DREPT: Monika Sviglinskaja (8) sammen med sin mor Kristina Sviglinskaja. Politiet henla først saken, men mener nå den åtte år gamle jenta ble drept av sin tidligere stefar i 2011. Foto:Privat,NTB scanpix

Monika-saken: Hordaland-politiet vedtar Spesialenhetens bot

Politiet i Hordaland vedtar Spesialenhetens forelegg på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

Artikkelen er over fem år gammel

Det bekreftet konstituert politimester i Hordaland politidistrikt John Reidar Nilsen i en pressemelding mandag.

– Jeg har besluttet å vedta foretaksstraffen. Vi erkjenner at det er gjort feil fra politiets side og tar ansvar ved å vedta forelegget, sier Nilsen til VG.

I pressemeldingen skriver han at det er viktig at Hordalands-politiet nå iverksetter både lokalt og nasjonalt forankrede tiltak som skal bidra til at de ikke gjør tilsvarende feil i fremtiden.

Onsdag i forrige uke vedtok Spesialenheten å ilegge politidistriktet 100.000 kroner i bot for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8) i Sund i november 2011.

Les hele begrunnelsen for forelegget her

– Foretaksstraffen rettes mot politidistriktets behandling av Robin Schaefers rapport, sa sjef for Spesialenheten Jan Egil Presthus.

Politimannen Schaefer (45) varslet i januar i fjor om at ting ikke var som det skulle i etterforskningen av saken, men ble avvist av ledelsen.

VARSLEREN:«Jeg har følt meg som en kriminell»

– Det er naturlig at vi nå ser på våre rutiner for behandling av varslingsaker og konfliktsaker. Vi vil også vurdere å opprette en egen gruppe internt som har som oppgave å kartlegge faktum i slike saker. Det vil være en gruppe som skal trå inn når den som varsler om noe føler at organisasjonen er utilstrekkelig, sier Nilsen til VG.

Siden forelegget er vedtatt er straffesaken mot Hordalands-politiet endelig avgjort uten domstolsbehandling, med mindre vedtaket blir klaget inn for Riksadvokaten.

Bistandsadvokat for Monikas mor Kristina Sviglinskaja, Stig Nilsen, ønsker mandag ikke å kommentere at politiet sier de vil betale boten.

– Min klient og jeg ønsker fremdeles å benytte de tre ukene vi har på oss til å avgjøre om vi vil påklage vedtaket, sier Nilsen til VG.

BAKGRUNN:Hvem drepte min Monika?

Fire ansatte i politidistrikt hadde status som mistenkt under Spesialenhetens behandling av saken. Saken mot alle fire ble henlagt.

Nilsen ønsker mandag ikke å uttale seg om fremtiden for enkeltpersoner i politidistriktet.

TAR SELVKRITIKK: Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt erkjenner at politiet har gjort feil, og vedtar derfor Spesialenhetens forelegg. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

– I lys av rapporten fra Riksadvokatens arbeidsgruppe og Spesialenhetens forelegg er det naturlig at vi ser på enkeltpersoners rolle. Per i dag mangler vi fremdeles konklusjonen fra advokatfirmaet Wiersholms gransking, og jeg vil ikke forskuttere interne prosesser knyttet opp mot enkeltmedarbeidere, sier den fungerende politimesteren.

9. februar la Riksadvokaten frem konklusjon etter sin gransking av saken. Der påpeker arbeidsgruppen en rekke feil og mangler i etterforskningen.

– Det er viktig at vi nå iverksetter både lokalt og nasjonalt forankrede tiltak som bidrar til at vi unngår å gjøre tilsvarende feil i fremtiden. Umiddelbart må vi sikre at etterforskere og påtalejurister skjermes fra andre pågående oppgaver under etterforskning av alvorlige saker og jobber bedre i team, skriver Nilsen i pressemeldingen.

Med det gjentar han ett av tiltakene han presenterte samme dag som Spesialenhetens vedtak ble kjent.

Politimesteren får bistand av Elden

I forelegget skriver Spesialenheten at Schaefers rapport gir så stor grunn tvil om etterforskningen og den påtalemessige behandlingen av saken at rapporten burde ført til at saken ble gjenopptatt.

Tidligere mandag skrev VG at politimester Geir Gudmundsen får bistand av advokat John Christian Elden i forbindelse med Monika-saken.

Samme dag som Robin Schaefers bok om Monika-saken kom på markedet, valgte Gudmundsen å informere sine ansatte i politidistriktet at han trakk seg tilbake så lenge saken var under etterforskning og gransking.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder