Helsetilsynet snur: Begjærer påtale i sakene til «mirakelpredikantene»

Helsetilsynet fikk forrige uke kritikk for å ikke kreve at påtalemyndigheten går inn i sakene til «mirakelpredikantene». Nå har de tatt en ny vurdering, men vil ikke si hvorfor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

En påtalebegjæring betyr at man krever at et straffbart forhold påtales av det offentlige, altså at man ber påtalemyndigheten om å reise straffesak.

At Helsetilsynet har tatt en ny vurdering, kommer fram i et skriftlig svar helseminister Bent Høie har gitt Arbeiderpartiet. De krevde en avklaring fra statsråden om han ville kreve at Helsetilsynet skal følge opp VGs avsløringer om «mirakelpredikantene».

– Jeg har fått opplyst at Statens helsetilsyn allerede har foretatt en ny vurdering av dette spørsmålet og at de etter det har begjært påtale, svarer helseministeren.

Da VG snakket med Helsetilsynet forrige uke, hadde de ikke begjært påtale i sakene til predikantene Svein-Magne Pedersen eller Tom Roger Edvardsen. Nå har de altså snudd, men de vil ikke si hvorfor.

– Vi har gjort en ny vurdering

Etter VGs avsløring om mirakelpredikantene, ble Bent Høie rystet, og sa han ville se på lovverket med nye øyne. I det fikk han støtte fra Helsetilsynet. De mente det er på sin plass at politikerne vurderer lovverket, fordi det er et for stort gråsone-rom i loven der man kan gjemme seg bak religionsfriheten.

Dette fikk jurist Anne Kjersti Befring til å reagere kraftig: Forrige uke gikk hun hardt ut mot Helsetilsynet i VG, og sa at det ikke stemmer at det er nødvendig å endre loven for å slå ned på mirakelpredikanter. Hun mener både Helsetilsynet og påtalemyndigheten er passive. I saken svarte Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen:

les også

«Mirakelpredikant» Svein-Magne Pedersen: Skal legge ned teletorg-tjenesten

– Statens helsetilsyn la til grunn at dette er alternativ behandling da vi i anmodet politiet om å gripe inn i saken i sin tid (i 1993, journ. anm.). I ettertid har Helse- og omsorgsdepartementet uttalt at forbønn og annen religiøs virksomhet faller utenfor. Sett fra vårt ståsted er det sentrale å beskytte sårbare personer og vil derfor anmode politiet på nytt å vurdere forholdet om det kommer nye opplysninger.

Torsdag bekrefter assisterende direktør Heidi Merete Rudi i Helsetilsynet til VG at de har begjært påtale i sakene til begge predikantene VG har skrevet om:

– Vi har gjort en ny vurdering i saken, sier Rudi.

– Var det noen nye opplysninger som lå til grunn for det, eller har dere tatt en ny vurdering av det som allerede var kjent?

les også

«Mirakelpredikant» Tom Roger Edvardsen: Skal legge ned teletorg-tjenesten

– Det vil jeg ikke gå inn på, sier Rudi.

Hun vil heller ikke kommentere hva som gjør at Helsetilsynet har vurdert at de vil begjære påtale nå, mens de ikke ville det på et tidligere tidspunkt.

Forbrukertilsynet, som fører tilsyn med markedsføring av varer og tjenester, konkluderte for to uker siden med at de mener Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen bryter loven om alternativ behandling, og at de driver ulovlig ulovlig markedsføring. De fikk frist til 10. juli med å endre eller stanse markedsføringen.

– Predikantene reklamerer med uttalelser fra fornøyde kunder, såkalte vitnesbyrd, som sier de har blitt friske fra alle mulige sykdommer. Dette er ulovlig. Når virksomheten deres anses som alternativ behandling, kan de ikke gi uttrykk for at bønn kan bidra til å kurere konkrete sykdommer, sa direktør og jurist Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet da til VG.

– Har dere tatt noen av de samme vurderingene som forbrukertilsynet har lagt til grunn om reklamen?

– Du får ikke noe mer ut av meg om dette, sier Rudi i Helsetilsynet.

Pedersens advokat: På trygg grunn

Advokat John Christian Elden skriver på vegne av Svein-Magen Pedersen en SMS til VG om at Helsetilsynet nå har valgt å begjære påtale i saken.

– Helsetilsynets oppfatning er intet nytt. Det er tilbakevist av påtalemyndigheten tidligere. Pedersen føler seg på trygg grunn da han ikke driver medisinsk virksomhet eller juridisk helbredelse, og heller ikke har noen planer om dette.

Begge predikantenes advokater mener at virksomheten ikke bryter med norsk lov.

Les Pedersens tidligere tilsvar til saken her.

Les Edvardsens tidligere tilsvar til saken her.

Helsetilsynet anmeldte Svein-Magne Pedersen for bedrageri og brudd på kvakksalverloven i 1993. Anmeldelsen ble henlagt på bevisets stilling i 1994. Helsetilsynet har ikke anmeldt Tom Roger Edvardsen tidligere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder