TØFFE TAK: Lønnsoppgjørsgeneralene kom til enighet onsdag kveld, etter lange og intense forhandlinger. Foto: Scanpix

Lønnsoppgjøret: Dette kan du få i tillegg i år

Lærerne vipper en halv million

Lønnsoppgjøret 2014 vil trolig ikke bli husket fordi det ga en lønnsramme på 3,3 prosent. Men kanskje som året da lærerne tjente mer enn 500.000 kroner.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Onsdagens enighet i industrioppgjøret, gir industriarbeiderne i gjennomsnitt 13.853 kroner mer i lønn i 2014.

Klar for krangel

Da lønnsoppgjørsgeneralene Stein Lier Hansen i Norsk Industri (NHO) og Arve Bakke i Fellesforbundet (LO) søvndrukne tok hverandre i hånden onsdag, etter en lang natts og dags mekling på overtid, var det ikke bare industriens lønn de fastsatte:

De satte også rammene for hva de andre lønnstakerne i Norge kan forvente å få i tillegg i år.

Det er 3,3 prosent.

Noen vil greie å krangle seg til noe mer, slik Unio-sjef Anders Folkestad allerede har sagt at er målet for sine grupper; lærere, sykepleiere og ansatte i stat og kommune.

Men veldig mye mer enn det den konkurranseutsatte industrien fikk onsdag, vil trolig riksmekler Nils Dalseide sørge for at ingen får.

Dress mot kjeledress

VGs beregning tar utgangspunkt i den rammen som ble lagt onsdag, på 3,3 prosent, som altså gir industriarbeiderne 13.853 kroner i tillegg i snitt.

Det vil industriarbeidernes atskillig bedre betale kollegaer i industrien - funksjonærene - 21.480 kroner mer inn på lønnskontoen i år.

Erfaringsvis klarer de å karre til seg mer enn industriarbeiderne: De siste fem årene har de fått 23,9 prosent mer i lønn, mot 21,1 prosent for «gutta på gølvet».

Og ser vi på lønnsstatistikken helt tilbake til 2003, har funksjonærene fått 51,1 prosent økt lønn, mens industriarbeiderne bare har fått 44,9 prosent.

Fyr på lærerværelset?

Den statistikken kan trolig sette fyr på lønnskravene som i disse dager diskuteres på landets lærerværelser og i kassa på Rema og andre butikker: Det er de som underviser og de som jobber i varehandelen som er de desiderte lønnstaperne de siste ti årene, med henholdsvis 40,5 og 40,2 prosent lønnsvekst.

På topp finner vi de ansatte i bank og forsikring, som siden 2003 har økt lønnen med 58,5 prosent.

Streikefare

Denne statistikken vil selvsagt bli brukt for alt hva den er verdt når lærerne straks skal innlede sine lønnsforhandlinger.

At de har hatt en slik mindrelønnsutvikling de siste ti årene, vil gjøre at deres krav om å få mer enn andre, kan få noe større legitimitet. Når de i tillegg skal krangle om arbeidstiden i vårens lønnsoppgjør, trenger en ikke være rakettforsker eller lærer for å skjønne at det fort kan bli lærerstreik i mai.

At undervisningspersonell var den gruppen som fikk desidert minst i fjorårets oppgjør, 3,2 prosent, minker ikke streikefaren. De fleste andre fikk mellom 3,5 og fire prosent.

Historisk trøst

Hvis det er noen trøst for landets undervisningspersonell, så vil de uansett vippe et historisk lønnsnivå i år.

I fjor hadde undervisningpersonell 496.000 kroner. Med en ramme på 3,3 prosent, vil de for første gang tjene mer enn 500.000 kroner i 2014.

Det er ellers verdt å merke seg at det snart er like mange funksjonærer i industrien som det er arbeidere: Antallet industriarbeidere faller år for år og er nå nede i 92.800, mens det blir stadig flere funksjonærer i industrien, som nå er oppe i 73.800 ansatte.

Her er tallene

Statistikken viser hva ulike bransjer med lønnsrammen på 3,3 prosent får i tillegg i år, hva lønnen blir, hvor mange årsverk som er i hver bransje og hvor mye de samlet har fått i prosentvist tillegg fra 2003 til 2013:

Industrien samlet 17.206 kr - 538.606 kr - 166.600 ansatte - 48,6 prosent.

Industriarbeidere 13.853 kr - 433.653 kr - 92.800 ansatte - 44,9 prosent.

Industrifunksjonærer 21.480 kr - 672.380 kr - 73.800 ansatte - 51,1 prosent.

Varehandelen 14.589 kr - 442.100 kr - 84.000 ansatte - 40,2 prosent.

Bank og forsikring 21.136 kr - 640.500 kr - 30.600 ansatte - 58,5 prosent.

Kommuneansatte 14.807 kr - 448.700 kr - 372.300 ansatte - 46,8 prosent.

Undervisning 16.368 kr - 512 368 kr - 89.000 ansatte - 40,5 prosent.

Helseforetakene 16.721 kr - 523.421 kr - 97.300 ansatte - 45,1 prosent.

Statsansatte 16.741 kr - 524.041 kr - 139.500 ansatte - 48,2 prosent.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget (TBU).

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder