TARMSYSTEMET: Kroppens nedbryting av en del medisiner ser ut til å gå betydelig saktere hos svært overvektige, ifølge en ny studie. Det kan innebære feil medisindosering, som igjen kan gi alvorlige bivirkninger og komplikasjoner. Nå skal forskere undersøke om det samme gjelder også for andre vektgrupper, som moderat overvektige. FOTO: Microstock, © nerthuz.

Ny studie advarer mot feilmedisinering: - Tykke bør få mindre medisiner

Mange overvektige går trolig på høyere doser medisiner enn de egentlig trenger og har godt av. Ny, norsk forskning antyder nemlig at overvektige bryter ned visse medisiner saktere enn det normalvektige gjør.

Karoline Flåm
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Overvektige får ofte høyere doser medisiner enn andre, fordi dosen avgjøres av kroppsvekt. Nå viser det seg at overvektige tvert i mot kanskje burde få lavere doser enn andre.

En fersk studie fra Universitetet i Oslo viser nemlig at kroppens nedbryting av visse medisiner går saktere hos svært overvektige. Dermed blir medisinene værende lenger i kroppen - noe som kan innebære at pasienten i praksis får for høye doser medisin.

Livsviktig

- Riktig dosering kan være livsviktig, det kan være liv eller død, særlig når det gjelder alvorlige sykdomstilfeller, fastslår Anders Åsberg, professor i farmakologi og sjef ved nyrefysiologisk laboratorium på Rikshospitalet.

Han understreker samtidig at riktig medisindosering er viktig også ved mindre alvorlige sykdommer.

Mindre bivirknigner

- Behandlingen gir bedre resultater og mindre bivirkninger hvis doseringen er riktig tilpasset hver pasient, legger Åsberg til.

F0RSKER: Farmasøyt Maria Ulvestad står bak den ferske studien, som har overrasket mange i fagmiljøet. FOTO: UIO

Han har vært veileder på den nye studien, som farmasøyt Maria Ulvestad disputerer med fredag denne uken.

Halv milion brukere

I studien har Ulvestad undersøkt hvordan overvektige personer bryter ned det mye brukte kolesteroldempende legemiddelet atorvastatin.

NØKKELEN: Det er dette enzymet, CYP3A4, som svært overvektige ser ut til å ha mindre av enn andre. Enzymet er involvert i kroppens nedbryting v en rekke ulike legemidler. FOTO: Microstock, © molekuul.be

Medisinen er blant de mest brukte legemidlene i Norge. Nesten en halv million nordmenn går på dette eller liknende kolesteroldempende midler, ifølge tall fra Reseptregisteret.

Som VG tidligere har skrevet, går mange på kolesterolmedisin helt uten at det er nødvendig, og Legemiddelverket advarer mot farlige birvirkninger.

- Må tilpasse dosen

Ulvestads studie fant at jo tykkere pasienten var, jo saktere nedbryting av kolesterolmedisinen hadde pasienten.

PROFESSOR: Farmasøyt og sjef ved nyrefysiologisk laboratorium ved Rikshospitalet, Anders Åsberg. FOTO: UiO.

Det betyr at en del pasienter trolig får for store doser i forhold til hva kroppen egentlig trenger og har godt av.

Gjelder trolig flere

Selv om denne studien konsentrerer seg om kun ett legemiddel, er det grunn til å tro at det samme vil gjelde også for en rekke andre legemidler, ifølge professoren.

Studien har nemlig sett på nivået av enzymet CYP3A4, som også er involvert i nedbrytingen av mange andre legemidler, ikke bare kolesterolmedisinen atorvastatin.

- Det er viktig at man tilpasser medisindosering individuelt. Og framfor alt bør man for overvektige ikke bare bestemme dosering etter vekt - da kan dosen fort bli altfor stor av visse legemidler, sier Åsberg.

Andre vektgrupper

Ulvestads studie har foreløpig konsentrert seg om sykelig overvektige pasienter, altså pasienter med en BMI (body mass index) på over 40. Normalvektige har en BMI på mellom 18 og 25.

Det planlegges nå omfattende oppfølgingsstudier for å forske videre på om det samme gjelder også for andre grupper.

- Da vil vi få mer informasjon om hele vektspekteret, og få vite om dette gjelder også for for eksempel moderat overvektige, og om det gjelder også for andre legemidler, utdyper Åsberg.

LES OGSÅ: Eldre får medisin som kan være farlig

Barn og medisin

Er det altså kanskje slik at en større kropp ikke takler like store doser medisin som en mindre kropp?

For dem som er vant til å tenke at små barn skal ha mindre doser (for eksempel av paracet), mens voksne tåler mer, kan studiens funn kanskje virke kontraintuitiv:

- Ja, men husk på at når det gjelder små barn så handler ikke doseringen bare om kroppsvekt. Der handler det også om alder og om kroppens modning, at barnets maskineri er annerledes enn hos voksne. Det er ikke sånn at fordi små kropper ofte skal ha mindre doser, så skal store kropper automatisk ha store doser medisin, sier Åsberg.

KOLESTEROLPILLE: Det kolesteroldempende legemiddelet atorvastatin er blant de mest brukte medisinene i Norge. Neste 500.000 nordmenn går på denne eller lignende type medisin. FOTO: AP Photo/Watson Pharmaceuticals Inc.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder