Vil gi deg penger for å gå til jobben

SVs Heikki Eidsvoll Holmås vil gi deg godtgjørelse for å gå og
sykle til jobben. Kostnad: 4,3 milliarder kroner.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Jeg synes ikke det er så mange penger. Jeg er helt sikker på at det er en svært god investering som vil betale seg mange ganger, gjennom lavere helseutgifter og ikke minst mindre klimautslipp, sier SVs miljøpolitiske talsmann, Heikki Eidsvoll Holmås.

Han og SV vil ha utredet om folk skal kunne få godtgjørelse for å gå eller sykle til jobben.

Prisen

I forbindelse med arbeidet de gjorde om temaet i høst, fikk de svar fra Finansdepartementet om hva det vil koste.

«Dersom en skjønnsmessig legger til grunn at antallet gående og syklende øker med 25 prosent som følge av forslaget, anslås provenytapet ved å innføre et særskilt reisefradrag for gående og syklende på 40 kroner per kilometer (maksimalt 1850 kroner per år) til om lag 4,3 milliarder kroner», skriver Finansdepartementet.

– Vi synes det er så interessant at vi vil be om at det utredes. Folk får kjøregodtgjørelse for å bruke bilen i jobbsammenheng. Vi mener det er på tide å tenke nytt og gi tillegg for at folk ikke kjører bil, men i stedet går eller sykler til jobben, sier han.

– Vi vet at økonomiske gulrøtter virker på folk og jeg tror en slik godtgjørelse vil få flere til å gå og sykle til jobben. Det aller viktigste er at det bygges sikre gå- og sykkel-veier som gjør at folk kan komme trygt frem, men vi synes vi også bør vurdere en slik økonomisk premiering.

Kontroll?

Han mener miljø- og helseargumentene er sterke.

– Det er ingen tvil om at vi vil kunne se svært gode helseeffekter hvis flere lar bilen stå og i stedet sykler eller går til jobben.

I svaret fra Siv Jensen sitt Finansdepartement står det at «Et særskilt fradrag for arbeidsreiser gjennomført med sykkel eller til fots vil i praksis være umulig å kontrollere og håndheve i Skatteetaten».

De fnyser Holmås av.

– I dag bruker svært mange GPS-teknologi når de jogger, går eller sykler. Det er fullt mulig å bruke det til å registrere turen frem og tilbake på jobb med slik teknologi.

– Så folk som vil ha sykkel- og gå-godtgjørelse må registrere seg og gi skattemyndighetene tilgang til slik gps-gåing?

– Det er i hvert fall en teknologi som gjør det mulig å kontrollere. Det er mange områder hvor kontroll knapt finnes, eksempelvis utleie av fritidsboliger. Men muligheten for stikkprøvekontroll finnes. Det vil det også være her, Men detaljene om det får de rette fagetater finne løsninger på, sier Holmås.

1850 kroner

Han synes en ny myk-trafikant-godtgjørelse er en sak som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Skattevesenet sammen bør utrede.

– Det er ikke så lenge siden de tre etatene gikk sammen i en aksjon og delte ut 100 kroner til alle som syklet på jobb, for å vise hva samfunnet tjener på å få folk til å sykle. Jeg synes de bør få ansvar for en slik utredning.

– Er 1850 kroner i året i reisefradrag en start?

– Ja, det kunne vært en god start. Så kan vi eventuelt høste erfaringer og justere etter det.

Han sykler selv til jobb og sier han vil kunne nyte godt av det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder