UENIGE: Årsaken til at kvinner svarer at retten til abort er truet, er at debatten om reservasjonsrett for leger har vært preget av uriktige opplysninger, mener helseminister Bent Høie (H). Gro Nylander (innfelt) mener imidlertid at norske kvinner gjør rett i å være bekymret. Foto: HARALD HENDEN/JANNE MØLLER-HANSEN/VG
UENIGE: Årsaken til at kvinner svarer at retten til abort er truet, er at debatten om reservasjonsrett for leger har vært preget av uriktige opplysninger, mener helseminister Bent Høie (H). Gro Nylander (innfelt) mener imidlertid at norske kvinner gjør rett i å være bekymret. Foto: HARALD HENDEN/JANNE MØLLER-HANSEN/VG

En av tre kvinner frykter for abortretten

INNENRIKS

En av tre kvinner mener at retten til selvbestemt abort er truet, ifølge en spørreundersøkelse. Bekymringen er størst blant kvinner i alderen 18 til 29 år.

Publisert: Oppdatert: 05.12.13 09:39

- Det bekrefter inntrykket av at mange kvinner opplever debatten om reservasjonsretten som en skjult kamp mot retten til selvbestemt abort, sier lege og ammeekspert Gro Nylander, som var med på å kjempe frem loven om selvbestemt abort på 70-tallet.

I en undersøkelse InFact har utført på vegne av VG, svarer 31 prosent av kvinnene at retten til selvbestemt abort er truet. Totalt er uroen minst på Vestlandet og størst i Oslo, hvor 37 prosent svarer at den er utsatt.

- Undergraving av loven

Nylander, mangeårig overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, er ikke i tvil om hva det betyr:

- Jeg mener at de har rett, dette er en undergraving av loven. Jeg er selv av den oppfatning, i likhet med mange andre. Det ser ut til å være ganske stor uro for dette, sier Nylander, som sier at hun blir takket for at hun på nytt orker å stå på barrikadene.

Har du opplevd at fastlegen din ikke vil henvise deg til abort? Ta kontakt med VGs journalister!

Ved norske sykehus har 181 helsepersonell reservert seg mot å assistere eller utføre abort, ifølge tall Helsedirektoratet hentet inn i fjor vår. I dag holdes det en åpen høring i Stortinget om hvorvidt fastleger skal kunne gjøre det samme.

- Det er en uthuling av abortloven som vi ikke ønsker i det hele tatt, sier leder Norsk Gynekologisk forening, Knut Hordnes.

- På hvilken måte?

- Det kan legge praktiske hinder for kvinner som søker abort, og det kan resultere i en ganske negativ opplevelse for disse kvinnene.

- Ikke korrekt

I fjor ble det utført omtrent 15.000 aborter i Norge. At en av tre kvinner mener retten er truet, mener helseminister Bent Høie (H) skyldes en misforståelse.


- Jeg knytter dette til en debatt som har vært veldig spisset og basert på mange påstander om det regjeringen skal foreslå, som ikke er korrekt. Vi har ingen planer om å foreslå en reservasjonsrett, det vi skal innføre en reservasjonsmulighet, sier helseminister Bent Høie.

- Truer reservasjonsmuligheten retten til selvbestemt abort?

- Nei. På ingen som helst måte. Hadde den gjort det, hadde vi ikke gått inn for den, sier Høie.

VG+: Leger forteller: Derfor vil vi ikke henvise til abort (krever abonnement)

Helseministeren har tidligere vist til at det er kommunene som skal bestemme hvorvidt leger får reservere seg mot å henvise til abort. I kommuner med bare én lege, skal det ikke være mulig.

- Må tas på alvor

Under halvparten av de spurte - 45 prosent - mener retten til selvbestemt abort står støtt. Lederen i Høyres Kvinneforum, Julie Brodtkorb, mener kritikerne har lyktes i å spre ubegrunnet frykt.

- Det regjeringen vil foreslå vil gi kvinner bedre informasjon og rettssikkerhet enn det som har vært tilfelle i de 40 årene vi har hatt selvbestemt abort i Norge.

- Mener kvinner i Høyre en reservasjonsmulighet for fastleger er riktig?

- I Høyre har vi et mangfold også av kvinner, men styret i Høyres kvinneforum synes det er fint at regjeringen har funnet en løsning som vil gi legene mulighet til å reservere seg bare når det ikke kommer i konflikt med kvinnens rett til abort, skriver Brodtkorb i en e-post.

Ifølge undersøkelsen mener omtrent halvparten av SV-velgerne at retten til selvbestemt abort er truet, mens bare 14 av Høyre-velgerne mener det samme.

- Det er et problem at det er såpass mange kvinner som antakelig går og føler på en utrygghet knyttet til helt vesentlige sider av deres liv, som handler om frihet og trygghet. Det må vi ta på alvor uansett, sier nestleder i SV, Inga Marte Thorkildsen.

Her kan du lese mer om