Riksrevisjonen: Store overskridelser og forsinkelser

Må trolig bytte ut hele databasen om få år

KRITIKK: Den nye riksrevisoren Per Kristian Foss legger i dag fram sin første årsrapport, hvor pengebruken på samferdsel får sterk kritikk, Foto:Helge Mikalsen,VG

Slakter kjøretøyregister etter milliardregning

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) og hans
forgjengere får beinhard kritikk fra Riksrevisjonen for at det statlige førerkort- og kjøretøyregisteret Autosys ennå ikke er ferdig.

  • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fem år gammel

Per-Kristian Foss, den nye riksrevisoren, mener styringen med Autosys er mangelfull, forsinket – og at systemet så langt ligger an til å koste minst 1,1 milliarder kroner, som er langt over budsjett.

Den nye regjeringen er åpenbart enig i kritikken, for i statsbudsjettet som ble lagt fram i forrige uke, skriver Ketil Solvik Olsen:

– Utdatert

«Eksisterende system er utdatert både teknisk og funksjonelt, og må erstattes.»

Regjeringen regner med at systemet vil koste 1,1 milliarder kroner innen det er ferdig oppgradert i 2016.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen får også refs for å ha brukt over en milliard kroner mer enn beregnet på en rekke konsulentoppdrag som Vegdirektoratet har anskaffet.

I enkelte tilfeller har konsulentregningene blitt mer enn tre ganger så høye som opprinnelig avtalt.

«På totalt 70 kontrollerte konsulentkontrakter var det i gjennomsnitt en faktisk eller estimert overskridelse på 111 prosent i forhold til opprinnelig kontraktbeløp. Totalt utgjør faktisk eller estimert merkostnad på de kontrollerte kontraktene ca. 1,18 milliarder kroner, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i Riksrevisjonens årlige rapport som blir lagt fram torsdag formiddag.

Allerede høsten 2012 varslet veidirektør Terje Moe Gustavsen at Autosys-planene ville sprekke og beklaget dette:

«Etter hvert som utviklingsarbeidene har kommet i gang, har det vist seg at kompleksitet og omfang er undervurdert. Dette er svært beklagelig», uttalte Gustavsen.

Ikke kontroll

Ellevill konsulentbruk i Vegdirektoratet har vært en gjenganger i Riksrevisjonens rapporter over mange år.

Kritikken rammer også Samferdselsdepartementet, som etter Riksrevisjonens mening ikke har hatt god nok kontroll på sin egen sektor.

Riksrevisjonen retter også kritikk mot Solvik Olsens departement for ikke å ha fulgt godt nok opp Statens vegvesens styring med Autosys-prosjektet.

«Det er varslet store kostnadsoverskridelser og forsinkelser i fremdriften sammenlignet med det Stortinget la til grunn da det ble vedtatt å gjenoppta prosjektet. Fremdriften er cirka tre år forsinket, og det ble i statsbudsjettet for 2013 varslet en økning i kostnads­rammen fra 790 mill. kroner til 1,1 mrd. kroner. Det har ikke blitt trukket tilstrekkelig lærdom og erfaringer fra forrige versjon av prosjektet, noe som har ført til at kompleksitet og omfang har vært undervurdert. I tillegg har tilgangen til ressurser fra Statens vegvesen internt vært mangelfull i hele prosjektperioden», skriver Riksrevisjonen i sin årlige melding til Stortinget.

Utdatert

Siden har situasjonen forverret seg ytterligere. I mai gikk Ketil Solvik Olsen til Stortinget og orienterte om at hele Autosys-databasen egentlig er utdatert både teknisk og funksjonelt, og må trolig fornyes fullstendig innen få år.

«Riksrevisjonen ser alvorlig på at Samferdselsdepartementet ikke har fulgt opp at Statens vegvesen har håndhevet hovedkontrakten i tråd med avtalte kontraktbestem­melser, og at de ikke har fulgt opp at endringer skjer i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser», skriver Foss i sin årsrapport.

Mer om

  1. Trafikk
  2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

  1. Riksrevisjonen med sterk kritikk av Jernbaneverket

  2. Dropper monster-skilt om bomsatser

  3. Mer post-kritikk til Solvik Olsen: Posten tjener for dårlig

  4. Nå blir det enklere å kjøpe og selge bil

  5. Refser regjeringen: To av tre kroner til gang- og sykkelveier ubrukt

  6. Vegdirektøren etter hastemøte om broer: – Situasjonen er alvorlig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder