Linda nekter å snakke om egen au pair

FESTSTEMT: Linda Hofstad Helleland og opposisjonsleder i Trondheim, Yngve Brox, på festmiddag på Høyres landsmøte lørdag kveld.

Høyre kutter i foreldrepermisjonen

GARDERMOEN (VG) Høyres familietalskvinne Linda Hofstad Helleland ønsker å kutte i foreldrepermisjonen for småbarnsforeldrene. Men familiens au pair, nekter hun å snakke om.

Artikkelen er over seks år gammel

- Jeg ønsker ikke å si noe om det, sier Linda Hofstad Helleland til VG.

Høyres familiepolitiske talskvinne er gift med Høyres nyutnevnte samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland. Sammen har paret to sønner. At ekteparet brukte au pair, skrev Drammens Tidene om i 2009.

Ikke del av familiepolitikk

Dette bekreftet Helland overfor VG i går.
Men au pair-ordningen er ikke en del av Høyres familiepolitikk, mener Hofstad Helleland.

- Hvordan har hvordan dine egne erfaringer påvirket Høyres politikk?

- Selvfølgelig er det å være foreldre viktig å ha med seg som erfaring. Jeg har hele tiden vært opptatt av å gi familiene valgfrihet. Det har vært viktig for meg, sier Hofstad Helleland.

Kutter i permisjon

På Høyres landsmøte i dag, vedtar trolig Høyre å fjerne fedrekvoten på 14 uker i foreldrepermisjonen. Hofstad Helleland bekrefter at dette innebærer et kutt også i det samlede antall uker foreldre kan ta ut i foreldrepermisjon.

Fra 1. juli kan foreldre ta ut maks 49 uker med 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn, ifølge Nav.

Med Høyres forslag vil den samlede perioden med full lønn kuttes til 47 uker med 100 prosent lønn og 57 uker med 80 prosent lønn, opplyser Hofstad Helleland.

- Vi vil kutte den siste endringen regjeringen gjorde, sier hun.

Detaljstyring

- Vi ønsker å gi familiene mer fleksibilitet, og mindre detaljstyring, sier hun.

Høyres familiepolitiske talskvinne sier endringen i foreldrepermisjonen er det første en eventuell regjering med Høyre bør ta fatt på, dersom de vinner valget til høsten.
Dette er endringer hun mener bør komme før utvidelse av kontantstøtten.

- Vi må i løpet av kort tid vise at det blir endringer på dette feltet. Jeg håper at familier ganske fort får bestemme mer, ved at kvoten blir mindre, sier Helleland.

Ikke pennestrøk

Hun kan derimot ikke være klar på om dette skal gjøres i ett jafs, eller gradvis.

- Vi må sørge for at den nye barneministeren får tid til å lage en treffsikker og ny ordning. Det er ikke bare å fjerne dette med et pennestrøk.

Innføringen av fedrekvoten og utvidelsen av den, har vært en av de store markeringssakene til den rødgrønne regjeringen.
Men folk passer ikke inn i regjeringens ideal, sier Hofstad Helleland, som sier hun har blitt kontaktet av en far som driver selvstendig næringsvirksomhet i helsesektoren.

- Faren sier at han vil gå konkurs dersom han må ta ut 14 uker med pappapermisjon. Han søkte Nav om å få overført sin permisjon til kona, men fikk avslag. Isteden ba Nav kona ta ut ferie eller permisjon uten lønn. I tillegg er barnet født etter 1. september, så barnet har ikke rett på barnehageplass, sier Helleland.

Usikker på omfang

- Hvor stort tror du omfanget er at fedre med slike problemer?

- Det varierer. Vi får til stadighet henvendelser om dette.
I dag vedtar trolig også Høyre at barnehageopptaket skal bli mer fleksibelt enn nå.

Per i dag har kun barn født før 1. september rett på barnehageplass det året de fyller ett år.

Men akkurat hvordan dette skal løses, vet hun enda ikke.

- Det er for tidlig å konkludere på hvilken modell vi velger, sier Hofstad Helleland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder