FREMMET TOBAKK: Julie Brodtkorb, her fotografert på Statsministerens kontor tidligere i sommer, hadde Philip Morris som kunde da hun drev PR-selskapet JKL/MSL.
FREMMET TOBAKK: Julie Brodtkorb, her fotografert på Statsministerens kontor tidligere i sommer, hadde Philip Morris som kunde da hun drev PR-selskapet JKL/MSL. Foto:Javad Parsa,Dine Penger

Jobbet for tobakksgigant - ba om å få være helsepolitiker

Stortinget krever fullt innsyn i kontakt med tobakksindustrien

INNENRIKS

På dagtid jobbet hun for tobakksbransjen uten at noen visste det. På kveldstid var hun helsepolitiker i hovedstaden.

  • Cato Husabø Fossen
Publisert: Oppdatert: 22.08.14 13:34

Før hun ble utnevnt til statssekretær for Erna Solberg sist høst var Julie Brodtkorb i to år lokalpolitiker i Oslo.

Etter at hun ble valgt inn ved kommunevalget i 2011 ba Brodtkorb spesifikt om å få ta plass i helse- og sosialkomiteen i bystyret. Det bekrefter flere Høyre-kilder VG har vært i kontakt med de siste dagene.

Til E24 sa Brodtkorb den gang at hun selv hadde løst problemene med eventuelle rollekonflikter knyttet til det å være politiker og PR-sjef, med å velge en komité i Oslo bystyre som ikke var direkte knyttet til næringslivet.

– Det har jeg løst ved å be om å sitte i helse- og sosialkomiteen. Dette er spørsmål som gjelder alle i bystyret som kommer fra næringslivet, det er ikke bare kommunikasjonsbransjen, sa hun i oktober 2011.

Søkte om permisjon på grunn av dobbeltroller

Kort tid senere, 1. januar 2012, startet hun formelt i jobben som direktør i PR-byrået JKL/MSL, som har verdens største tobakksselskap, Philip Morris på kundelisten.

– Dette må jo være første gang i dette århundret at en helsepolitiker samtidig jobber for tobakksindustrien, sier lege Preben Aavitsland til VG.

I gårsdagens VG gikk han til frontalangrep på Julie Brodtkorb, og anklaget henne for å ha skadet norske borgere gjennom sitt arbeid for tobakksindustrien.

I mai 2013 søkte Brodtkorb permisjon fra bystyret. Begrunnelsen var at PR-byrået hennes «ikke ønsker situasjoner der det kan settes spørsmålstegn ved selskapets etterrettelighet i Norge».

– Konsernet ønsket at jeg skulle søke om permisjon fordi JKL vil unngå alle spekulasjoner om dobbeltroller og omtale av selskapet i slike saker, sa Brodtkorb til VG da.

Hvilke dobbeltroller hun siktet til vet ingen. Brodtkorb fikk ikke innvilget permisjon, og fortsatte i bystyret frem til hun ble statssekretær i oktober 2013.

Da hadde hun sittet to år som helsepolitiker i Norges største by, samtidig som hun hadde verdens største tobakksprodusent og flere titalls andre selskaper på en høyst hemmelig kundeliste.

Nå sitter hun som kjent på Norges mektigste kontor.

– Det sier noe om dømmekraft

Andre politikere reagerer nå på det som er kommet frem.

– I 2010 gikk oljefondet ut av Philip Morris og andre tobakksselskaper av etiske grunner. Da er det tankevekkende at statsministerens betrodde medarbeider kommer fra et firma som arbeider for Philip Morris i Norge. Hvilken jobb du tar, sier selvsagt noe om deg. Det er fullt mulig å ta et etisk valg, og si nei til tobakksbransjen, sier Bård Vegar Solhjell i SV.

Hvilken jobb du tar, sier selvsagt noe om deg

Han mener hele saken understreket behovet for åpne kundelister, og får støtte av Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.

– Jeg mener det sier noe om dømmekraft når man har jobbet for et utenlandsk selskap mens de saksøkte den norske stat for å få opphevet en viktig tobakksregulering.

– Hvis man er sjef i et selskap, har man et ansvar for det som foregår og kan selv i stor grad være delaktig i valg av kundeportefølje. Etter mitt syn burde man nå kreve full åpenhet om alle Brodtkorbs kontakter til tobakksindustrien, sier Micaelsen til VG.

Ap stiller spørsmål til Erna

VG forsøkte i går å stille Julie Brodtkorb seks spørsmål om årene som bystyrepolitiker og PR-topp:

– Hvorfor ba du spesifikt om å få sitte i helse- og sosialkomiteen?

– Er rollene som helsepolitiker i hovedstaden og sjef for et PR-selskap med verdens største tobakksselskap på kundelisten forenlige med hverandre?

– I mai 2011 søkte du om permisjon fra bystyret. Hvorfor gjorde du det?

– Meldte du deg i løpet av de to årene i bystyret inhabil i saker som lå under helse- og sosialkomiteens område?

– Du har allerede gått fra politikk til PR en gang. Ser du problematiske sider ved eventuelt å skulle gjøre det samme en gang til?

Hun valgte å svare slik, i en e-post:

– Jeg har sagt opp i JKL og har ingen bindinger dit. Viser for øvrig til intervjuer og uttalelser om de spørsmål du stiller fra tiden jeg satt i bystyret. Jeg har ingen andre planer enn å jobbe for regjeringen og jeg håper det blir lenge.

Aps Torgeir Micaelsen sendte i går følgende skriftlige spørsmål til statsminister Erna Solberg, som plikter å svare Stortinget innen tre dager:

«Hvilke kontaktpunkter har Julie Brodtkorb hatt med tobakksselskaper i sin tid som sjef for JKL/MSL som kan bidra til å påvirke hennes arbeid som statssekretær ved SMK og hvilke helserelaterte saker i regjeringen har hun valgt å ikke delta under saksbehandlingen av?»

Så gjenstår det å se hva han får til svar.

FRITHJOF JACOBSEN om PR og politikk: PENGER HOSTER IKKE

Her kan du lese mer om