Politimester Jon Steven Hasseldal og Sunnmøre politidistrikt har lavest politidekning per innbygger. Ellen Katrine Hætta og Øst-Finnmark (innfelt) har flest. Foto: Peter Emil Wikøren.

Finnmark på topp - har flest politifolk per innbygger

Landets nordligste politidistrikt har tre ganger så mange politiutdannede i forhold til folketallet som det Sunnmøre har.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Mens Øst-Finnmark har 3,41 med politiutdannelse per tusen innbygger, ligger distriktet på Vestlandet så vidt over
én (1,09).

- Fordelingen er skjev, og den bør rettes opp så snart som mulig, mener politimester i Sunnmøre politidistrikt, Jon Steven Hasseldal.

- Om det er rettferdig kan vi vanskelig svare på, like lite som vi kan svare på om det er rettferdig at Hordaland har en dekning på 1,3 mot Oslos 2,6. Dette ender som en politisk vurdering og prioritering hvilken politikvalitet man vil ha i de enkelte regioner, sier politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

At Sunnmøre kommer så dårlig ut har sammenheng med Politireformen 2000, hvor fordelingsmodellen slo negativt ut fordi mange av kommunene har under 10 000 innbyggere, og Ålesund mangler 5000 som alene ville utløst ni prosent flere mannskaper.

- Mindre fattig

- Modellen gir heller ikke uttelling for fjordene, alle ferjekrysninger og beredskapsutfordringene.

- Dette gjør at vi dessverre kommer dårlig ut, sier Hassedal, som er fornøyd med at distriktet fikk 12 nye stillinger på årets budsjett.

-Men man blir ikke rik dersom man er fattig og får litt mer penger. Da blir man bare litt mindre fattig. Det skal også bemerkes at den sterke befolkningsøkningen på Sunnmøre de siste årene langt på vei på vei har spist opp politiøkningen. Vi håper derfor POD (Politidirektoratet) vil sørge for at vi blir tilgodesett i årene som kommer, slik at skjevhetene kan rettes opp, sier Hasseldal.

Schengen-regler

Politimesteren i Øst-Finnmark mener det er relevant å se på hvor stort geografisk område som politidistriktets beredskapsressurser skal dekke.

- Vi har et areal på 24 000 kvadratkilometer. Det innebærer at hver tjenestemann i Finnmark dekker ca. 300 kvadratkilometer og hver patrulje 600, under forutsetning at alle er på jobb samtidig, hvilket jo ikke er tilfelle, sier Hætta.

Politimesteren viser samtidig til at hun har forpliktelser for å ivareta trygghet og beredskap også for innbyggerne i de mange små og avsidesliggende samfunn.

- Korrigerer man for det ansvar vi har fra Schengen-avtalens
regler for grensekontroll, UP og reinpolitiet vil forholdstallet være 2,16 politistillinger per 1000 innbygger. I dette tallet ligger en dimensjonering av politistyrken som tar hensyn til spredt bebyggelse og store avstander, sier Hætta.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder