UNGDOMSKJENNER: Njål Petter Svensson har jobbet opp mot ungdom i risikosonen i flere tiår. I dag jobber han i NAV. Svensson mener ungdom får for lite oppfølging av hjelpeapparatet. Foto: NTB scanpix/NAV

NAV-rådgiver om rusutsatt ungdom: - Hjelpeapparatet må ut av kontorene

Erkjenner at NAV også har lang vei frem

Helseministeren: - Vi må tenke nytt i møtet med ungdom

44 år etter at han var med å starte Uteseksjonen i Oslo, mener NAV-rådgiver Njål-Petter Svensson (70) at norsk helse- og rusomsorg ikke gjør nok av det som virket den gangen.

  • Bjørn-Martin Nordby

- Vi så hvordan vi kunne snu ungdom ved å drive med oppsøkende arbeid, men dette har det ikke vært fokusert nok på, sier Svensson til VG.

Han har fulgt rusfeltet tett i flere tiår, og jobber i dag som seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratets satsning «Innsats overfor utsatt ungdom».

- Hvem er disse utsatte ungdommene?

- De befinner seg i den perioden som handler om å bryte opp fra hjemmet og foreldrene. Generasjonsopprør, tilhørighet, gjeng, forelskelse, seksuell debut, veivalg og rusmidler. Alt skjer i en viss periode der man er ganske sårbar, og en del av disse ungdommene havner i risikosonen.

HAR DU TIPS TIL SAKER OM RUSFELTET? Kontakt VGs journalist her.

Mener midlene brukes feil

Kristoffer Svaland (29) var en av dem som skjøt fart ut av risikosonen og inn i flere år med rusavhengighet. I søndagens papirutgave av VG og på VG+ forteller han om da han røyket hasj for første gang som 14-åring, og deretter fortsatte med hyppig bruk av tyngre stoffer.

LES OM KRISTOFFERS DRAMATISKE VEI UT AV RUSEN PÅ VG+ (krever abonnement)

VG SØNDAG: Kristoffer Svaland (29) stod frem i gårsdagens VG og fortalte sin dramatiske historie om veien ut av rusen. Foto: Faksimilie

Etter ti år som rusavhengig søkte han hjelp på eget initiativ, og ble rusfri på første forsøk. I dag jobber han for at andre skal slippe å gå gjennom det samme som han har gjort.

VGTV: SE DEN ÅPENHJERTIGE DOKUMENTAREN OM KRISTOFFER HER

- Mye av grunnen til at jeg står frem, er for å rette oppmerksomheten mot de unge. Eldre rusavhengige som har hatt problemer over lengre tid blir ofte prioritert, mens jeg mener disse midlene i større grad burde vært brukt på aktivitets-, skole- og jobbtilbud til ungdom, sier han til VG.

- Meningsløst

Svaland tror han kunne vært spart for de ti årene med omfattende rusmisbruk, dersom skole- eller hjelpeapparatet hadde sett ham og fulgt ham opp i ungdomsårene.

Svensson er enig i at for mye av ressursene brukes på de tyngste brukerne, og mener vårens debatt om røyking av heroin på sprøyterom skal tillates er et eksempel på det.

- Gang på gang, selv om man har prøvd å løfte ungdomssatsingen, så ender man opp med å snakke om utfordringene rusavhengighet skaper for samfunnet. Selvsagt ønsker jeg bedre omsorg for de tyngste brukerne, men jeg synes det blir meningsløst at man ikke i sterkere grad satser på å fange dem opp før, sier NAV-rådgiveren.

Svensson mener hovedtyngden bør legges på ungdom som faller ut av videregående skole og arbeidslivet.

Mener NAV vil satse på ungdom

- Da må hjelpeapparatet ut av sine kontorer. Det har vi også diskutert i NAV, for disse ungdommene kommer ikke til kontorene våre i normal åpningstid.

- Hva med din egen arbeidsplass, prioriterer dere ungdom?

- Det er en erkjennelse i NAV-systemet om at man skal prioritere ungdom, og man ser også på måten man møter dem på. Tidligere har ikke ungdom vært målgruppe nummer én, men nå er de det, sier Svensson.

Han vedgår likevel at NAV har et stykke igjen.

- Jeg mener vi har en lang vei frem, men det har vært en stor endring og mange diskusjoner om hvordan vi møter folk.

Vil styrke skolehelsetjenesten

HELSEMINISTER: Jonas Gahr Støre. Foto: JAVAD M.PARSA/VG

Helseminister Jonas Gahr Støre er ikke uenig i at det må satses mer på ungdom.

- Vi må se og plukke opp ungdom før. Det starter med dropout i videregående, og det er begynnelsen på noe som er sosialt veldig vanskelig. Vi må satse systematisk på forebygging og tenke nytt i møtet med ungdom, sier Gahr Støre til VG, og tar et eksempel i tråd med Svenssons oppfordring til hjelpeapparatet om å komme seg ut av kontorene.

- Jeg var på Levanger videregående skole, og han som drev helsehjelp på Levanger sykehus var på skolen flere ganger i uken, slik at han kunne se flere unge.

Helseministeren understreker også at ungdom i risikosonen for rusavhengighet er nært knyttet til psykisk helse.

- Derfor må vi styrke skolehelsetjenestene og bygge ut primærhelsetjenesten med flere psykologer, sier Gahr Støre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder