Vil styrke rettigheter ved strømkjøp

Forbrukerombudet vil styrke forbrukernes rettigheter ved strømkjøp, og ønsker at det fastsettes ufravikelige lovregler som regulerer rettighetene.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Forbrukerombudet påpeker i en høringsuttalelse til Justisdepartementet at det er like viktig å innføre en ufravikelig lovgiving ved kjøp av strøm slik som det i dag finnes tilsvarende regler for i forbrukerkjøpsloven.

Ombudet påpeker i høringsuttalelsen av andre nordiske land allerede har innført dette, og mener at det er et klart behov for å styrke forbrukernes rettigheter ved strømkjøp.

Gjennom flere år har ombudet jobbet med å bedre forbrukernes rett til å kreve prisavslag ved strømavbrudd og manglende kvalitet på leveransene, samt rett til erstatning som følge av dette.

Forbrukerombudet har derfor fremmet et eget forslag som blant annet skal regulere rettighetene til å kreve avslag i nettleien ved langvarige avbrudd. Dette forslaget legges fram i samarbeid med Forbrukerrådet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder