HØGSKOLE PÅ GRÜNERLØKKA: Kunsthøgskolen ligger idyllisk til ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo. Her er inngangspartiet. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Ny rapport: 23 varsler mot professor på Kunsthøgskolen før han ble avskjediget

Det tok 14 år og 23 varsler om seksuell trakassering mot professoren på Kunsthøgskolen før han ble avskjediget, viser en rapport som Forskerforum har fått tilgang til.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er jo fint at dette har kommet opp, men det er trist at han har fått holde på sånn i så mange år. Det viser også at det er mange på veien som har forsømt seg, sier varslingsekspert Sissel Trygstad til Forskerforum om den omfattende trakasseringssaken ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO).

Ifølge rapporten er det i alt 23 personer som har sendt inn varsler om den nå avskjedigede professoren. Det eldste varselet er over 30 år gammelt.

les også

Kunsthøgskolen avskjediger ansatt etter student-varsler om seksuell trakassering

Rapporten konkluderer imidlertid med at de ikke finner dokumentasjon for det eldste varselet, men at det er dokumentert at mannen fikk en advarsel, eller tilrettevisning, fra arbeidsgiver etter et varsel for 14 år siden, i 2004.

Han har også fått tilrettevisninger i 2008 og 2009, går det frem av rapporten.

REKTOR: Jørn Mortensen er rektor på Kunsthøgskolen. Han har håndtert varslingssakene på skolen sammen med et spesialnedsatt varslingsutvalg. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Det er nedslående og overraskende at man kan få lov til å holde på sånn over så lang tid, uten at det får konsekvenser før nå i 2018, sier Trygstad.

Professorens advokat, Mariann Helen Olsen, er foreløpig tilbakeholden med å kommentere rapporten om varslingssakene.

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av han i forhold til rapporten. Men, min foreløpige kommentar er at det fremstår uforholdsmessig fra arbeidsgivers side å si ham opp, fordi han allerede har sagt opp selv. Det har han gjort før det ble fattet vedtak om avskjed, sier advokat Mariann Helen Olsen til VG.

Rektor Jørn Mortensen er også foreløpig ordknapp om rapporten, men sier til VG:

– Som rektor ser jeg alvorlig på at noen har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. Det er dypt kritikkverdig, og det har vi unnskyldt på vegne av skolen.

Frykt og skam

– Vi har avdekket frykt, usikkerhet og skam i disse sakene, uttalte Mortensen da det 20. juni i år ble kjent at den mannlige professoren ble avskjediget etter varslingssakene om seksuell trakassering over flere år.

Saken tok ny fart på høyskolen da Kunnskapsdepartementet 18. desember i fjor mottok et sammensatt varsel rettet mot den mangeårig ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

les også

Ansatt anklaget for seksuell trakassering på høyskole i årevis

I varselet beskrev flere tidligere studenter at de har blitt utsatt for seksuell trakassering av den samme professoren. Allerede da ble det kjent at varslene strekker seg langt tilbake i tid.

En av de tidligere studentene som studerte ved samme avdeling som den avskjedigede mannen jobbet ved, uttrykte tilfredshet med høgskolens reaksjon.

– Jeg er veldig lettet og glad for konklusjonen til skolen og utvalget, sa varsleren til VG. Utover det ønsket ikke den tidligere studenten å kommentere saken.

les også

Kvinnelig varsler om Kunsthøgskolen: – Da jeg varslet hadde de visst om dette lenge

Et eget varslingsutvalg ved KhiO gjorde blant annet følgende funn etter å ha behandlet varslingssaken:

  • At det er sannsynliggjort i det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.
  • At det i en annen sak ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den ansatte har sagt opp sin stilling.
  • At man i den tredje saken står overfor en situasjon hvor påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.

I spesialutvalgets avgjørelse kom det også frem at man ikke har funnet grunnlag for kritikken om at interne relasjoner mellom ansatte skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling om eventuelle kritikkverdige forhold.

Rektor Mortensen sa imidlertid til VG da saken ble kjent at KhiO ikke har håndtert et varsel fra 2010 godt nok, samt at mange studenter ikke har turt å si fra om hva de har opplevd.

– Samtidig er det en kjensgjerning at mange ikke har våget å si ifra. Gjennom behandlingen av varslene har vi avdekket at dette har vært lammende og vondt for flere parter. Vi har avdekket frykt, usikkerhet og skam i disse sakene, sa Mortensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder