Media Holding begjærer seg konkurs

INNENRIKS

Styret i Media Holding gikk mandag til Oslo skifterett med en begjæring om å slå selskapet konkurs.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:18

Styrets beslutning medfører trolig også en konkursbegjæring for datterselskapet, ForlagETT LibriArte AS, heter det i en uttalelse fra styret.

Media Holding ASA har siden 26. august vært under offentlig gjeldsforhandling. Styrets bestrebelser på å få ny kapital inn i selskapet har slått feil. Det er Media Holdings fortid som har gitt mulige investorer kalde føtter, går det fram av uttalelsen.

"Manglende og uriktige opplysninger"

Gjennom de undersøkelsene som er foretatt, blant annet av gjeldsnemnda revisor, er det kommet fram forhold som gir grunn til å fastslå at ForlagETT LibriArtes regnskap for årene 1996, 1997 og 1998 inneholder manglende og uriktige opplysninger av ikke uvesentlig betydning.

Det siktes her til at aksjonærer opprettet et selskap som kjøpte opp bøker for 20 millioner kroner i forbindelse med børsintroduksjonen av Media Holding. Oppkjøpet skulle gi inntrykk av at konsernets forlag, LibriArte, hadde stort salg av bøker og tjente gode penger.

Aksjene i Media Holding føk også i været, og aksjonærene håvet inn kursgevinster som de blant annet brukte til å betale bokkjøpene.

Tatt av børs

Etter konkursbegjæringen mandag er aksjene i Media Holding ASA strøket av Oslo Børs. Styret i konsernet har bedt kommisjonen som skal granske Media Holding, om å intensivere arbeidet sitt.

Videre har styret bedt Oslo Børs om å sette i gang gransking for å finne mulige brudd på lovgivningen om verdipapirhandel.