TRØBBEL: Nasjonal sikkerhetsmyndighet er ansvarlig for sikkerhetsklareringer. Foto: Frode Hansen, VG

Trøbbel med sikkerhetsklareringer: Tusen står i kø for å få svar

Klareringstrøbbel for myndighetene gir «svært uheldige konsekvenser», ifølge Justisdepartementet. Forsvaret opplyser at over 1000 personer venter på behandling.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Norske myndigheter må sørge for at ansatte som får tilgang på hemmelig informasjon, er til å stole på. Det skjer gjennom en såkalt sikkerhetsklarering, som Forsvarets sikkerhetsavdeling eller Sivil klareringsmyndighet står bak.

For å gjennomføre sikkerhetsklareringen, må myndighetene blant annet innhente informasjon fra politiet.

les også

Nasjonal sikkerhetsmyndighet får sterk kritikk av EOS-utvalget

Det har Forsvarets sikkerhetsavdeling utfordringer med å få utlevert fra politiet, går det frem av et brev VG har fått tilgang på.

I brevet, som er sendt fra Justisdepartementet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, blir det skissert at utfordringene skaper «svært uheldige konsekvenser».

Konsekvensene varierer

Pressekontakt Andreas Bondevik i Justisdepartementet opplyser på vegne av departementet at konsekvensene av dette vil variere avhengig av den konkrete saken, men at en konsekvens kan være at en planlagt førstegangstjeneste må settes på vent.

– En konsekvens kan være at den som søkes sikkerhetsklarert ikke får klarering tidsnok til å kunne starte arbeid eller tjeneste for oppdragsgiver eller en arbeidsgiver. Det kan blant annet bety at planlagt førstegangstjeneste må settes på vent, noe som er uheldig både for Forsvaret og for den som skal klareres, sier han til VG.

les også

Sikkerhetstjenesten: Avslørte spionasje-angrep mot norske forskere

Bondevik presiserer at problemene ikke skyldes en utfordring i politiet, men mer hvordan klareringsordningen fungerer.

– Politiets systemer støtter en sentralisert, effektiv og digital innhenting dersom klareringsmyndighetene ønsker dette. Departementet har derfor bedt Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å ta initiativ til å etablere en mer enhetlig og effektiv utleveringsprosess, sier han.

Over 1000 venter på klarering

Pressekontakt Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet opplyser at de har 1051 anmodninger om sikkerhetsklarering til behandling.

– Dette er et håndterbart antall. Tallet varierer blant annet som følge av innrykkene til førstegangstjeneste. Da kan vi over et kort tidsrom motta over tusen anmodninger for personell som skal avtjene førstegangstjeneste, i tillegg til andre anmodninger, sier han.

– Hvorfor merker Forsvaret utfordringer knyttet til informasjonutlevering?

– For å utføre vårt lovpålagte krav om å opplyse en sak så godt som mulig, er vi er avhengig av å få opplysninger fra de kilder vi har hjemmelsgrunnlag til å innhente opplysninger fra før vi fatter klareringsavgjørelse. Alle forsinkelser, uavhengig av kilde, vil naturlig nok påvirke saksbehandlingstiden negativt, sier Sølvsberg.

Lang saksbehandlingstid

Det blir i brevet opplyst at det kan ta alt fra en til fem måneder før opplysninger blir utlevert - «selv i kurante saker».

les også

Hacker-etterforskning svekker NSMs kapasitet

Justisdepartementet opplyser at «kurante saker» for eksempel gjelder mindre alvorlige straffesaker som politiet har hatt om personen som skal klareres.

I brevet ber departementet Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å ta initiativ til et møte med Politidirektoratet, der også de to store klareringsmyndighetene, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Sivil klareringsmyndighet, bør inviteres.

– Dette er en pågående prosess som omhandler generell informasjonsutveksling mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet og politiet. Vi har allerede fått til noen løsninger der den innledende kildeinnhentingen er digitalisert, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til VG, og legger til:

– Prosessen knyttet til utlevering av politidokumenter i saker der man trenger utfyllende informasjon, gjenstår imidlertid. I denne sammenheng opplever vi noe variasjon i prosessen, og det er behov for å finne mer standardiserte løsninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder