omleggingen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB), kostet Christine Meyer jobben som sjef i byrået tidligere i november. Nå har erstatteren Birger Vikøren bestemt seg for å nullstille prosessen, opplyser SSB i en pressemelding.

Prosessen ble tidligere satt på pause etter en rekke oppvaskmøter mellom Meyer og finansminister Siv Jensen.

– Det har vært reist bekymringer eksternt om SSB er i stand til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, sier Vikøren til VG for å forklare avgjørelsen.

Han legger til at Finansdepartementet har bedt Statistikklovuvalget om å vurdere innretningen av avdelingen, og at det dermed er naturlig å vente på innstillingen derfra.

– Mitt håp er at ting etter hvert vil roe seg ned, sier han.

Bakgrunn: De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

PLANEN VRAKES: Meyer har jobbet lenge for omleggingen, men nå blir den kullkastet. Foto: Tore Kristiansen VG

Vikøren har sendt et notat til styret hvor han foreslår at alle tidligere overordnede prinsipper for forskning i SSB ikke lenger er gjeldende og flytting reverseres. Dette har styret tatt til etterretning.

Kan se på det senere

– Det er viktig å si at jeg ikke har tatt stilling til om kriteriene er riktig eller ikke. Jeg tror det er riktig med en pause og mer tid, så kan vi starte prosessen med et godt grunnlag, sier Vikøren om veien videre.

Alle endringer i forskningsavdelingen nå blir satt til side, opplyser SSB. Det gjelder også flyttingen av innvandringsforskeren Erling Holmøy. Det var da nyheten om Holmøys skjebne ble slått opp i mediene, at Meyer måtte inn på teppet til Siv Jensen.

Fikk du med deg? Slik ble Frp-Siv detaljorientert om SSB-endringene

– Jeg synes det er en veldig riktig avgjørelse, sier Holmøy til VG, men legger til at SSB trenger å gjenreise respekten for den typen forskning Finansdepartementet ønsker og at også flyttingen til Kongsvinger burde stoppes.

Christine Meyer ønsker ikke å kommentere saken. Forskningsdirektør Kjetil Telle og direktørkollega Torstein Bye i SSB har heller ikke besvart VGs henvendelser. Telle har vært ansvarlig for omleggingen, mens Bye ledet et utvalg som anbefalte store endringer i avdelingen.

Tok over i dag

Det var torsdag Vikøren begynte i jobben som midlertidig sjef i SSB etter Meyers konflikt med Siv Jensen. Omleggingen har pågått i lengre tid, men det var først i oktober den fikk stor medieoppmerksomhet på grunn av Holmøys flytting.

Finansdepartementet var orientert om hvordan prosessen ville foregå hele veien, men grep ikke inn før nyheten om Holmøy kom.

Fikk du med deg? Her er de nye spørsmålene til Siv Jensen

Allerede sommeren 2016 ble et utvalg satt ned for å vurdere forskningsavdelingen til SSB, men Vikøren kullkaster omleggingen allerede i sin første dag på jobben.

– Dette er ting som jeg har diskutert med styreleder også før jeg begynte i jobben. Og det er jo skjedd ting som gjør at ting må ses i nytt lys i lys av dette tilleggsmandatet til lovutvalget, sier han.

Han opplyser om at han har diskutert saken med ledergruppen, inkludert Bye og Telle, men vil ikke svare på om de er misfornøyde.

– Jeg har ikke behov for å kommentere enkeltstandpunkter. Generelt vil jeg si at jeg ønsker en ledergruppe med rom for å kunne si hva man mener og det er ingen ulempe om det skulle være ulike syn i enkeltsaker, sier han.

Jensen erklærte at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer 10. november:

Kontrollkomiteen undersøker

Vikøren har nå avklart situasjonen i SSB fremover, men saken om byrået er enda ikke over. Kontrollkomiteen på Stortinget sendte onsdag 25 spørsmål til Siv Jensen om hennes forklaring av hva som har skjedd. Medlemmene har ikke utelukket en høring.

Vikøren vil ikke kommentere noe annet en avgjørelsen om å vrake Meyers plan.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har kritisert Meyer flere ganger, og er svært fornøyd med avgjørelsen til Vikøren.

– Dette er et klokt og raskt valg av den nye lederen. Det er bra at man nå ikke lenger har denne planen som et skjelett i skapet, og SSB kan igjen fokusere på å være en viktig premissleverandør for departementene, Stortinget og partene i arbeidslivet.

Meyer gikk i strupen på Jensen 10. november:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder