KRITISERES: Mangeårig utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune, må tåle kritikk etter at hun hyret inn konsulentselskapet EY (Ernst & Young) til å arbeide med videregående skoler med store utfordringer innen vold, rus og utagerende elever. Foto: Vågenes, Hallgeir

Refser utdanningsdirektør for å bruke konsulent-gigant mot skolevold i Oslo

Oslos mektige skoledirektør Astrid Søgnen får politisk refs fordi hun i strid med skolebyrådens vilje bruker konsulent- og revisorkjempen Ernst & Young (EY) i arbeidet mot vold og bråk i videregående skoler.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

Både nestleder Eivor Evenrud (Rødt) og gruppeleder Abdullah Alsabeehg (Ap) i kultur og utdanningskomiteen i Oslo, stiller seg kritisk til Søgnens konsulentbruk.

Evenrud vil i kveldens komitémøte spørre den nye skolebyråden, Inga-Marte Thorkildsen (SV) om hva hun vil foreta seg i saken.

– Mye tyder på at den forrige utdanningsbyråden hverken kjente til eller godtok at utdanningsdirektøren hyret inn Ernst & Young. Det er ganske alvorlig dersom fagetaten har gjort det motsatte av det oppdraget egentlig var, sier Eivor Evenrud til VG.

les også

Oslo kommune bruker konsulenter mot skolevold – uten støtte fra politisk ledelse

KRITISERER: Nestleder i utdanningskomiteen i Oslo kommune, Eivor Evenrud (Rødt). Foto: Roger Neumann, VG

Etter at saken første gang ble omtalt i VG, la NRKs Dagsnytt 18 sist uke frem en epost fra daværende utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til byrådssekretæren for utdanning, der det gikk frem at hun reagerte i sterke ordelag mot at direktøren leide inn private konsulenter til arbeidet.

Krevde opprydning

Hun krevde ifølge eposten at det ble ryddet opp umiddelbart.

Tellevik Dahl har skiftet byrådsavdeling og blitt helsebyråd i Oslo. Hun ønsker ikke å kommentere saken om bruken av konsulentselskapet i Osloskolen overhodet.

VG kjenner imidlertid til at daværende politisk ledelse først fikk kjennskap til det omstridte valget av et privat konsulentselskap til jobben først etter at avtalen var inngått. Det ble også formidlet at dette var et uklokt valg.

les også

Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen vil ikke svare spesifikt på om politisk ledelse ble orientert om eller rådspurt om Ernst & Young (EY) skulle få- eller fikk oppdraget.

VG har flere ganger spurt henne om daværende utdanningsbyråd ble orientert eller konsultert om at EY fikk- eller skulle få oppdraget.

– Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap er holdt løpende orientert om arbeidet med utviklingsløyper og ståstedsanalyser, og hvorfor vi kjøpte konsulenttjenester, svarer Søgnen i en epost via kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten.

– Fikk du noen reaksjon fra byråden på privat konsulentbruk til dette formålet?

– Byrådet vil redusere konsulentbruken i Oslo kommune, og daværende byråd var selvsagt opptatt av vi fulgte opp. Derfor diskuterte vi det, og vi forklarte hvorfor vi kjøpte konsulenttjenester til ca. 200 000 kroner pr. skole for å tilrettelegge ståstedsanalysene. Kutt i konsulentbruk har ikke vært knyttet til konkrete prosjekter, og Utdanningsetaten har bortimot halvert konsulentbruken på drift i 2017, svarer Søgnen.

Til sammen beløper bruken av EY til det aktuelle konsulentoppdraget seg til 1,6 millioner kroner.

les også

Skolevolden: Én av ti lærere har opplevd vold og trusler

I spørreundersøkelsene som nå pågår ved de videregående skolene med størst utfordringer innen vold, rus og kriminalitet, er det imidlertid ingen spørsmål spesifikt om dette.

– Hvorfor ikke?

– Dette er fordi det hentes inn data fra Elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelser, HMS-rapporter og annen dokumentasjon som ivaretar disse forholdene, svarer utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

VIL BREMSE KONSULENTBRUK: Abdullah Alsabeehg er skoletalsperson for byrådspartiet Ap i bystyret. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Også Aps skoletalsperson i Oslo bystyre, Abdullah Alsabeehg reagerer på bruken av konsulenter i etaten.

Han vil ikke gå inn på om etatsdirektøren burde ha konsultert og orientert sin partifelle, daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl om at EY skulle brukes for å forebygge vold, rusbruk og uro i videregående skoler.

– Jeg kjenner bare byrådet – som bystyremedlem, sier Alsabeehg og henviser til at Oslo har et parlamentarisk styringssystem.

– Jeg har tillit til at byrådet håndterer denne situasjonen på beste måte. Vi vet fra tidligere at all den kompetansen som finnes blant de ansatte i landets største kommunale etat kan brukes bedre. Dette må medføre at konsulentbruken går ytterligere ned, legger han til.

les også

Hastemøtet om skolevold: Regjeringen kommer med 30 mill. ekstra for å bekjempe unge gjengangere

– Har du tillit til utdanningsdirektøren etter dette?

– Jeg forholder meg som sagt kun til byråden. Men vi trenger en tillitsreform i Osloskolen. Vår egen kompetanse hos våre egne ansatte må brukes bedre. Det er de som jobber her hver dag i- og med skolen og elevene som vet best hva som må gjøres for å løfte også de elevene som har størst behov, svarer Ap-representanten.

Han har selv vært elev ved Ulsrud videregående skole som er en av skolene konsulentselskapet nå jobber med.

Simon Malkenes er lærer på nettopp Ulsrud videregående. Han har skrevet boken «Bak fasaden på Osloskolen», og har markert seg som en kritisk stemme til de siste årenes skolepolitikk i Oslo.

Malkenes liker ikke at det private konsulentselskapet EY er engasjert av kommunen.

les også

KOMMENTAR: Et ran i storefri

– Å bruke EY er sykdom som medisin. Det ufrie skolevalget i Oslo gjør at skolene konkurrerer om å ikke ha de elevene som trenger mest hjelp. Det samler de krevende og utagerende elevene på enkeltskoler. Det ser EY og Utdanningsetaten bort fra. Derfor misforstår de årsaker og foreslår feil løsninger, sier Malkenes til VG.

FÅR KONSULENTHJELP: Ulsrud videregående skoler en av åtte Osloskoler som får eller har fått hjelp til såkalte ståstedsanalyser fra konsulentselskapet EY (tidligere Ernst & Young). Foto: Odin Jæger, VG

Han har ingen tro på at konsulenter fra et stort privat konsulentselskap som er forbundet mest med økonomi og revisor-virksomhet, lager rapporter om hvordan lærere skal løse problemer med dop, vold og gjengkriminalitet i en krevende skolehverdag.

– EY gjør ingen pedagogiske vurderinger

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen presiserer på sin side at konsulentselskapet ikke blander seg inn i det skolefaglige.

– Konsulentene gjør ingen faglige eller pedagogiske vurderinger. All slik vurdering gjøres av en erfaren lærer som skolen har valgt ut og som er basert på frivillig deltagelse. Hvis konsulenten skulle vurdere faglig-pedagogiske forhold i undervisningen, ville jeg skjønt at det kom reaksjoner, skriver Søgnen.

les også

Vil bortvise volds-elever med øyeblikkelig virkning

– Har du og etaten kvalitetssikret om EY har tilstrekkelig kompetanse og pedagogisk innsikt for å foreta dette oppdraget?

– EY skulle ikke utføre pedagogisk arbeid, derfor var det ikke krav om pedagogisk kompetanse. Det er de ansatte på skolene som analyserer, peker ut tiltak og prioriterer disse ut fra faglige vurderinger.

Konsulentene tilrettelegger arbeidsprosessen, forbereder arbeidsmøter og sikrer hensiktsmessig informasjon gjennom hele prosessen, sammenstilling av dokumentasjon og god skriftlighet i planene som skolene utarbeider.

– Har du opptrådt for egenrådig i denne saken?

– Vi har fulgt opp politiske vedtak og realiserer det politiske oppdraget om å iverksette utviklingsprosjekt på skolene, "Utviklingsløyper", deriblant ståstedsanalyser. Oppdraget er gitt i budsjettet for 2018.

– Kan du i et selvkritisk lys noen ganger vurdere sitt eget lederskap som vel egenrådig og frikoblet fra politisk styring?

– Den vurderingen overlater jeg til andre, svarer Astrid Søgnen.

Mer om

 1. Oslo kommune
 2. Skole og utdanning
 3. Politikk
 4. Vold

Flere artikler

 1. Oslo kommune bruker konsulenter mot skolevold - uten støtte fra politisk ledelse

 2. Eks-skolesjef Søgnen i interne e-poster: Advarte mot byrådets skolepolitikk

 3. Oslos skoledirektør: Avslutter personalsak mot Simon Malkenes

 4. Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

 5. Skolesjef Marte Gerhardsen i Oslo: Går fra 22 til 6 direktører

Fra andre aviser

 1. Vil ikke svare på om hun har tenkt å gå av

  Aftenposten
 2. Rødt-politiker mener utdanningsdirektør brøt taushetsplikten

  Aftenposten
 3. Thorkildsen hardt presset under utspørring: – Jeg vurderer overhodet ikke min stilling

  Aftenposten
 4. Da presset ble for stort, fant den omstridte læreren hvile på Vestlandet

  Bergens Tidende
 5. Skolebyråden: – Søgnen er ikke sparket. Dette er en frivillig avtale.

  Aftenposten
 6. «Varselet er langt over grensen for illojalitet»

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder