HOVEDKVARTERET: Innenfor et avsperret område i Setermoen leir, ligger bygget hvor Etterretningsbataljonen holder til. Avdelingen har ifølge flere kilder om lag 200 ansatte. Oppdraget er å utdanne etterretningspersonell og drive etterretningsstøtte til militære operasjoner. Foto: FORSVARET

HOVEDKVARTERET: Innenfor et avsperret område i Setermoen leir, ligger bygget hvor Etterretningsbataljonen holder til. Avdelingen har ifølge flere kilder om lag 200 ansatte. Oppdraget er å utdanne etterretningspersonell og drive etterretningsstøtte til militære operasjoner. Foto: FORSVARET

Kilde: Flere journalister kartlagt av E-bataljonen

ET STED PÅ VESTLANDET (VG) Da VG avslørte den hemmelige spiongruppen E14 skal sjefen for Etterretningsbataljonen, oberstløytnant Olav Skard Jørgensen, ha beordret full kartlegging og analyse av journalistene som skrev saken.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det forteller en kilde med inngående kjennskap til Forsvarets Etterretningsbataljon til VG.

- Ordren var å lage en fullstendig analyse på alle journalister som skrev om E14, forteller kilden.

Torsdag ble det kjent at spesialavdelingen i Hæren drev kartlegging av VG-reporterne Rolf J. Widerøe og Hans Petter Aass etter at de avslørte spiongruppens eksistens i februar 2011.

Flere journalister kartlagt

Ifølge VGs kilde hadde kartleggingen imidlertid et større omfang:

Også info om journalist Kjetil Stormark skal ha blitt samlet inn i den hemmelige databasen E-LAN.

Stormark sier han ikke er overrasket over at også han har blitt kartlagt.

- Jeg har jobbet mye opp mot de samme kildene og miljøene, sier han.

I tillegg ble det samlet inn opplysninger om tre andre norske journalister, får VG opplyst.

Denne informasjonen skal ikke ha blitt lagt inn i databasen.

Definert som trussel

Kartleggingen av journalistene startet da VG brakte nyheten om spiongruppens eksistens 5. februar 2011.

Allerede dagen etter skal sjefen for E-bataljonen, oberstløytnant Olav Skard Jørgensen, ha beordret to erfarne analytikere på jobb i bataljonens bygg på Setermoen i Troms. Flere andre ansatte i den hemmelige avdelingen ble kalt inn på jobb.

Oppdraget var å samle inn mest mulig informasjon om Widerøe, Aass og Stormark og andre journalister som skrev om saken.

- De ble definert som en trussel, og Rolf Widerøe ble nevnt som den største trusselen. Frykten hos ledelsen var at reporterne skulle komme på sporet av Etterretningsbataljonen, som har en egen avdeling med såkalte HUMINT-agenter og var tilknyttet E14, forteller en kilde som var ansatt i E-bataljonen under kartleggingen.

Ordren om å kartlegge journalistene skal ha blitt møtt med betydelig undring hos flere ansatte.

- Det ble laget en mappe på Widerøe, Aass og Stormark, men aldri gjort ferdig en fullstendig analyse. Det ble også gjort notater til en mappe på de tre andre journalistene som begynte å skrive om saken, men de ble heller ikke ferdigstilt, får VG opplyst fra personer med nær kjennskap til saken.

- Hva var i mappen på VG-reporterne?

- Det var informasjon om bakgrunn, utdanning, bosted, alder og opplysninger om arbeidet de hadde gjort.

Sensitiv informasjon

En erfaren etterretningsoffiser sier at en fullstendig analyse kan inneholde mye sensitiv informasjon.

Blant annet vil personens militære rulleblad, som oppdateres gjennom livsløpet, være en naturlig del, og analysen vil også kunne inneholde vurderinger av personen.

- Dette er det vi kaller et ferdig etterretningsprodukt. Analysen kan inneholde informasjon som i gitte situasjoner kan brukes mot personen som er kartlagt. Det kan for eksempel dreie seg om forbindelser til personer som har begått straffbare handlinger.

SKAL VÆRE KARTLAGT: Kjetil Stormark er blant de andre journalistene som skal være kartlagt av og lagret i den hemmelige databasen E-LAN, ifølge VGs kilde. Foto: ERLEND AAS, NTB SCANPIX


Informasjonen om de tre journalistene ble lagt inn i den hemmelige databasen E-LAN, der Forsvaret blant annet lagrer opplysninger om Taliban-ledere, krigsherrer og andre som kan utgjøre en trussel for norske styrker.

- I denne databasen ligger det informasjon om både Osama bin Laden og Mulla Omar. Det sier litt om hvor absurd dette var, forteller kilden.

- Vel vitende om at de gjorde noe ulovlig

Forsvaret har opplyst at informasjonen om VG-journalistene ble lagt i den hemmelige databasen ved en feil. Dette avviser to kilder overfor VG:

- Det er helt umulig å legge dette inn i basen ved et uhell. Det er svært strenge retningslinjer for databasen. At dette skjedde ved en glipp, er ren løgn.

Ifølge VGs kilder var det betydelig nervøsitet hos ledelsen i E-bataljonen etter at eksistensen til E14 ble avslørt.

Saken skal ha blitt gitt høyeste prioritet, og diskutert i avlyttingssikre rom der kun personer med høyeste sikkerhetsklarering hadde adgang.

- De mente det bare var et tidsspørsmål før journalistene begynte å skrive om oss. Det var krisestemning etter at saken sprakk, sier en tidligere ansatt.

VGs kilder opplyser at de var vel vitende om at de gjorde noe ulovlig.

- Ledelsen var livredd for EOS-utvalget. Det var nok ikke uten grunn, forteller en kilde til VG.

VG møtte i går tjenestemannen i E-bataljonen som varslet VG-journalistene om at de var kartlagt.

- Det er svært alvorlig. I Forsvaret dysses skandaler alltid ned. Nå håper jeg at dette blir tatt tak i og at de ansvarlige blir stilt til ansvar.

- De visste at de gjorde noe ulovlig, og de burde vært straffeforfulgt. Det er svært uheldig at en bataljonssjef tar saken i egne hender.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt om en redegjørelse fra Hæren etter at saken ble kjent torsdag. Tjenestemannen som varslet VG-reporterne ønsker nå å forklare seg for EOS-utvalget i Stortinget, som skal påse at de hemmelige tjenestene følger norsk lov.

- Jeg vil gjerne fortelle det jeg vet til granskerne.

- Kjenner oss ikke igjen

Bataljonssjef Olav Skard Jørgensen ønsker ikke å kommentere saken.

- Han er kjent med at dere vil snakke med ham og hva dere vil snakke om, sier Marianne Øiahals, kommunikasjonssjef i Hæren. Det er generalinspektøren for hæren, Per Sverre Opedal som skal svare i saken, opplyser kommunikasjonssjefen. Hun opplyser at han svarer følgende på e-post.

- Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene. Sjef for etterretningsbataljonen har ikke på noe tidspunkt beordret kartlegging av norske journalister.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder