I STRID MED LO: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson går til kraftig angrep på angrepene fra LO. - Slag under beltestedet, sier han til VG i Arendal i ettermiddag - foran LO-standen. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Frp-Eriksson hardt ut mot LOs generalstreik-trussel: - Jeg biter ikke på trusler - da har dere møtt feil mann

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) reagerer kraftig på at LO-foreninger planlegger generalstreik.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Som hverdagsliberaler er jeg for at alle skal kjempe for sine standpunkt, også den del av LO som disse foreningene representerer. Men hvis de kommer truende med å gå til generalstreik fordi vi fremmer noen moderate endringer i arbeidsmiljøloven som vil gjøre det lettere for folk å komme inn i arbeidslivet, da skal de vite dette:

- Jeg biter ikke på trusler - da har de møtt feil mann. Jeg synes deres trusler og ordbruk nærmest er udemokratiske og lite tjenlig. Udemokratisk fordi jeg har sendt flere alternativer ut på høring og mener organisasjonene burde bruke høringsrunden til å komme med konstruktive innspill til forslagene, i stedet for å true med streik, sier han etter at LO i Oslo i dag gikk ut og bekreftet at de vil innlede politiske streiker, som kan ende med en generalstreik til våren.

- Som at du er ansvarlig for at arbeidsfolk igjen må stå med lua i hånda overfor arbeidsgiverne?

- Ja, det reagerer jeg veldig sterkt på. Det skjedde på min bestefars tid og jeg opplever det som et slag under beltestedet at vi jobber for en politikk som bringer oss tilbake til 1920-tallet. Det er både usaklig og historieløst. Det jeg ønsker er å flytte makt nærmere arbeidstakerne og de lokale tillitsvalgte, fordi jeg har stor tiltro til at de finner gode løsninger.

- De hevder du fremmer noen få alternativer, hvor de er uenig i alle?

- Jeg har sagt at hvis de har bedre løsninger, så er jeg åpen for å diskutere det. Men vi vi ønsker å innføre midlertidighet i ni eller 12 måneder, fordi vi mener det i dag er så mange som faller utenfor arbeidsmarkedet, som vil kunne bli hjulpet inn hvis de får prøve seg. De får ikke fast jobb, men en arbeidsgiver kan være villig til en gi en ungdom en sjanse i en midlertidig jobb.

- Det dreier seg om mange grupper som kan få en sjanse til å vise seg frem hos en arbeidsgiver dersom arbeidsgiveren har mulighet til å ansette midlertidig.

Eriksson har også fremmet en rekke andre forslag, blant annet aktivitetsplikt for sosialklienter under 30 år, som han vil gjennomføre fra nyttår.

Høyre kritiske

- Det er urovekkende, på grensen til useriøst, hvis LO truer med generalstreik mot foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven og det attpåtil mens Stortinget skal behandle lovforslagene, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Høyres Arve Kambe til VG.

- Jeg forventer at LO nå har en mer balansert språkbruk og virkemiddelbruk fremover når saken skal behandles i Stortinge, sier Kambe.

Det er uttalelsene til LO i Oslo som får regjeringspartiene til å reagere.

– Vi ønsker å få igang et grasrotopprør mot Erikssons mange forslag og vil skyte av flere raketter. Vi håper og tror mange ser at dette må stoppes. Hvis Eriksson lytter til råd, er vi fornøyd. Hvis han kjører frem forslagene, er det riktig av vi mener det kan være aktuelt med en generalstreik til våren. Så alvorlig er dette, sa Leder for LO i Oslo, Roy Pedersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder