Siv Jensens nærmeste medarbeider endret sentralt SSB-referat etter at Meyer gikk av

To dager etter Christine Meyers avgang, ba finansråd Hans Henrik Scheel om å endre Finansdepartementets eget referat fra et to måneder gammelt møte med SSB. Endringene gir galt inntrykk, mener tidligere SSB-direktør.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Onsdag er det høring på Stortinget om den betente Statistisk sentralbyrå-saken. Finansminister Siv Jensen (Frp) og tidligere SSB-sjef Christine Meyers strides om hva som skjedde.

Jensen sier Meyer ble advart mot å gå for fort frem med endringer i byrået. Meyer mener departementet lenge støttet henne.

Nå viser det seg at Jensens nærmeste medarbeider og øverste administrative leder i departementet, Hans Henrik Scheel, ba om endringer i et sentralt referat underveis i striden.
Her får Scheel spørsmål om det omtalte SSB-referatet:

To dager etter at Meyer gikk av, ba Scheel om at noen ord skulle strykes og to setninger skulle legges inn. Han la inn endringene dagen før, opplyser Finansdepartementet.

– Jeg mener endringene gjør at man får galt inntrykk av stor bekymring fra Finansdepartementet og at departementet gir klare signaler om behov for oppfølging, sier SSBs tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle, som var til stede på møtet.

les også

Siv Jensen om SSB-sjefen: – Jeg advarte henne mange ganger

les også

Finansdepartementet vil holde sentrale SSB-dokumenter hemmelig

ENDRET: 14. november ba Hans Henrik Scheel om endringer av dokumentet. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Fjernet og la inn

Klokken 10.48 den 14. november fikk SSB en e-post fra Finansdepartementets Tonje Lauritzen, som skrev referatet. Kontrollkomiteen varslet dagen før at det kunne være aktuelt med spørsmål i saken.

Lauritzen skrev at Scheel hadde to merknader til et referat fra halvårsrapportmøtet 8. september.

31. oktober hadde SSB ingen merknader til departementets forslag. Likevel ville Scheel ha inn to nye formuleringer før publisering:

«FIN (Finansdepartementet, journ. anm.) varslet at en ville innkalle ledelsen i SSB til et eget møte om dette og de planlagte endringene i forskningsavdelingen».

«Dette» refererer til departementets bekymring for endringene.

«FIN spurte også om risikoen ved flytting av statistikkproduksjon mellom Oslo og Kongsvinger», la Scheel til.

Den første merknaden viser til et møte som fant sted 19. september, hvor det er strid om hva som skjedde.

I tillegg fjernet Scheel et forbehold. I det opprinnelige utkastet sto det at SSB sa det ville være risiko på kort sikt «ved større endringer». De tre ordene ble fjernet.

les også

Christine Meyer: Mistet Siv Jensens tillit på grunn av innvandringsstatistikk

les også

Christine Meyer: Finansdepartementet ville styre Erling Holmøy

KRITISK: Jensen har tidligere sagt at hun fryktet konsekvensene om Meyer fortsatt som sjef. Foto: Frode Hansen, VG

Telle: Departementet var ikke opptatt av endringene

VG har fått tilgang til e-postene fra Telle.

– Jeg stusset på innholdet i e-posten da jeg fikk den, men det var så kaotisk at jeg ikke gjorde noe med det, sier han.

Telle synes det var rart at departementet ville endre et referat man allerede var enige om.

– Realiteten var at departementet var langt mer bekymret for moderniseringsprogrammet i byrået enn endringene og Forskningsavdelingen, og prioriterte oppfølging av det både i det møtet og andre møter, sier han.

GIKK AV: I november i fjor valgte Christine Meyer å gå som sjef i SSB. Foto: Line Møller, VG

Wålen i Finansdepartementet har følgende svar:

– Vi kan ikke se hvordan dette skaper et galt inntrykk av det som skjedde i møtet. Vi mener tvert imot at endringene gjør referatet mer dekkende fordi det tilføyer to forhold som var tema i møtet, men ikke referatført i førsteutkastet. Vi kan ikke unnlate å fullføre arbeidet som kreves for å ferdigstille et dekkende og omforent referat, selv om det skjer organisasjons- eller personalendringer hos oss eller den andre parten i løpet av prosessen.

Telle har ikke uttalt seg om saken tidligere.

– Jeg velger å uttale meg i forbindelse med høringen og jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen av styringsdialogen frem mot Meyers avgang. Min opplevelse er at det var støtte fra Finansdepartementets øverste ledelse helt til de aller siste dagene i oktober, sier han.

Kontrollkomiteens leder har spådd en lang onsdag:

les også

Professor slakter LO og NHOs involvering i SSB-saken

les også

Kontrollkomiteen enig om høring i SSB-saken

Stilte spørsmål

Scheels endringer kom samtidig som kontrollkomiteen på Stortinget begynte å snuse i saken. 14. november stilte kontrollkomiteen seks spørsmål til Jensen.

Komiteen ble en uke senere tilsendt referatet. Leder Dag Terje Andersen (Ap) vil ikke kommentere saken så nærme høringen.

Vanligvis ville godkjenning av referater gått gjennom Meyer. 14. november hadde hun ikke lenger den muligheten, etter å ha fratrådt som sjef to dager tidligere.

Hun vil ikke kommentere saken.

Meyer tok i fjor et oppgjør med Jensen:

Normal saksbehandling

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet har følgende kommentar:

– Dette referatet har vært gjenstand for normal saksbehandling. Utkast til referat ble sendt SSB 4. oktober og vi purret på svar 31. oktober. SSB ga tilbakemelding om at de ikke hadde merknader. Deretter ble referatet sendt til godkjennelse i SSB og internt i Finansdepartementet. Både SSB og Finansdepartementet gjorde mindre justeringer før endelig referat ble godkjent, skriver hun.

Hun legger til at SSB hadde en merknad i en annen del av referatet 14. november. Alle merknadene ble innarbeidet før publisering, sier Wålen.

Referatet SSB svarte ingen merknader til 31. oktober var ikke et ferdigbehandlet referat, og gikk til alle som var i møtet uten innvendinger, forteller seksjonssjef Jon Olav Folsland i SSB.

– Merknadene som i neste omgang ble lagt inn fra FIN ble oversendt SSB. Det er normalt at det kommer endringer i referater på denne måten. Endringene ble sendt til uttalelse til alle som hadde vært i møtet utenom til Christine Meyer, som da hadde gått av som administrerende direktør. Det kom ingen merknader eller innvendinger fra noen på tilleggene fra FIN. Alle godtok med andre ord endringene, skriver han i en e-post.

KRITISK: Kjetil Telle mener at endringene gir feil bilde. Foto: SSB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder