KOMMENTERTE: Anders Behring Breivik var ikke fornøyd med hvordan politivitnene fremstile ham og påstandene hans. Foto: NTB Scanpix

Ord for ord, dag 27, del 2: - Breivik ville vært uinteressant for et terrornettverk

(VG Nett) Politiet tror ikke på Breiviks Knights Templar. Terroristen sier det er fordi han har lurt dem med dekkhistorien.

Artikkelen er over åtte år gammel

I manifestet skriver Breivik at NATO-bombingen av Serbia i 1999 er en personlig grunn for ham til å delta i Knights Templar- nettverket og deretter utføre terroraksjonen 22. juli i fjor.

Han hevder nettverket foretok en bakgrunnssjekk, og mente han var en god kandidat. Terroristen forklarer at han ble valgt på grunn av sin intelligens og sine evner.

Politioverbetjent Vidar Sæther fra Kripos sa i retten at utover Breiviks tilknytning til det NATO-vennlige partiet Fremskrittspartiet, ville eventuelle bakmenn også funnet annen ufordelaktig informasjon om hans fortid.

Ifølge Sæther ville de, dersom de hadde hatt riktig tilgang, funnet ut at han ikke hadde fullført videregående utdanning eller gjennomført militærtjeneste. Han var også bøtelagt for tagging og hadde en betinget dom for kjøring i påvirket tilstand.

Politiet tror Breiviks Knights Templar er oppspinn, og aldri har eksistert.

Breivik ba om ordet etter etterforskerenes forklaringer, og forsøkte å snu påstandene deres til sin fordel.

- Når det gjaldt dette med å finne meg som en verdig kandidat, tonet politiet og vitnet veldig ned det som var forutsetningene for at jeg skulle vurderes. Det var at jeg ikke hadde et kriminelt rulleblad eller var flagget av myndighetene, sa han.

Han hevdet at han hadde brukt dekkhistorier for å lure politiet da, og at de historiene var så gode at de fortsatt fungerte.

- Jeg brukte rundt en uke på å lage dette coveret om diamanter. Til sammenligning brukte jeg en måned på å lage coveret rundt Geofarm. Jeg har brukt cover ved mange anledninger, sa han.

Dagens siste vitne var politioverbetjent Anette Seip. Hun fortalte at Breivik stort sett brukte eget navn og sin egen adresse når han bestilte varer til å bygge bomben og våpendeler. Terroristen ba også da om kommentarer.

Han reagerte spesielt på at han mente hun hadde vektlagt innkjøp til uniformen like mye som innkjøp av våpen, bombeingredienser og utrustning.

Les hele ord for ord fra dag 27 av rettssaken under:

 • 12:32Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da fortsetter forhandlingene.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Mens Uppheim går gjennom Breiviks intervju av seg selv i manifestet, noterer Breivik mye. Også forsvarerne Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra noterer nå. De sakkynidige ser rett mot vitneboksen.
  Før pausen stilte dommer Wenche Arntzen spørsmål om de forslagene Breivik har listet opp til andre terrorister kan anses som forslag han selv kommer med, eller om det er eksisterende råd. Nå svarer Uppheim at det er vanskelig å svare på dette, men at han mener man kan si at det er Breiviks forslag som han mener bør brukes senere i borgerkrigen han mener vil komme.
 • 12:43Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Kapitlene i bok 3 var strukturert under... jeg var kommet til de ulike fasene i den pågående borgerkrigen. Tiltalte beskrev blant annet hvordan man bør sikre sin formue i en krigssituasjon ved å investere i gull og edelstener. Det ble skrevet om et kupp i Frankrike som ville spre seg i vest-Europa. Tiltalte har en praktisk tilnærming til temaet det vises ved at det skrives at konfrontasjon skulle belønnes med én kilo gull. I temaet «further studies» er det et intervju med en tempelridder på 76 sider. Det kommer frem at tempelridderen er tiltalte selv. Intervjuet har en rekke spørsmål der det blir redegjort for betraktninger for hvordan tiltalte vil bli oppfattet av samfunnet i samtiden.
  - Hva som skiller dagens korsfarere fra jihadister. Tiltalte plasserer seg i det politiske landskapet og beskriver blant annet hva som skiller ham fra nazister. Delen inneholder som sagt tekst av mer personlig karakter. Intervjuet blir og personlig, blant annet besvares det spørsmål om hvordan tiltalte ble radikalisert, og blant annet Serbia-krigen i 1999 trekkes fram som et personlig vendepunkt. Han peker på episoder som har bidratt til å øke hans politiske engasjement. Det er inntatt en CV som inneholder alt fra politiske verv og yrkeserfaring. Tiltalte navngir og gir personlige karakteristikker av de han anser som sine nærmeste venner.
  - Det er òg en 70-siders Knights Templar-logg der tiltalte tidfester og beskriver gjøremål. Loggen starter i april-mai 2002 og perioden 2002-2006 oppsummeres i korte avsnitt og bærer ikke preg av å være skrevet i sanntid. Perioden 2006-2008 er også svært kortfattet, men fra høsten 2009 er det hyppigere og lenger loggføringer, hovedtyngden av loggen dreier seg om forberedelser til en voldelig aksjon, men det er også en rekke personlige betraktninger, omgang med navngitte venner og relativt utleveverende opplysninger om dem.
  - Over 19 sider i slutten er det en slags loggføring der tiltalte beskriver gjøremål under forberedelsen av aksjonen, men også mer personlige gjøremål som restaurantbesøk og videre. Så nær var jeg å komme i mål da elektronikken sviktet meg i sted, jeg undestreker at dette er noen tema som er belyst, og det er ting jeg har utelatt, slik vil det bli i en så kort presentasjon. Jeg er litt usikker på hvordan man skal vurdere den språkelige betyningen. Sekvenser som omhandler medaljer, gradsstystem, formuleres i enkelte sekvenser som om dette eksisterer og er en grei henvisning til steder man kan skaffe medaljer. Samtidig vet vi at det er andre stedet hvor det fremgår tydelig at det er etforslag, så jeg må si at jeg er litt usikker på hva tiltalte har ment å formidle.
  - I dette med et forslag eller eksisterer det. Uansett er det noe som organisasjonen skal få opp senere, ut i borgerkrigen, i en senere fase. Slik sett er det kanskje riktigst å si at det er et forslag. Selv om enkelte deler allerede eksisterer. [Dommer Arntzen: - Det står en innledning til del 3. Har dere sett noe på det?] Ja, det fremgår at ved å ta inn en slik legal disclaimer vil det være lovlig for fatteren og eventuelle distributører å spre dette. Det er lovlig å publisere, dette gjelder bok 3 og et par kapitler i bok 2. Men det står at dette er oppspinn. Det er fiksjon basert på et tenkt scenario dersom trusselbildet fortsetter. Jeg må si, det blir litt subjektivt, på grunn av den legal diclaimeren, kan det være mulig at den er skrevet kun dersom politiet skulle få manifestet i hende. [Dommer Arntzen: - Takk så langt. Har noen av partene noen spørsmål?] [Aktor Holden: - Takk. Dette med fotnoter, mulige kartkoordinater...en fornærmet fra Utøya ønsker ikke å bo på sin nåværende adresse i Liverpool fordi koordinatene samsvarer med hans adresse der. Kan du si noe om det?] Det ante meg at spørsmålet kom. I tilknytning til de artiklene som tiltalte har hentet fra nettet, har han også hentet inn tilhørende fotnoter som referanse. Blant disse fotnotene er det 46 falske fotnoter, som ikke er å finne blant fotnotene i de opprinnlige artiklene slik de ble publisert på nettet. En av disse er gjentatt, så det er 45 ulike falske fotnoter.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Ved siden av aktoratet sitter politiets bisitter. I dag er det Anita Lian som til vanlig jobber som etterforsker på voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. Hun er en del av 22. juli-enheten som ble nedsatt etter terrorangrepene. Holden vil vite om om fotnoter Breivik har brukt i manifestet, hvor det i starten av fotnoten er skrevet en koordinatkode. Uppheim sier at det tyder på at dette er kartkoodinater til ti ulike europeiske byer. På slutten av flere fotnoter er det innlemmet kyrilliske bokstaver. I 16 tilfeller er det bokstaver som er helt unike for det serbiske alfabetet. Politiet har fått hjelp fra eksperter på kryptering, men at de ikke har klart å avdekke tall og bokstavrekken mellom koordinatene og de kyrilliske bokstavene.
  Når Uppheim snakker om tall- og bokstavrekken i fotnotene som politiet ikke har funnet ut hva er, noterer Breivik mye. Tidligere i dag har han smilt ved flere anledninger, men jeg kan ikke se at han gjør det nå.
 • 12:50Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Felles for de er at de kan de se ut som web-adresser, de er ikke ekte og lever ikke etter en eksakt plassering og alle har en tallrekke innledningsvis som trolig utgjør kartkoordinater. Dersom de leses som kartkoordinater treffer de ti ulike byer i vest-europeiske land. Det kan vanskelig forestille seg være tilfeldig. På grunn av for få siffer til eksakt posisjonering, utgjør de et rektangel på 110 meter øst-vest og 55 meter nord-sør. De angivelige kartkoordinater følger en bokstav og tallrekke som ikke gir mening for oss. De falske koordinatene avsluttes med kyrilliske bokstaver. De er å finne i det serbiske kyrilliske alfabetet. De har også bokstaver som er unike i det serbiske språk. Det er inntatt i 16 av de uriktige fotnotene. For å oppsummere: når det gjelder koordinatene så fremstår de som at det er kartkoordinater som leder til ti byer i vest-europeiske land. De øvrige bokstaver og tall gir ingen mening.
  - Vi registrerte tidlig at tiltalte i sin CV som er inntatt i manifestet, oppgir at han har kunnskap om kryptografi. Det er en kunnskap som etterforskningen ikke har greid å avdekke, men det har han skrevet i CV-en. Jeg vil anmode om å foreta en krypto-faglig vurdering av manifestet. [Leser fra konklusjonen rapporten om manifestets kryptografiske karakter. De har ikke kunnet avdekke hva tall- og bokstavrekkene betyr noe eller i tilfelle hva de skal bety.]
  - Det gir ingen mening for oss, et er mange private aktører som har engasjert seg i egne nettforum, men jeg er ikke kjent med at noen har greid å få en forståelse av disse bokstav - og tallrekkene som er inntatt i disse falske fotnotene. [Holden: - Det siste du sa var at vi ikke har klart å avdekke hva som er i disse serbiske bokstavene og koordinatene?] Hvis vi ser derifra, så har vi ikke noen forståelse av det. Det er gjort en kryptofaglig vurdering, men det er vanskelig for meg å vite om det gir noen mening for ham, eller om det bare er for å skape frykt. det har i alle fall skapt en del oppmerksomhet rundt dette dokumentet.
  - [Holden: - Når er kompendiet skrevet?] Når jeg nå skal forholde meg til det som fremgår i dokumentet, så er det vanskelig å konkludere. Han sier selv at han begynte arbeidet i 2006. Og som vi ser at loggen jeg viste bildet av, så fremgår det at fra 2006 til 2008 så jobber han med manifestet. Men det er en god del tekst i dette manifestet som ikke inneholder referanser til tid. Det er ikke mulig å fastslå når de er skrevet, heller ikke om dette er skrevet i rekkefølge fra første til siste bokstav. Det er en god del tekst særlig i bok tre, som er tydelig skrevet i paralellt med tiden. Men det er også en del tekst som ikke inneholder noen form for tidfestbare hendelser. Så jeg tror jeg må konkludere med at det kan jeg ikke si sikkert. Loggen blir mer detaljert fra høsten 2009 og det er en markant forskjell på bok én og bok to når det gjelder karakter. Bok tre har en mye mer voldelig karakter enn de to foregående bøkene. I en sekvens jeg har vist bilde av fra 2003 til 2006, så ser vi at han hadde en plan A om å distribuere en lovlig versjon av kompendiet, men at han blant annet på grunn av tap i aksjemarkedet ikke klarte å distribuere en lovlig versjon. Han vender seg derfor til plan B, som var en voldelig aksjon for å markedsføre det.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Politioverbetjent Dag Uppheim er ferdig med sitt i innlegg, og forsvarer Geir Lippestad har tatt over utspørringen. Lippestad vil blant annet om hvilken type krigføring Breivik snakker om i sitt manifest, og hva han mener med demografisk krigføring. - I grove trekk at vi har åpnet våre grenser til muslimer som overtar vår kultur. Han mener at det at de har høyere fødselsrate forsterker dette, svarer Uppheim, som har ledet etterforskningen av manifestet.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Her kan dere se en grafisk oversikt over hvor kodene som Breivik hadde lagt inn treffer: u.no.net/4fi
  Disse kodene som ligger i manifestet var tema i media allerede i august i fjor. Da skrev jeg denne saken: Politiet tror skjulte koder kan være «terror-PR»
 • 13:00Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Om endringen i karakterer fra de to første bøkene til den tredje indikerer at han har begynt på en lovlig aksjon, blir ren spukulasjon fra min side. Jeg registrerer at Fjordmans artikler hovedsaklig er publisert første gang i 2006 og 2008. Bortsett fra èn, er det ikke senere artikler publisert fra Fjordman. [Aktor Holden: - Da var det et tilstrekkelig svar på det spørsmålet.] [Forsvarer Lippestad: - Når det gjelder synet på hva slags type krigføring som foregår i Europa nå har vært et tema også tidligere. Du fortalte at manifestet fortalte oss om tre bølger krigføring, og vi er nå inne i den trede fasen, med demografisk krigføring. Hva slags typer krig snakket Breivik om i sitt manifest og hva betyr demokgrafisk krigføring?] Vi har åpnet grensene våre og de muslimske kvinnene har en høyere fødselsrate enn etniske europeiske kvinner. [Lippestad: - Så dette har ikke noe med krig med konvensjonelle våpen å gjøre, i vanlig forstand?] Ikke så langt jeg forstår. Men samtidig er det sekvenser som beskriver narkotikasalg som en konsekvens av flere muslimer. Muslimene beskrives som vonde og de som fremstår fredlige er egentlig bare sovende celler, fordi de venter på å komme i en styrkepositjson. Enkelte begreper i bok 1, at det er tillatt for en muslim å lyve for en vantro og frasi seg sin tro for å verne seg selv... [Lippestad: - Men den krigen som jeg forstår at vi nå er inne i, er mer en demografisk og mental krig mellom to kulturer?] Ja, mye av dette er jo ikke skissert av Breivik. I bok 1 og 2 har Breivik skrevet svært lite. Men det er satt sammen av Breivik. Jeg har brukt en seniorrådgiver i PST til å sammenfatte dokumentene. Det skisseres en konspirasjon mellom europeiske myndigheter.
  - [Forsvarer Lippestad: - Foreligger det noe holdepunkt i manifestet at han selv tror det er en konvensjonell borgerkrig?] Nei, det gjøres et skille mellom det som er med våpen og det som i dag er en demografisk krigføring. [Dommer Arntzen: - Kan jeg skyte inn i forlengelsen av det, kan du forklare hva som ligger i fase én?] Det argumenteres for at dialog er fånyttes og det vil ikke være mulig å nå frem. Og han argumenterer for at man vil bli latterliggjort av politisk korrekt media. Den grå fra 55 til 99, det tar jeg som et tegn på NATO-aksjonen i Serbia startet, og satte endelig punktum for dialog. [Dommer Arntzen: - Så står det «open source warfare», hvordan oppfatter du det?] Det er at vi skal se sjokkangrep av hemmelige selvdrevne celler som ikke har kontakt seg i mellom, og som ikke er sårbare. [Dommeren stiller nok et spørsmål rundt manifestet] Han beskriver hvordan en aksjon som dette skal være med å spre budskapet, og at sannheten som er skjult for befolkningen skal få opp øynene til folk og forenes i en motstandskamp. Den sannheten som manifestet representerer.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Lippestad spør også om spørsmål om språket manifestet er skrevet på - engelsk, og starter med å spørre om Dag Uppheim er god i engelsk. Han sier at han ikke er spesielt god, men at det har vært kyndige i engelsk som har gjennomgått det. Disse småspørsmålene leder frem til hovedspørsmålet: - Har dere funnet ord eller uttrykk som ikke har gitt mening? Det avkrefter Uppheim. Et slik spørsmål er viktig å stille for Lippestad i lys av spørsmålet om tilrengnelighet. Forsvaret kjemper som kjent for at Brevik skal dømmes strafferettslig tilregnelig.
 • 13:04Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - [Holden: - Jeg kan også hive meg på og skyte inn et spørsmål. Jeg merket meg ditt svar om konvensjonell krig eller ikke. Det andre kulepunktet der, dette med «shock attacks», hvordan vurderer du det opp mot konvensjonell krig?] Altså, det er jo et «shock attack», absolutt. Men det beskrives ikke nødvendigvis at det foregår i dag, det er ikke en konvensjonell krig mellom islam og Europa i Europa, men det er... Ja, det er litt vanskelig å forstå alltid hva han mener. [Lippestad: - Men det er sånn at dette han har gjort er et eksempel på et sånt «shock attack»?] Ja, sånn oppfatter jeg det. [Lippestad: - Du sa at i noen av delene i del 3 så hadde han omskrevet eller lagt noen andre begreper inn i artiklene enn det originalforfatteren hadde gjort. Blant annet med han amerikaneren. Er det eksempler på det med «Fjordmanns» tekster?] Ikke så vidt jeg vet.
  - Hun som har sammenfattet Fjordmans artikler har skrevet i sin rapport at man må ta høyde for at de ser like ut, men det kan være endringer. Vi har ikke lett veldig ord for ord for ord. Det har vi ikke gjort [Lippestad: - Er du kjent med om det var, vi fikk høre om navnet på manifestet. Er du kjent med om et har vært noen arbeidstitler tidliger, med et annet navn?] Jeg har bare forholdt meg til informasjon i manifestet, og der kan jeg ikke huske at det kommer frem et annet navn.
  - [Lippestad: - Jeg regner med du er god i engelsk?] Ikke spesielt. [Lippestad: - Har du fått hjelp fra noen kyndige på engelsk?] Ja, jeg satt for det meste på møter i byen, og da, når det var behov for å forklare enkelte spørsmål, så fikk jeg hjelp. Men jeg er i stand til å lese det, jeg bruker ordbok flittig. [Lippestad: Mitt spørsmål er om dere har funnet ord, uttrykk som dere mener ikke eksisterer, har dere møtte på mange slike problemstillinger?] Nei, vi har sett på hva han skriver og sier om sine bevegelser, vi etterforskere. Jeg er her i dag fordi statsadvokaten ønsker det. [Lippestad: - Men har det vært noe tema at det er mange rare ord og uttrykk der?] Nei, egentlig ikke, men noen for eksempel skriver han om de hundre mest multikulturalistiske partiene, det er et nytt ord for meg. Men det er mer en betegnelse enn en forklaring [Lippestad: Du sa noe om hvordan Breivik har beskrevet seg selv, justisciar.] Justiciar, ja [Lippestad: - Justiciar, Knights Commander. Det var å lede en solocelle eller at man var selvoppnevnt?] Tror det var enten en solocelle eller flere. [Lippestad: - Eller flere ,ja, men er det noen steder i manifestet hvor han beskriver seg som en historisk stor person, en konge eller det vi kan kalle historiske storheter, som du kommer på?] Ikke som jeg kan komme på akkurat når det gjelder ham, men det er sekvenser som at om hundre år vil vi bli forstått og dyrket som helter og pionerer, men ikke spesielt knyttet opp til hans person, som jeg kommer på i farten. [Lippestad: - Nei, takk. ]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Tidligere i dag vridde Breivik seg en del på stolen, lente seg bakover og vippet. Nå sitter han helt rolig og noterer svært mye. Det første rettssakkyndig-teamet, Synne Sørheim og Torgeir Husby, sitter og småprater litt med hverandre mens koordinerende bistandsadvokat Frode Elgesem stiller spørsmål.
  Geir Lippestad tar ordet og sier at Breivik ønsker å kommentere, og at han ønsker at vitnet blir værende i salen mens han snakker. Arntzen sier at det er greit.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: - Det som er viktig å få med, er at det er skrevet to ganger i begynnelsen av kompendiet at det er en kladd, Sier Breivik. Et viktig spørsmål som ikke er spurt, er hvem som var målgruppen for kompendiet. Svaret er at dette er ikke er ment for mannen i gata, men for militante nasjonalister og de som sympatiserer med oss, legger han til.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Wenche Arntzen ba på forhånd kun å kommentere det Dag Uppheim har sagt, og ikke det andre. Det får han anledning til senere. Breivik snakker i et rolig toneleie, og beveger mye på hodet. Han holder blikket festet mot dommer Arntzen de gangene han ser opp. Stort sett ser han ned på arket sitt som han har notert flittig på gjennom hele dagen.
  Alle de fire sakkyndige har vendt seg mot Breivik og studerer ham nøye når han snakker. I salen er det helt stille.
 • 13:16Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - [Bistandadvokat Elgesem: - Det er noen få spørsmål fra de koordinerende bistandadvokatene. Tilbake til de to første delene. Ble det etterforsket om det er hans eget verk eller om det kan stamme fra andre kilder som ikke er kreditert?] Noe føler jeg meg trygg på at er hans verk, beskrivelsen av A og B-forrædre. Men andre deler kan være omskrevet fra andre. Vi har ikke gått inn på hvilke deler av setningen han har skrevet selv. [Elgesem: - Opprettelsen av KT. Det beskrives en reise til Liberia. Er det for øvrig noen konkrete opplysniger om noe annet KT har gjort, for eksempel andre terrorhandlinger som KT stod bak?] Det gjøres spekulasjoner om et tyveri kan være begått av en svensk søstercelle. Men dette avskrives senere. [Elgesem: - Breivik er jo opptatt av at det har blitt begått en rekke terroranslag. Vi skal senere trolig få en oversikt over dette. Men det er ikke noe i manifestet som knytter dette til KT?] Nei, det beskrives som celler uten kontakt [Elgesem: - Breivik beskriver dette som en pompøs fremstilling. Er det forenlig med det som står i manifestet? En beskrivelse av riddere og formålet med organisasjonen?] Det er tydelig at det er brukt mye tid på å skissere et gradssystem, gravsteiner, innvielsesritualer og så videre. Hver enkelt guides celle guides til hvordan dette kan gjennomføres. [Elgesem: - Det kan være forenlig med teksten i dokumentet at dette ligger frem i tid og ikke eksisterer i dag?] Ja. [Elgesem: - Er det noen sammenheng mellom hvor koordinatene i fotnotene treffer i Europa?] Jeg skal være litt foriktig om Oslo politidistrikt har sett et mønster. Vi har ikke det. [Elgesem: - Gruppen av ofre til Breiviks terrorhandlinger er stor og variert, fra tilfeldig forbipasserende til unge AUF-medlemmer på Utøya og ansatte i regjeringskvartalet. Har dere sett på om definisjonene hans treffer i forhold til hvem han faktisk rammet?]
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: - Jeg har ikke omskrevet noen artikler, men har byttet ut ord som brukes på amerikansk med ord som er lettere å forstå i Europa, sier Breivik. Han sier også, som han har gjort tidligere, at den opprinnelige tittelen var "In praise of a new Knighthood".
  Breivik hevder også at de kryptografete kodene i manifestet ikke kan forstås uten et kodeskjema.
 • 13:17Vitne Dag Uppheim, politioverbetjent PST: - Han hadde skrevet noe om det. Han beskriver et system og det blir vanskelig å tolke hva han mener, men utifra hans kategorisering av barn på Utøya, kan det ikke kategoriseres som A - og B-forrædere utifra manifestet. [Bistandsadvokat Elgesem: - Han skriver at B-forrædere er politikere og EU-parlamentarikere. Det kvalifiseres da for visse handlinger som forfatteren mener] Det vises til åtte anklager med tilhørende underpunkt der det skisseres konkrete anklager. Forbrytelsen det formuleres som en forbytelse eller tiltale. Det er ikke alltid lett å konkludere hva han har ment. [Forsvarer Lippestad: - Forespørselen herfra er om tiltalte kan ta sine kommentarer mens det sakkyndige vitnet er her. [Dommer Arntzen: - Ja, det synes jeg er greit]
  - [Dommer Arntzen: - Det synes jeg er en god idé. Jeg har bare ett spørsmål. Fremstår det i manifestet om det er et ferdig verk eller om det er uferdig?] Slik som det fremgår av innledningen, så er det beskrevet som et bra produkt, men han oppfordrer også andre til å fortsette å skrive på det, og han tar også forbehold om det engelske språket. Og i to kapitler så fremgår det også at disse kapitlene ikke er ferdige, men det gjelder kun to kapitler på til sammen 16 sider. [Dommer Arntzen: - Ok. Jeg ber deg om å bli stående i vitneboksen, i tilfelle du har noen svar på Breiviks kommentarer.] [Breivik får gi sine kommentarer.]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Etter at Breivik var ferdig med å lese opp sine kommentarer, drakk han av vannglasset han har foran seg. Dag Uppheim sa at han ikke hadde noe å tilføye, og kommentarene utløste heller ikke spørsmål fra aktørene.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Et nytt politivitne har tatt plass i salen. Det er politioverbetjent Vidar Sæther fra Kripos. Han skal snakke om etterforskningen av Knights Templar.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Politiets etterforskning av Knights Templar har tatt for seg Anders Behring Breivik sitt manifest' og hans forklaringer om hvorfor Knights Templar ble opprettet, samt hvordan og hvorfor Breivik ble rekruttert, nettverkets størrelse og organisasjonens møter i London og Baltikum.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Sæther begynner med å lese opp fra nødsamtalene til Breivik, der han presenterer seg som kommandør i Knights Templar Europe.
 • 13:21Anders Behring Breivik: - Det som er veldig viktig å få med er at i innledningen til kompendiet er det skrevet ved to anledninger at dette er en kladd, og dette er noe vitnet kan bekrefte- Ordet som er brukt er «draft», som er kladd på norsk, og at jeg anbefaler andre å viderutvikle det, det er et utgangspunkt. Så er det et annet viktig spørsmål som ikke er tatt på, hvem er kompendiet ment for. Hvem er målgruppen, er det mannen i gata eller andre.
  - Og svaret er at det ikke er ment for mannen i gata, men for militante nasjonalister og sympatisører for militante nasjonalister. Det er de som er i gråsonen for å tippe over, det er dem det er ment for og det er en relativt liten gruppe. Og når det gjaldt såkalte fredelige muslimer så mener jeg ikke at alle er sovende celler, men jeg har skrevet i kompendeiet at vi vi stor grad vil bli dominert av rettroende muslimer for en såkalt sekulær muslim har ikke innflytelse på utviklingen av islam. Det er også noe som kan bli bekreftet av kompendiet. Og jeg har heller ikke omskrevet noen artikler, for eksempel det var et essay fra [..]som var på fire sider, 0,2 prosent av kompendiet, da hadde jeg byttet ut et amerikansk ord som var ganske uforståelig for europeere, med et som var lettere å forstå, det har jeg gjort flere ganger. Og arbeidstittelen frem til 2008, som jeg har sagt i avhør, var «In praise of the knew knighthoodog det var i 2008 at jeg endret tittelen til The European Declaration of independence. Og som jeg har sagt tidligere så har jeg skrevet ca 40 prosent av kompendiet selv. Og siste punktet, i avhør har jeg opplyst angående koordinatene at for [...] dem må man ha en koordinerende kodeskjema det har jeg sagt til politiet i begynnelsen. Utover det har jeg ikke noen kommentarer.
 • 13:21Vitne Dag Uppheim, Politioverbetjent PST: - [Dommer Arntzen: - Foranledninger dette ytterligere kommentarer fra din side?] Nei, egentlig ikke, hvis det ikke er uklarheter i dette. [Dommer Arntzen: - Mange takk.] [Vitne Dag Uppheim forlater rettsalen.] [Neste vitne politioverbetjent Vidar Sæther fra Kripos inntar vitneboksen og avlegger vitneed.] [Aktor Engh: - Da har du laget en presentasjon av det som Breivik beskriver som Knights Templar. Da kan du begynne.]
 • 13:22Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Til innledningen. Jeg er på Kripos i en analysegruppe på taktisk avdeling. Etter at den første fasen hadde lagt seg fikk jeg tidlig i oppgave å se på Knights Templar og hva han har skrevet om det, og forklarte om det i avhør. Innledningsvis vil jeg tilbake til den andre samtalen som Breivik ringte til politiet den 22. juli som ble avspilt i retten under Holdens innledningsforedrag.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Breivik har, i følge ham selv, vært en sovende celle siden han ble ordinert under av Knights Templar i London 1. mai 2002. En forutsetning for at Breivik kunne delta på London-møtet var angivelig at han forut for dette måtte reise til Liberia for å møte en serbisk krigshelt.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Et av hovedmålene for denne etterforskningsgruppen har vært å finne ut om organisasjonen faktisk finnes, og hvem som eventuelt er de andre medlemmene. Det har de ikke klart å bevise.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: I likhet med de andre politivitnene tidligere i dag, har også Vidar Sæther en elektronisk presentasjon som han viser på lerrettene i salen. De sakkyndige har nå satt seg tilbake med ansiktet vendt mot vitneboksen. Det gjorde de etter at Breivik var ferdig med å lese opp kommentarene før vitneskiftet. Breivik sitter rakrygget og ser på lerretet han har foran seg. Av og til drikker han av vannglasset sitt.
 • 13:24Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Da kom han igjennom for første gang. Breivik ringer og sier at operasjonen er utført og at han ønsker å overgi seg. Han sier at han tilhører «Knights Templar Europe». «Jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Norge og Europa». Da ble det et mål i forhold til at han sier han tilhører en navngitt organisasjon, å finne ut om det finnes en europeisk organisasjon som heter Knights Templar og at han utførte en operasjon på vegne av den organisasjonen. Vi har bare Breivik sine forklaringer å gå ut ifra. Altså det som står i manifestet og hans forklaringer, subjektiv informasjon. I manifestet så beskriver han også hvordan han kom i kontakt med organisasjonen og hvordan han ble utvalgt.
 • 13:26Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Krips: - Fra manifestet side 1639 og 1640 [Leser opp fra manifestet om hvordan Breivik forteller at han kom i kontakt med andre meningsfeller og at han forteller at de var skeptiske til ham]. Her sier han at han da kom i kontakt med de som etablerte organisasjonen gjennom internett, og han har tidfestet det et halvt år i forveien for etableringsmøtet i London. Videre sies det at det ble gjort en vurdering av ham i forkant, og dette med bacground check og at han ble utvalgt av mange, han sier flere hundre i Europa.
  - [Fortsetter å lese fra manifestet om det Breivik forteller om møtet med de andre Knights Templar- medlemmene i London, blant annet en som tidliger skal ha bodd i Liberia.] Oppgaven vår er å finne ut om det finnes informasjon som er etterprøvbar. Og ut fra hans beskrivelse av organisajonen erd et ikke mange steder vi kan gjøre det og se det i sammenheng med annen objektiv informasjon og subjektiv informasjon, altså vitneforklaringer. Men han sier at det ble gjennomført en bakgrunnssjekk i 2002, og vi må da se på hva slags informasjon det finnes om ham i 2002. Videre er det reisene, det er den eneste han har gitt oss av informasjon som vi kan etterprøve. Han forteller også om en serber og at han var sendemann for serberen under etableringer. Han har også fortalt at det var et senere møte på Baltikum.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Politiet har nøye undersøkt Breiviks bevegelser i 2002, da han skal ha møtt en serbisk krigshelt i Liberia. Breivik hevder at han reiste videre til Storbrittania der organisasjonen ble stiftet. De har også undersøkt bevegelsene hans i Baltikum, der han hevder at det var to påfølgende møter. For å ettergå dette har politiet saumfart Breiviks bankopplysninger og sjekket utenlandsreisene hans.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: ** Breivik har endret forklaring fra at Knights Templar rekrutterte ekstremt begavede individer, som ikke var i "intelligence agency data bases", til at de rekrutterte Breivik ved en tilfeldighet. ** Breivik har endret forklaring fra at Knights Templar var en pan-europeisk organisasjon med minst 25-30 medlemmer til å være et nettverk bestående av seks personer. ** Breivik hadde økonomiske motiver for sine reiser til Liberia, Litauen og Estland. Samtidig kan det ikke tilbakevises at Breivik kan ha møtt en serber i Liberia, tre personer i London i 2002 og personer i Litauen og Estland i 2004.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Mens Sæther forteller hva hovedpunktene for deres etterforskning av Knights Templar er, fortsetter Breivik å skrive. Han veksler hyppig med å se på lerrettet og å notere. Det kan dermed se ut som om han skriver ned disse kulepunktene. Sæther tok en kort pause for å gå til benken hvor aktoratet sitter for å hente seg vann. Vanligvis står det en vannkaraffel og glass i vitneboksen, men det gjorde det tydeligvis ikke nå.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Politioverbetjenten går nå gjennom noen historiske fakta om bombingen av Serbia i 1999, og norges rolle i denne konflikten. Under utspørringen av Breivik satte statsadvokaten ham fast på spørsmål om Frps holdning til bombingen, som Breivik har sagt at han var sterk motstander av og som var utløsende for det politiske engasjementet hans. Frp støttet denne bombingen i Nato-regi. Det visste ikke Breivik. - Da bombingen startet var Breivik på et politikurs i regi av FpU, sier Sæther.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Terroristen smiler bredt når Sæther leser opp avhøret hans av 31. august i fjor der han forklarer seg om hvorfor han ble valgt til Knight Templars. Blant annet sa Breivik at han "på mange måter var et multitalent allerede da" (i 2002 journ. anm).
 • 13:34Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - Det er dette vi har som utgangspunkt for å etterprøve hans forklaring. I hans videre presentasjon har jeg fire temaer jeg skal konsentrere meg om, som har betydning for opprettelsen av KT og om vi kan si om den eksisterer eller ikke. Foranledning for Kosovokonflikten for opprettelsen av Knights Templar og for Breivik i 2002. Hvorfor Breivik ble valgt ut. Reisene til Liberia og Stobritannia. Reisene til Baltikum (Lituaen og Estland). Vi starter med Kosobokonflikten. Den startet 24. mars 1999. Forut for dette hadde det vært (...) Norge hadde en rolle som Nato-medlem, men vi hadde også formannsvervet i OSSE. Vi hadde også en diplomatisk ramme for konflikten. Observatørene trakk ut 24. mars og bombingen startet like etterpå. Da gikk Breivik på politikerskole 1 i Fremskrittspartiet. Hvor aktiv han var, er det ulike meldinger om. Men han gikk på et kurs som gikk over fire kvelder, med fire timer i hver seanse. I manifestet nevner han Kosovokonflikten. [siterer fra manifestet] Dette er en personlig grunn for han til at han var med på kampen. Den 23. august, årsaken til at KT ble etablert er at (henviser til Bondevik og Vollviks roller under bombingen til Kosovo). For han personlig, fra et avhør 1. mars [leser fra avhøret hvor Breivik sier at bombingen av Kosovo var dråpen som fikk begeret til å renne over for Breivik.] I retten tidligere sa Breivik at bombingen av Kosovo trolig var viktigere for andres engasjement.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Sæther går nå gjennom politiets vurdering av hvorfor nettopp Breivik skal ha blitt valgt ut til å være medlem i Knights Templar. Han beskriver potensielle medlemmer som svært intelligente personer som ikke er registrert i databasene til europeiske sikkerhetstjenester. Han hevder selv at Knights Templar foretok en bakgrunnssjekk av ham før møtet i Liberia. - I 2002 hadde Breivik jobbet som telefonselger etter å ha sluttet på videregående. Han hadde ikke gjennomført militærtjeneste. Han hadde verv som lokallagsleder i FpU og var bøtelagt for tagging, sier Sæther.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Under Sæthers presentasjon av etterforskningen av Knight Templars veksler de fem dommerne med å se på ham, og å se på papirene de har på bordet foran seg. På forhånd har alle aktørene fått en utskrift av presentasjonen slik at de kan følge med der også. I tillegg vises den på de tre lerrettene her ikke.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: - Dersom vi skal gå ut fra at bombingen i 1999 var utslagsgivende for opprettelsen av Knights Templar. Dette var noe partiet Breivik var medlem støttet. Da taler det ikke til Breiviks fordel for en serbisk krigshelt, sier Sæther.
 • 13:40Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Det vi så ser etterhvert er at dette kan ha vært litt motstridende til hans politiske virksomhet. Det som står videre i manifestet er en «screening and background check». [Sæther refererer fra avhør som er gjort kort tid etter aksjonen på Utøya og regjeringskvartalet og et senere i august. Der har Breivik forklart at i organisasjonen Knights Templar så fokuseres det på ekstremt begavede individer som er intelligente og at han har god overtalelsesevne og var svært resultatorientert i forhold til retoriske tilnærmelser. Han hadde også sagt at han kunne infiltrere alle organisasjoner utenom de muslimske] Det er litt forklaringen på hvorfor han ble valgt og basert på hans CV. Så til den pompøse fremstillingen i forhold til hva han sier i manifestet og hva han har sagt i avhørene. [Sæther tar da ikke utgangspunkt i de seneste avhørene og hva Breivik har sagt underveis i rettssaken] Det er sånn det fremstod for oss på høsten i fjor. Utifra det å se hvem Breivik var i 2002, så fullførte han ikke videregående og jobbet som telefonselger i flere år og startet tre firmaer som alle gikk med underskudd og han har hatt to politiske verv. Strafferegisteret er at han er bøtelagt for tagging i 1995. [Sæther nevner også et forhold til]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik lener seg tilbake i stolen og følger interessert med når Sæther viser tidslinjen som analysegruppen i 22. juli-enheten har laget. Den viste hvilke verv og hva Breivik jobbet med da han reiste til Liberia. Det er denne reisen som nå blir tema.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Politiet har funnet kvitteringer for kjøp av lupe og utstyr til å vurdere diamanter før han reiste til Liberia. De har også funnet telefonregninger som viser samtaler til forretninger som driver med diamanter. VG har skrevet mer om Liberia-turen og de ubesvarte spørsmålene, som du kan lese her: www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10053752
 • 13:44Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Et spørsmål blir da hvordan kan noen i utlandet gjøre en bakgrunnsjekk på en norsk borger, hvilke ressurser har de for å gjennomføre det. Samme med å sjekke om noen ikke er flagga i «intelligence databases» som det var beskrevet i starten og ikke tilhører ekstreme organisasjoner. Ser vi bort i fra akkurat det, om det har funnes muligheten til å scanne folk uten å ha politiklarering, så var det i hvert fall å se på formålenes kompatibilitet til det som var Breiviks bakgrunn. Og så ser vi da på Breiviks partitilhørighet, i forhold til at FrP alltid har hatt et sterkt forhold til Nato, og i forbindelse med Kosovo-krigen hadde som posisjon at Kosovo skulle bli en selvstendig stat.
  - Vurderingen da om en serbisk krigshelt skulle ha tilgang på en sånn informasjon, er litt i motstrid til om han skulle bli valgt. Det kan ikke ha talt til hans fordel, slik som vi ser det. Da går vi over på reiser. Alf Nissen var inne på dette at vi sammenligner subjektive forklaringer med objektiv informasjon. en sånn tilgang på informasjon er mye større de første månedene før terrorhandlingene, og vil da avta gradvis etter hvert. Dette blant annet fordi vi ikke får mulighet til å innhente etteforskningsspor på grunn av blant annet lagringstid. Når vi skal begynne å hente informasjon i utlandet, så blir det vanskeligere å verifisere det han har sagt om det som skjedde i utlandet, informasjonsmengden mengden blir mer begrenset.
  - Liberiaturen og Londonturen har vi tidfestet fra 16. april til 3. mai. Han hadde da tatt på seg styreverv i Frp Majorstua, og i januar 2002 tatt på seg verv som nestleder i Fpu Oslo vest og går over til å bli ordinært styremedlem på høsten. Diplomaservices.com er jo da ikke før i sluttten av 2002, jeg gjør en liten rettelse på den datoen som str på presentasjonen, han kjøpte domenet 17.11.2002. Breivik har forklart at han reiste ned til Liberia på den tiden, og at det er borgerkrig i landet. I forbindelse med gjennomgang av beslag er det funnet en kvittering, som er datert i forkant av reisen 18. mars, kjøp av to rådiamanter, en linse og en lupe. [Arntzen: - Når fikk dere verifisert at han hadde reist til Liberia og London på disse tidspunktene?] Vi fikk ganske tidlig tak i hans pass, som viste at han hadde vært i Liberia på de tidspunktene. London var litt mer vanskelig å finne, det kommer jeg tilbake til, men at han hadde vært i Afrika, det så vi ganske tidlig. De to rådiamantene er funnet hjemme hos Breivik.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Politiet har gjennom telefonregninger funnet frem til reiseselskapet han brukte i Liberia, men de hadde ikke oversikt over hva slags hotell han kan ha overnattet på. Arkivet var ødelagt.
  Politiet mener at Breivik ankom Liberia 18. april, men vet lite om hva han drev med mens han var der. - To dager senere stempler han passet ut igjen for å reise inn i Elfenbenskysten. Der tar han ut mer penger. 20. april er han tilbake igjen, og er der frem til 28. april. sier Sæther. Ut fra kvitteringen for en Montblanc-penn, mener politiet at han må ha tatt et fly fra Nairobi til Heathrow 30. april.
 • 13:51Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - Vi fant også spesifiserte telefonregninger, fra tidsperioden april til oktober 2002. Dette for et telefonnummer i Mariesgate [VG velger å ikke oppgi hvilket nummer i gaten], der Breivik bodde. I den listen er det funnet telefonsamtaler som vi kan relatere til reisen. 5. og 18. mars finner vi telefonsamtaler til 12 forskjellige foretninger som relaterer til reisen og telefonsalg. Vi ser også at han ringer til reiseselskaper i utlandet som har noe å gjøre med Liberia-reiser. 4.4 ringer han en diamantforetning i London, som driver med diamantkutting og sliping. 5.4 ringer han Freestyle Travel i Oslo, og etterpå ringer han Reiseklinikken. Vi ser at han har overføringer til disse selskapene. Selskapet ble oppløst i 2003 og vi har ikke lyktes å få tak i bestillingen Breivik gjorde da. Vi har fått hentet ut journalen som viser at han tok vaksiner ved Reiseklinikken. (...) Det sammenfaller med vår oppfatning om når han skal ha reist. 15.4 ringer han igjen til Diamond House og en annen forretning i samme gate i London. Britisk politi har vært i kontakt med disse forretningene og sier at det ikke er uvanlig at personer kontakter dem og tilbyr rådiamanter fra Afrika. De fleste av tilbudene avslår de, fordi tilbyderne har for dårlig innsikt i diamanter og kvaliteten er ikke god nok. De har ikke hatt noe kundeforhold til Breivik. Samme dag ringer han også et reiseselskap i Liberia. Men vi fikk ingen informasjon om Breivik i sine registre. All informasjon blir slettet etter fem år i deres registre. Det siste vi ser i Norge er at han er på Nationalteateret og på Stockgate på Gardermoen utland. For disse transaksjonene har vi ikke underbilag. Og vi ser at han har vært på den liberiske ambassaden i Elfenbenkysten.
 • 13:54Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Utifra reisejournalen til reiseklinikken er det sannsynmlig at han reiste den 16. og er i Elfenbenkysten den 17. april. Den 18. april ser vi han tar ut penger i lokal valuta i Elfenbenkysten. Samme dag ser vi det er visa-stempel på Roberts International Airport i Liberia. Vi vet lite hva han gjorde foruten hans egne forklaringer i Liberia. Vi har ikke klart å finne objektiv informasjon. Da skal Breivik ifølge ham selv har vært på «training course». Det var fra den første delen av turen til Liberia der han var to ganger. Han stempler altså ut igjen to dager etter den 18. april. Han har to uttak på litt over 10.000 kroner i Elfenbenkysten, det har han forklart med at han hadde euro med nedover og måtte veksle til dollar. Han drar tilbake til Liberia den andre gang den 22. og er der til den 28. april. Som jeg sa tidligere har vi ikke bestillingen hos reiseselskapet så vi har ikke bestillingen eller hvordan han kom seg ned til vi fant en kvittering som er datert den 30. april. Da er det betalt for en Mont Blanc-penn til 130 dollar på flyet til London og han landet der på morgenen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Politiet skal nylig ha funnet ut at Breivik returnerte fra Liberia 30. april 2002 fordi han kjøpte en Mount Blanc-penn på flyet, som mellomlandet i Nairobi, Kenya. Ifølge flybilletten landet han i London tidlig om morgenen 30. april. Disse dagene er svært omstridte, siden Breivik hele tiden har hevdet at det påståtte ordineringsmøtet i Knights Templar skjedde i London 1. mai. Foruten to transaksjoner på to ulike kafeer eller puber i Storbritannia 3. mai, har ikke politiet funnet spor etter ham. Siden dette er kjeder, har ikke politiet funnet ut hvor i London dette er. Politiet har funnet spor av at Breivik returnerte til Norge med det siste flyet 3. mai.
 • 13:55Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Da må vi over til hva han sier selv skjer, for da må vi over til London. Det var to møter der Breivik da møtte tre personer, så skal det da ha vært et annet møte hvor Breivik møtte fire personer til. Så var det tre personer som ikke møtte. Breivik var da innhopper for en av dem. Hvis det ble utført screening på alle som deltok, så måtte denne organisasjonen hatt kapasitet til etterretning i 11 forskjellige land. Så ser Breivik bare på de tre han møtte som en del av organisasjonen. På det møtet så har han altså beskrevet litt innholdet på det: «I was the youngest one there [...] I believe I scribbled down 50 pages of information, some of which are enclosed in the book. [...] I could not fully comprehend how lucky I was to be in the same room with some of the world's best military strategicians. [...] Some of us were really unfamiliar with each other beforehand, so I guess we all took a great risk meeting face to face.»
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: I manifestet skriver Breivik at planen hans etter stiftelsesmøtet var å tjene 30 millioner. Politiet har gått gjennom paypal-historikken hans og funnet at han har kjøpt utstyr for å måle og veie diamanter. - Han anskaffer flere gjenstander som kan knyttes til diamanter, sier Sæther.
 • 13:58Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Samtidig som Breivik sier at han har en pompøs fremstilling, så sier han at alt i manifestet er sant. Det blir litt vanskelig å forholde seg til, men vi ser at her fremstiller han medlemmene som at de har egenskaper som er litt utpreget, de er politikere og har militære egenskaper. Denne kvitteringen har vi funnet i senere tid, men i forbindelse med hans kontoopplysninger så fikk vi bekreftet at han har hatt to transaksjoner i England 3. mai. [Engh: - Er det kafeer begge to eller?] Det ene tror vi er en pub, og det andre vet vi at er en kjede, vi vet ikke hvor i London dette er. Vi ser at neste transaksjon er i Norge, vi har sett på innloggingshistorikk på Skandiabanken, natta 3. - 4. Og det siste flyet som landet i Norge, er natta 3. Derfor er vi rimelig sikre på at han landet i Norge 3. mai. Så er vi over på det som skjedde etter reisen. Da har Breivik forklart at han hadde en plan A, han skulle tjene 30 millioner.
  - [Arntzen: - Dere sa at han kom til Storbritannia 30. mai? Så han var der fra 30. til 3. ?] Ja, det stemmer. Da vil han tjene 30 millioner for å bygge en NGO. Det vi finner da er at han har en transaksjon til en forretning i USA, vi har funnet av opplysninger i Pay Pal at det var for et spektoskop og en diamantvekt. dette har vi ikkef unnet i beslag, men jeg har sett på hva det er, og har funnet på internett. Dette er et spektoskop som skal avgjøre lys i diamanter, diamond weight, er en diamantvektmåler. Den 14. og 15. mai så ringer han Diamond Institute i USA, og har en transaksjon på 20 USD, som vi ikke vet hva er. Han anskaffer seg flere gjenstander som kan relateres til diamanter, etter reisen. Den 21. mai så veksler han inn, han selger dollar, og får inn på sin konto litt over 30.000 kroner.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Mens Sæther forteller om innkjøpene Breivik gjorde etter Liberia-reisen, flere innkjøp som relateres til diamanter, lener tiltalte seg mot forsvarer Vibeke Hein Bæra og småprater med henne.
 • 14:06Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - Vi har greit å sikre et debattforum fra FrPU sin side, delvis. Vi har funnet 231 innlegg som kan relateres til Breivik. Men vi har kun greid å sikre vel 200 av disse. Dette innlegget er en uke etter at han hadde kontaktet (...) og fått over litt over 30.000 kroner på sin konto. Dette kan være med å belyse hans politiske aktivitet og meninger på den tiden. Det viser hvordan han har ordlagt seg og hvilke tema han tar opp. Datert 23. mai: [leser fra diskusjonsforumet]. Hvis man tenker tilbake til tre uker tidliere, har det vært et etabnlieringsmøte for Knights Templar. En av årsakene til opprettelsen var Kosovokonflikten. Tre uker etter at han kom hjem fra det møtet foreslår han en borgelig plattform. Dagen etter kjøper han et abonnement på et tidsskrift om rådiamanter, fra Sør-Afrika. Samme dag, 27. og 28. mai ringer han Citybank i USA og Storbritannia. [Forteller så om en telefonsamtale til en person i Monrovia, Liberia.] Måten liberisk politi hadde funnet ut dette på var at nummeret fortsatt var i bruk i Liberia, som hadde fått det fra en annen person. Han opplyste at personen han hadde fått nummeret fra nå befant seg i USA. [Engh: - I går fortalte tiltaltes venn at han hadde bidratt med 10.000 kroner til mulig kjøp av diamanter i Liberia. Vet du dato for den overføringen?] Ja, jeg kommer til det om litt.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: 24. mai 2002 kjøper Breivik en prisliste over rådiamanter. Han ringer så til en mann som heter Alpha Kallon, som VG Nett skrev om i går. Breiviks bestevenn forklarte i går at personene Breivik traff i Liberia maste på ham for å gjøre forretninger, men at Breivik ikke hadde fått noen diamanter da han var der. I løpet av de neste to ukene overfører han rundt 40.000 kroner til Kallon. I sitt innledningsforedrag antydet statsadvokat Holden at Breivik kan ha blitt lurt av såkalte nigeriasvindlere. Breivik nekter for dette selv, og sier at diamantopplegget kun var et røykteppe for å lure vennene.
 • 14:10Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - For den 31. mai er det en overførsel fra Citibank i New York på 500 dollar - nesten 4000 kroner - til Liberia. Litt over en uke etter at han overførte til Liberia har han et nytt innlegg på debattforumet der han diskuterer kapitalisme med en forumdebattant. Jeg vil starte i midten av innlegget: «Forøvrig reagerer jeg på at sosialister fordømmer kapitalister. Jeg er en gründer og kapitalist som jobber rævva av meg og setter ressursene mine inn mot ett prosjekt. Det er en risiko jeg tar, og jeg risikerer konkurs og nervesammenbrudd...»
  - «Nå er det også slik at jeg ønsker å jobbe hardt, og ofre skatt, trygghet osv. for å bli rik og leve resten av livet uten økonomiske bekymringer. Den sjansen tar jeg, men jeg aksepterer ikke at folk som ser meg i min eventuelle framtidige Ferrari skal kalle meg kynisk, folk som sannsynligvis indirekte har stjålet fra de fattige [...]» Dette må også ses i sammenheng med hans plan A som er å tjene 30 millioner for å starte en NGO. Fem dager etterpå så kommer den andre transaksjonen til Alpha Kallon på 4400 dollar. Og da kommer vi til det med NN og 10.000 kroner. To dager tidligere så kommer det inn 10.000 fra NN til Breivik, som da går videre til den samme personen i Liberia. Samme dag så er det to telefonsamtaler til Alpha Kallon. Så er det den 19. og 21.6 telefonsamtaler til et reiseselskap i Liberia. Det kan hjelpe til å underbygge det siktede selv har sagt om at han skal reise til Liberia. Det siste innlegget jeg skal ha med er et Breivik har skrevet selv.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: I et innlegg på Fpus gamle nettforum, skriver Breivik at nasjonalisme er en sykdom i Europa. Dette skjer tre måneder etter at han har vært i Liberia, der han skal ha blitt overbevist militant nasjonalist. - Det synes vi er merkelig, sier Sæther.
  Politioverbetjent Vidar Sæther sier at politiet fortsatt leter etter Alpha Kallon, som ifølge liberisk politi kan oppholde seg i USA. - Vi har et utgått pass som tilhørte ham, og foretar skritt for å finne ham, sier Sæther. Dersom politiet får tak i ham, kan de kartlegge Breiviks bevegelser i Liberia. Det vil kunne bekrefte eller avkrefte historien om møtet med serberen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Sæther sier at de har identifisert Alpha Kallon, som Breivik overførte penger til. Dette gjorde de ved at liberisk politi identifiserte nummeret Breivik ringte til og kom i kontakt med et familiemedlem av Kallon. 18. mai i år fikk vi beskjed fra politiet at de ikke har fått svar fra rettsanmodningen til Liberia, så når de har fått svar på dette er uklart. Politiet har imidlertid ikke avhørt Kallon.
 • 14:16Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - [Sæther leser fra manifestet, hvor Breivik skriver om sammenligning av Europa og USA, og at det har ført til at Europa er svakere og mer inkonsekvent enn USA. Han mener vi har mye å lære av amerikanerne, og at fattige land hater og misliker USA, særlig land med mange muslimer. Det står at alle vet at USA ikke prøver å skjule sine motiver og at rasjonell egoisme fører til utvikling.] Det er flere ting her som vi legger merke til, det første er at Europa har en alvorlig sykdom, så nevner han nasjonalisme. Vi ser ikke helt sammenhengen i det, men det er det han står for. Dette er da litt over to måneder etter ordineringsmøtet i London. Da er det etter vår oppfatning grunnlag til å spørre om når Serbiakrigen ble viktig fra Breivik, om det faktisk har skjedd etter ordineringsmøtet.
  - Jeg ser motstrid på det han først sier om Kosovokonflikten og på hans ideologi i dag. Samtidig så er vi ikke i løpet av de 101 innleggene vi har sikret, at han har nevnt Kosovokonflikten eller krise på Balkan en gang. 28. juni så ringer han, og det siste vi ser i forbindelse med Liberia er at han har telefonsamtaler til et Travel Servce. Jeg har vært i kontakt med liberisk politi for å finne han som har detet nummeret, og han har fått dette nummeret av svigerbror til Alpha Kalon, som sier at han ahr fått dette fra Alpha Kallon. [Arntzen: - Men hva Alpha Kallon driver med, vet man ikke?] Vi har kopi av et pass fra ham. Det er kanskje litt uklart og ikke så lett å se på skjermen, men hvis vi ser alle de transaksjonene som vi ser i sammenheng med reisen, både hva han har betalt, hvor mye kontakter han har med seg, uttak i Elfenbenskysten og hvor mye han bruker på relaterte artikler som kan relateresl til diamante, får vi en sum på 114.000 kroner.
 • 14:20Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - Hvis vi tar med kjøpet han gjorde i forkant av reisen, blir summen rundt 84.000 kroner i sammenheng med Liberia og Storbritannia. 10.000 av disse er da vennens penger. Det er da en forutsetning at han brukte på reisen de euro og dollar han kjøpte. For å gi disse tallene litt mening, har vi sett på hans disponible midler. Forut for reisen hadde han cirka 100.000 kroner. I etterkant av reisen har da han i underkant av 30.000 kroner. Han har fått to lønninger i mellomtiden. Dette gir litt innsikt i hvor stor andel penger som er brukt på Liberia-turen i forhold til hans disponsible midler. Da er vi på det siste, og det er det han sier i forbindelse med reisen til Baltikum. Han har da drevet med diplomservice i litt over et år og har fortsatt verv i FrPU. Breivik selv har beskrevet at Baltikum-møtet ikke kan sammenlignes med London-møtet, fordi det var et mer åpent møte med høyreorienterte. Tilbake til manifestet og hva han sier om innholdet i møtene. [Leser fra manifestet om hvilke land møtedeltagere kom fra.] Skal vi ta på alvor det han skriver selv, må organisasjonen ha hatt representanter i 15 land. Han skriver ganske detaljert om hva dette møtet inneholdt. [Leser om oppfordringer til å spre propaganda og ble informert om KT.]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Mens Sæther snakker om hva de har funnet ut om det påståtte ordineringsmøtet til Knight Templars, noterer Breivik mye. Han har i all hovedsak skrevet mye på arket han har foran seg gjennom hele dagen. Han har bedt om å kommentere en gang, under forrige vitnemål. Det kan tenkes at han har noen kommentarer til dette også.
 • 14:25Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Det er en noen ting her som vi ser at det blant annet var opp til dem selv hvordan de skulle utføre motstand. Men de ble heller ikke spurt om å representere organisasjonen. Det synes jeg er litt merkelig i og med at dette er et hemmelig møte og en hemmelig organisasjon som har eksistert i ni til ti år. Knights Templar var tema i møtet og terroraksjoner der de diskuterer hyppigheten for terroraksjoner. Også her har han da beskrevet hvilke typer mennesker som var på møtet. [Han refererer fra Breivik manifest om disse menneskene. At personene var vellykede og som ikke på noen måte var flagget av noen styresmakter] Han var [i manifestet] imponert over organisasjonen sin og måten å velge ut medlemmer på. Så er det hva finner vi om reisene. Vi kan finne de i hans pass.
  - Vi finner to reiser i hans pass. Og vi må huske mast Litauen og Estland er de to reisene vi har sett han har reist til. De ble EU-medlemmer i 2004, men Schengen i '07. Der har vi fått informasjon om hvem han har kjøpt reisene av. Hos Kilroy har vi funnet billettene. Vi ser at han lander i 14:30 i Litauen. Via kontoopplysninger så er det også funnet en reservasjon på et hotell. Dette hotellet er 100 meter unna banken, som vi kommer tilbake til. For vi da ser at han er ute av landet igjen en dag etterpå, så sånn brutto-tid, så er han da i landet i 25 timer. Ut fra undersøkelse gjort av økonomi, så er det da funnet tilbake til at han opprettet konto i en litauisk bank. Samtidig så løste han ut en sjekk på litt nover 20.000 dollar.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik smiler nok en gang når Sæther begynner med oppsummeringspunktene som slår ihjel Breiviks forklaringer. De mener blant annet at tiltalte hadde klare økonomiske motiver på reisene til Baltikum. Han opprettet kontoer der, som han senere benyttet til hvitvasking.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik hevder at han var på to møter i Baltikum for å treffe andre i Knights Templar. Politiet har kun funnet bevis for at han var i Litauen i 25 timer, der han opprettet en konto som bruktes til hvitvasking av penger fra diplomsalg. - Vi finner altså ikke samsvar mellom det Breivik sier om bombingen av Serbia og det han selv skriver på nettet i denne perioden. Vi mener også at det er merkelig at han betalte over 40.000 kroner på et diamantsalg som skulle være et cover, samtidig som det i dette ligger 10.000 kroner fra bestekameraten. Vår konklusjon er at Knights Templar ikke finnes i den betydningen Breivik beskriver, sier Sæther.
 • 14:29Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - [Engh: - Har denne kontoen vært i bruk mer enn det?[ Ja, den har i etterkant vært i bruk. [Engh: - Hvor har det blitt av disse pengene?] Det må du nesten spørre noen andre om. [Mette Yvonne Larsen påpeker at det er dårlig luft, og ber om pause. Arntzen er enig, men lar Sæther bli ferdig med presentasjonen først. ] Han reiser alene med Kilroy Travels, betaler kontant og ankomst med Finnair er i Talinn 20.30 på kvelden 28. april. Vi har ikke noe hotellopphold for Estlandsreisen, men vi ser at han har avreise dagen etterpå, klokken 15,20. Han er der nitten timer. Det samme her, vi finner at han opprettet to konti, en for dollar og en for estisk valuta og han har med seg to sjekker på 20.000 dollar hver som han setter inn på en konto. .
  - Begge kontoene har vært i bruk etter det. Det var kun tre sjekker som de har funnet i sin undersøkelse, resten av pengestrømmen har gått online. Så til oppsummering; vi finner ikke samsvar mellom konfliktens betydning, hans politiske virksomhet og det han skriver på forum, spesielt etter reisen. At dette skal være dråpen som får begeret til å flyte over, det finner vi ikke at samsvarer med hvem han var i 2002. I forhold til hvem han er så ser vi at hvis det skulle vært gjennomført en screening, så mener vi at hans politiske virksomhet ikke ville vært til hans fordel.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Retten tar pause i 15 minutter frem til 14.45.
 • 14:33Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - Og så reisene: Spørsmålet er hvor mye man skal gjøre for å bygge et cover, også når din beste venn spytter inn 10.000 kroner i prosjektet. Vår konklusjon er at reisene er økonomisk motivert, med formålet å tjene penger på diamaner. Det samme på Baltikum, vi mener han har et helt annet motiv for å reise dit, nemlig å hvitvaske cirka en halv million kroner. Dette er de tre første kontoene han oppretter i Europa. Dette bygger opp under vår oppfatning, om at vi finner ingen holdepunkt på at Knights Templar ikke eksisterer i den form Breivik hevder. Vi tror han har andre motiver for reisene. [Dommer Arntzen: - Vi tar nå en pause på et kvarter, så vil vi åpne for spørsmål.] [Aktor Holden: - Vi har to vitner igjen, vi kan naturligvis utsette èn av dem. Hvis vi ikke gjør det, vil jeg tror at vi må påregne fem-halv seks i dag.] [Dommer Arntzen: - Jeg må høre med de andre medlemmene av retten. Det er ikke uproblematisk hvis vi holder på til fem-halv seks hver dag. Hvem vil i så fall måtte utsette?] [Aktor Holden: - Det vil jeg kunne ha en fornuftig tanke om etter pausen. [Aktor Arntzen: - Godt. Da er det pause til kvart på tre.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Forsvarerne skal nå stille spørsmål til Sæther.
  Lippestad vil få bekreftet at Breivik faktisk har vært i Liberia, London og baltikum på de tidspunktene han har forklart. Det bekrefter Sæther. Politiet fester imidlertid ikke lit til at Breivik var i London for å delta på stiftelsesmøte i Knights Templar, og Lippestad vil ha klarlagt hva politiet tenker om Breiiks forklaring om coverhistorier. Breivik hevder han brukte historien om bloddiamanter i Liberia som en dekkhistorie.
  Det er mange tomme seter i sal 250 i dag, og det klare flertallet av tilhørere er journalister og fotografer. Også i pressekorpset er det færre oppmøtte i dag enn tidligere under rettssaken.
 • 14:58Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - [Aktor Holden forteller tingretten at redegjørelsen for temaet økonomi utgår til et passende tidspunkt, men at det ikke er satt enda] [Dommer Arntzen: - Da åpner vi for spørsmål til vitnet] [Bejer Engh har ingen spørsmål nå] [Forsvarer Lippestad: - Som du sikkert vet så er jo dette spørsmålet om sitftelsemøtet har funnet sted av betydning.] Lippestad oppsummerer at etterforskningen har vist at Breivik var i London på et tidspunkt. Han var i Liberia hvor han sier han har vært der og får bekreftelse fra vitnet Sæther. [Forsvarer Lippestad: - Så da til noen spørsmål, jeg forstår det slik at dere tviler på at han har vært i London for å være med i stiftelsen av Knights Templar, dere tror han har vært der for å drive med økonomi og handel av diamanter. Når det gjelder dette med cover-historier har du satt deg inn i manifestet der han skriver om det og hva han tenker rundt det?] Jeg har ikke satt meg så mye inn i det og bare satt meg inn i Knights Templar. Jeg har fått gjenfortalt det, men kan ikke si eksakt hva som står der nå. [Forsvarer Lippestad: - Han skriver mye om hvordan han opptrer for å skjule det]
 • 14:59Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - Ikke om det er et helt annet kapittel enn om Knights Templar, så har jeg ikke gjort det. [Lippestad: - Er du kjent med noen av de coverhistoriene som han de facto har utført, for eksempel hvorfor han skulle leie denne gården? Ja, det var jo en forutsetning for at han kunne gjennomføre, så det har jeg forstått. Derfor har han sagt det til sine venner. [Lippestad: - Du la fram i dokumentene dine kjøp av rådiamanter. Hvordan har dere vurdert denne kvitteringen? Hvorfor skulle han kjøpe diamanter i Norge før denne turen til Liberia?]
  - Vår mening blir også støttet av sånn som NN forklarte i går, at han kjøpte seg diamant for å ha kunnskap og ha muligheten til å vurdere diamanter. [Lippestad:- Hvordan vurderer du det som en logisk ting å gjøre? Hvis formålet er å kjøpe rådiamanter, så kan det være smart å sette seg inn i hvordan rådiamanter ser ut og kvaliteten på dem. [Lippestad: - Men det var vel bloddiamant han skulle kjøpe?] Bloddiamant er vel et uttrykk. Det er vel ordet, for, slik jeg forstår det, hvordan det er skaffet til veie og ikke en betegnelse på en type diamant. [Lippestad: - Det skjønner jeg, men jeg kan ikke se noe sted at det er sagt han skal kjøpe rådiamanter i Liberia. ] Men i ettertid kjøper han en [...] for rådiamanter.
  - [Lippestad: - Det han forklarer er at han altså for over ti år siden på hemmelig sted med personer som ikke oppgir sitt ekte navn, tre stykker pluss ham selv, møtes for å stifte det han kaller en organisasjon. Har norsk eller engelsk etterretning mulighet for å finne ut om det har skjedd, at fire personer treffes hjemmelig sted og med hemmelig navn for å diskutere opprettelsen av en organisasjon for ti år siden?] Det er vanskelig, som sagt har vi lite informasjon om det som foregikk i London. Men vi mener at hele forutsetningen for Liberiaturen, at han skal ha vært en sendemann for serberen, blir vanskelig for oss å forstå. [Lippestad: - Jeg bare prøver å se hva denne dokumentasjonen du har lagt frem dokumenterer, og hvis etterretningen er slik i Norge eller i England, at man kan gå ti år tilbake og si at et slikt møte ikke har funnet sted, så tenker jeg at vi lever i en verden hvor overvåking har kommet ganske langt, så jeg spør deg om det er mulighet å finne ut av det. ] Det kan vi ikke utelukke at han har gjort, at han har møtt en person i Liberia er mulig, også at han har møtt folk som mener det samme som ham i London. Men det vi har sett på er om dette kunne vært planlagt på forhånd.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Lippestad argumenterer hardtfor at overvåkingen har kommet langt dersom politiet kan utelukke at det ikke var noe stiftelsesmøte i London bare fordi de ikke kan dokumentere det i ettertid. - Er det mulig å finne ut? vil han vite om møtet. Sæther vedgår at de ikke kan utelukke at møtet fant sted, men fastholder at de ikke tror på Breiviks historie om stiftelsesmøtet. Politiet tror Breivik først og fremst hadde økonomiske motiver for reisen til Liberia og deretter London.
  Lippestad vil også vite hvorfor politiet ikke har snakket med Alpha Kallon, som Breivik har sendt to pengeoverføringer til og hatt telefonsamtaler med. Sæther vedgår igjen at politiet gjerne skulle ha snakket med ham, men at andre forklaringer, blant annet fra Breiviks tidligere bestevenn, og annen etterforskning klargjør at Breiviks motiv for turen til Liberia ikke var opprettelsen av Knights Templar. - Men vi skulle selvsagt gjerne snakket med ham, sier han.
 • 15:06Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - [Forsvarer Lippestad: - Har dere vurdert om han kan ha hatt to motiver for å reise til Liberia og London, både politisk og økonomisk?] Det har vi selvfølgelig vurdert, men vår oppfatning er at han hans motiv var å tjene penger, utifra forberedelsene han gjorde. Hvor sikre man skal være på at han ikke hadde to motiver for Liberia-reisen, blir det opp til retten å gjøre en total vurdering av det totale bildet. [Breivik smiler.] [Forsvarer Lippestad: - Ja, det skal naturligvis retten avgjøre. Jeg ville bare finne ut litt mer om etterforskningen. I London var det en som heter Richard som var på samme sted og tid. Vet du hvilket hotell han bodde på?] St. George hotell. [Forsvarer Lippestad: - Hvordan har du, eller politiet, etterforsket om en person ved navn Richard har bodd på St. George hotell?] Det var en sammentreff. Vi ser ikke at han skal ha noe med dette å gjøre. [Forsvarer Lippestad: - Men vi er enige om at det var en person der som heter Richard, som hadde kontakt med Breivik på forhånd, og som bodde på St. George hotell samtidig som Breivik?] Ja. [Dommer Arntzen: - Hvilken nasjonalitet har han han?] Norsk.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Lippestad stiller et spørsmål om e-post-kontoene til Breivik, og legger som premiss at kun 10 av de 31 kontoene til Breivik er identifisert av politiet, slik Breivik og forsvarerteamet opplyste tidligere i hovedforhandlingen. - Forsvarer, jeg tror ikke du skal ta for gitt at premisset i det spørsmålet stemmer, avbryter aktor Svein Holden. Han ber Lippestad om å være mer åpen i spørsmålsstillingen sin, og får støtte fra tingrettsdommer Arntzen. - Ja, ikke still spørsmål med premisser som er så usikre, sier hun. Lippestad lover å rette seg etter dette.
 • 15:10Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - [Forsvarer Lippestad: - Vi har dokumentasjon på dette, men det har nå blitt bekreftet. Han Alpha Kallon, hva er gjort for å få et avhør av ham, for han kan kanskje kaste lys over kontakten] Vi har sendt en rettsanmodning til Liberia. Det er ikke det enkleste landet å få svar fra, men vi har gått gjennom telefonnumrene og sendt en anmodning om å identifisere den som mottok pengene som skal ha hatt en konto pengene ble sendt til. Og da fikk vi som kjent svar forrige uke da vi har både transaksjonene og har et telefonnummer som er indirekte knyttet til han. Vi kom så til svigerboren som sa at Kallon er i USA. Da gjenstår det å prøve å få tak i han. [Forsvarer Lippestad: - Er det et usikkerhetsmonent at dere ikke har fått avhørt ham?] Utifra den andre informasjonen som er presentert så er det i forhold til det vi mener er motivet til Breivik, så ønsker vi selvfølgelig å prate med han. Men etter NNs forklaring og innkjøp og de tingene som er gjort forut og etterpå, så mener vi at det var diamanthandel. Men for sakens del skulle vi gjerne snakket med ham.
 • 15:10Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - [Lippestad: - Når ble den rettsanmodningen sent?] Jeg tror den gikk ut i desember i fjor. [Lippestad: - Denne etterforskningen skjer jo for å prøve å avdekke om det kan være flere. Er du kjent med at det var en innringning i mars 2011, hvor en person varslet mot et manifest som var skrevet og en aksjon mot AUF-ere?] Ja. [Lippestad: - Er du kjent med etterforskningen rundt å avdekke hvem som har ringt inn?] Jeg har ikke kunnskap om det, den etterforskningen er ikke knyttet til Knights Templar, så jeg er ikke den rette til å svare på det spørsmålet. [Lippestad: - Men i forhold til Knights Templar og mulige kontakter. Hvor mange e-postkontoer har du og dine sett på med tanke på å avdekke eventuelle kontakter?]
  - Dette er den andre del av etterforskningen, da snakker jeg om presentasjonen til Alf Nissen. [Men det må ha vært kontakt mellom dere, regner jeg med. Men hvem Breivik har hatt kontakt med på e-post?] Det har ikke vært min oppgave. [Men er du kjent med at det bare er ti av 30 e-postkontoer som er ananlysert?] [Lippestad, Holden og Arntzen diskuterer om det er dette vitnet som skal forklare seg om e-post-adressene. Arntzen mener Lippestad bør formulere spørsmålet mer åpent.] [Lippestad: - Dette har ikke vært et senter for din etterforsknning?] Jeg har ikke hatt noe ansvar der, men om noen hadde funnet noe interessant der, så hadde jeg nok fått kjennskap til det. [Lippestad:- Da har jeg bare noen få spørsmål til, du trakk frem noen ting som Breivik hadde skrevet da han var i FpU.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Lippestad har ingen flere spørsmål, men varsler at Breivik har kommentarer. Først får bistandsadvokatene ordet.
  Også koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stiller spørsmål om Knights Templar. Hun lurer på hvordan det er mulig for politiet å konkludere med at nettverket ikke finnes dersom det stemmer at det finnes i encellestrukturer der de enkelte cellene ikke vet om hverandre. - Vi har ikke holdepunkter for at Knights Templar eksisterer slik Breivik forklarer det, fastholder Sæther. - Har dere funnet holdepunkter for at det ikke finnes da? spør Larsen. - Det blir litt som Nissen (tidl.politivitne, journ. anm.) sa: Hvordan kan vi motbevise hvis ting ikke finnes?
 • 15:21Vitne Vidar Sæther, Politioverbetjent Kripos: - Ja. [Forsvarer Lippestad: - Altså, hvordan vurderer du dagens styresett i Norge? Vi har et styresett i Norge, vi har en samarbeidsregjering med SV og Ap, som støtter Nato. Er det noe i dagens samarbeidsregjering som skurrer der?] Nei, jeg vil ikke begi meg inn på en slik vurdering. Jeg påpeker at KrF ved Vollebæk, at han tre uker etter dette koordineringsmøtet i en revolusjonær organisasjon, som tydeligvis skal bruke vold, foreslår overfor styret i FPU å samarbeide med partier han tre uker tidligere ikke har (...). [Forsvarer Lippestad: - Vet du hvilket parti som Breivik viser til i sitt fiendebilde? Det er vel Arbeiderpartiet han har jobbet i mot. [Forsvarer Lippestad: - Da jeg jeg ikke noen flere spørsmål. Breivik har noen kommentarer.] [Dommer: - Det tar vi etterpå.] [Bistandsadvokat Larsen: - Vi har fått den såkalte KT-rapporten. Din konklusjon før pausen var at KT-nettverket ikke eksisterer i den form Breivik har forklart. Hvordan har han forklart om dette?] Begge deler. Både manifestet og avhør. [Larsen: - Men i manifestet beskrives enceller som ikke vet om hverandre. Er det mulig for deg å konkludere at enceller som ikke vet om hverandre ikke finnes?] Konklusjonen vår er at starten ikke var som Breivik. I forhold til slik han har forklart reisene og etableringsmøtet er det eneste vi kan ettergå med bevis. Vi tror ikke på motivene for disse reisene. [Larsen: - Det handler om et valg politiet tar altså? Er det slik at dersom det eksisterer et KT-Nettverk bestående av celler slik det beskrives i manifestet, kan politiet si noe om det?] Vi kan ikke si at det er slike celler. Det blitt litt slik Nissen sa: Hvordan kan vi motbevise hvis ting ikke finnes? Resten av etterforskningen har gått ut på klassisk etterforskning der vi har lett etter medhjelpere til Breivik. [Larsen: - Har dere tatt hensyn til en pompøs fremstilling i analysen?] Egentlig ikke. VI har tatt høyde for at forklaringen har endret seg underveis. Men når han sier at han forklarer seg pompøst snakker han om adjektivene han bruker. [Larsen: - Greit, takk.]
 • 15:26Vitne Vidar Sæther, politioverbetjent Kripos: - [Aktor Bejer Engh: - Det har vært veldig mye frem og tilbake om Breivik har endret forklaring og spesielt rundt Knights Templar. Du har gått gjennom avhørene med Breivik når det gjelder Knights Templar i retten og i avhør. Når det gjelder Breiviks forklaring om at han møtte en serber i Liberia og sendt til London som sendemann for ham, og at han der i et ordineringsmøte fikk et mandat, og deretter begynner å skrive på kompendiet som han fikk i oppgave å gjøre. Videre var han på Baltikum på en leir. Har han noen gang endret på denne kjernen?] Nei. [Aktor Holden: - Mitt spørsmål med denne «Rickard» som ble tatt opp av forsvarer og det ble nevnt at han var i London i mai, og bodde på hotellet i London, så kunne gjerne tenkt meg flere spørsmål om han vet hva kona til «Rickard» har sagt fra denne London-turen] [Dommer Arntzen: - Så lenge vi ikke nevner navn] [Aktor Holden: - Det kommer litt brått på deg skjønner jeg] [Aktor sier dette til vitnet] Jeg husker ikke. Jeg vil påpeke en ting til i forhold til tilfeldigheten at denne «Rickard» var i London samtidig. 1. mai er en helligdag og som jeg ser det - en langhelg og det er ikke unaturlig å reise bort da. [Aktor Holden: - Vi kan komme tilbake til noen som kan gi et svar om dette ekteparet var fra hverandre] [Dommer Lyng: - Du sier det var en langhelg] Jeg stusset også på tilfeldigheten om at det var der samtidig, men 1. mai er en fridag og det går det an å sjekke fra bakrommet om det var en langhelg eller ikke. [Dommer Arntzen lurer på noe rundt en telefonsamtale Breivik gjorde med en diamantforretning i London] Vi har vært i kontakt med disse forretningene gjennom britisk politi og de har ikke noe kundeforhold med Breivik, og det andre var at de hele tiden ble oppringt av personer som ville selge diamanter fra Afrika.
  - Når det gjaldt dette med å vurdere meg som en verdig kandidat, så la jeg merke til at politiet og vitnet tonet veldig ned det som var forutsetningene for at jeg skulle bli vurdert i det hele tatt. Hovedgrunnen var jo at jeg ikke hadde noe kriminelt rulleblad, og at jeg ikke hadde hatt noe kontakt med ekstreme organisasjoner. Så ble det nevnt at jeg en gang kjørte i fylla på en scooter. Det regnes ikke som en trafikkforseelse engang.. Ok, det er kanskje litt mer enn en trafikkforseelse, men når jeg snakker om kriminelt rulleblad, så snakker jeg om mer alvorlige ting enn det. Så det var hovedsakelig at jeg ikke hadde blitt flagget, og at jeg ikke hadde tilhørt noen ekstreme organisasjoner som gjorde det.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Tingrettsdommer Arntzen vil vite om de to telefonsamtalene mellom Breivik og en diamanthandler i London er sjekket ut. Hun får vite at det ikke var noe kundeforhold mellom dem og Breivik, og at det ikke var uvanlig atble kontaktet av folk som ville selge dem afrikanske diamanter.
 • 15:27Anders Behring Breivik: - Når det gjaldt dette utstyret, og den rådiamanten, så var det for å underbygge coveret, det bekrefter jo egentlig det jeg har sagt hele tiden. Jeg brukte 1-2 uker på å lage dette coveret, og til sammenligning brukte jeg ca en måned på å lage det coveret relatert til Geofarm. Det var altså et cover. Ja, når det gjaldt Frps syn på Kosovokonflikten, så var faktisk partiet delt i den saken, selv om det gikk i den ene retningenss favør, det partiet lå lengst til høyre i norge, så uavhengig av hva de skulle mene om den saken så var det egentlig ikke noe alternativ. De som har fulgt med i den politiske debatten vet at både Kleppe og Simonsen, nei Hedstrøm ble satt ut. Og Simonsen ble satt i en eller annen komite. Hvis det er noen medlemmer som identifiserer at de har sterke holdninger mot innvandring, hvis det er noen som skal gjøre karriere i partiet, så er de veldig forsiktige med å uttale seg om dette i det hele tatt, det var jeg veldig klar over også på det tidspunktet. Jeg hadde kjørt to løp en stund, jeg ville se hvor langt jeg havnet på bystyrelisten.
  - [Dommer Arntzen: - Breivik, det har du forklart oss om før.] Når det gjaldt 10.000 fra NN. Han forholdt seg kun til det jeg fortalte han om, og han forholdt seg ikke til hvorfor jeg skulle til Liberia. Som vitnet selv nevnte, kan ikke Baltikummøtet sammenlignes med London-møtet. Det indre nettverket jeg referer til er de tre personene jeg traff i London. Richard som det ble referert til i sted har ingenting med saken å gjøre, så jeg håper ikke aktoratet kaller han inn som vitne. Hvorfor politiet skal slippe å etterforske de 8100 kontaktene. Politiet har lagt seg på en linje der de ikke tror at jeg har hatt kontakt med andre. For min del er det kjempebra for da slipper jeg å være redd for at andre blir pågrepet. Alt i manifestet er sant, og det vil bevises innen et år og tre måneder, for da vil det komme et annet angrep. [Dommer Arntzen: - Disse dokumentene inneholdt også sitaters om ble opplest. Dere er velkomne til å fremlegge det dere leste opp, for fullstendighetens skyld, i forhold til Knights Templar.]
 • 15:31Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - [Nytt vitne, Anette Seip fra Kripos, inntar vitneboksen] [Dommer Arntzen: - Det er forsinkelser for din forklaring, og det beklager jeg.] [Vitne avlegger ed.] Vi har hatt fokus på gjenstander som var i bruk 22. juli eller knyttet til planleggingen den 22. juli. Det er et arbeid med mange detaljer og mange etterforskere har vært involvert. Jeg ønsker bare å at vi har ikke vurdert lovligheten av besittelse av de enkelte ting.
  - Det jeg skal gå igjennom, det er inndelt i fire hoveddeler. Det er da først hvilket mandat vi har jobbet under. Så viser jeg fire hovedfunn. Deretter arbeidsmetodikk, hvordan vi har jobbet, og det kan jeg kanskje gå fort igjennom. Og så til slutt en gruppevis oppsummering, under gruppene uniform, utrustning, våpen - ammunisjon og bombe. Når det gjelder mandat så har joe vi som resten av etterforskningen hatt fokus på om det kan være noen medhjelpere. Er det noen andre som kan ha skaffet til veie disse tingene, eller er det tiltalte som har kjøpt det?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik hadde flere kommentarer til forklaringen om Knights templar. Han holdt fast ved sin tidligere forklaring på at han ble valgt inn i nettverket fordi han ikke hadde noe rulleblad og ikke hadde gitt uttrykk for ekstreme holdninger. Politiet mener han ikke ville vært en naturlig kandidat dersom nettverket faktisk eksisterte. Han understreket også igjen at bloddiamantene var en dekkhistorie som han brukte 1-2 uker på å lage, og at han ikke nødvendigvis tok feil når det gjaldt FRps syn på konflikten i Kosovo. Politiet mener breiviks innlegg på FpUs debattforum viser at han var opptatt av helt andre ting enn terrorangrep og Kosovo-krisen i 2002. Breivik hevder partiet var delt i spørsmålet, og begynner å snakke om hvordan Jan Simonsen og Vidar kleppe ble rensket ut av partiet på grunn av innvandringsfiendlighet. Breivik påstår at han selv holdt seg unna slike holdninger fordi han ville prøve å gjøre karriere. Han blir da avbrutt av Arntzen, som sier retten allerede kjenner til dette.
  Anette Seip forklarer seg nå om Breiviks anskaffelser.
 • 15:32Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Vi har også hatt et fokus på å forsøke å fastette tidspunktet for når tiltalte gikk fra tanke til handling. Vi mener at ved å se på konkrete anskaffelser så kan det si noe om dette tidspunktet. Videre har vi vært med på arbeidet med å kartlegge Breiviks liv. Det kan gi svar på spørsmål om for eksempel hvorfor en telefonsamtale har funnet sted. Jeg skal vise fire hovedfunn som vi mener etterforskningen har kommet frem til. Det første er at vi har identifisert 112 kjøp fra 90 selgere i 10 land. Dette er 112 kjøp som vi knytter til 22. juli. Hvert av disse kjøpene inneholder ofte flere gjenstander, så antall gjenstander er langt flere enn 112. Det er ikke funnet relevante kjøp før høsten 2009. [Holden stiller spørsmål om haglen.] Vi vet at haglen var kjøpt i forbindelse med at han skulle på jakt med kamerater, flere som skulle på jakt på samme tid.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Flere tilhørere og journalister forlot salen før dagens siste vitne. Tingrettsdommer Wenche Arntzen uttrykte bekymring for at også Seips mappe med informasjon var svært tjukk, og at hun dermed trolig ikke får hevet retten innen klokken 16. Det skulle i tillegg vært ett vitne til i dag, som er utsatt av tidshensyn.
  Politiet har funnet at Breivik stort sett brukte eget navn, egen konto og sin egen adresse når han bestilte varer han brukte for å bygge bomben, og våpendeler.
 • 15:37Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Vi skal gå inn på det ulike trinnene i en anskaffelsesprosess etterpå, men tiltalte kan knyttes til samtlige av disse kjøpene. Det er ikke identifisert andre personer med en aktiv rolle i forboindlse med sise kjøpene. Med dette mener vi at personer som har mottatt pakker på vegne av Breivik, for eksempel hans mor. Når det gjelder hvordan disse anskaffelsene er gjort, har vi gjort noen hovedtrekk. Det er omfattende bruk at tiltaltes eget navn, eller i kombinasjon med firmanavn. Vi ser bruk av egen konto, som er enten bankkonto, eller en betalingstjeneste på internett som heter Pay Pal. Vi skal vise foredelingen av betalingsmåter senere. Vi ser at det er aktiv handel på nettet. Videre ser vi at det er en del spredte kjøp fra mange forhandlere, av ulik type karakter: alt fra privatpersoner på finn.no til større butikker. Der vi har informasjon om levering av varer, er leveringsadressen hjemmeadressen til tiltalte. Det ble levert enten via postikontor eller med budbil. Jeg tenkte jeg skulle vise hva vi har sett i forhold til tid. Vi ser en tidslinje fra mai 2009, opprettelsen av Geofarm, og det slutter i juli 2011. Linjene illustrerer første og siste kjøp innenfor hver gruppe, og indikerer ikke antall kjøp.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Politiet har delt inn anskaffelsene mellom uniform, utrustning, våpen/ammunisjon og bombeingredienser. Alt ble anskaffet fra 2009 og frem til angrepet. Breivik kjøpte også en hagle i 2003 som ble liggede i bilen da han var på Utøya. Denne mener politiet at han egentlig kjøpte fordi han skulle på jakt med venner, ikke som en forberedelse til terroren.
  Breivik brukte flere nettbaserte butikker for å bestille varer. Han brukte for det meste den internasjonale nettgiganten e-bay, men også kjøp over telefon og norske finn.no. Han betalte for det meste med paypal-konto eller kontooverføring. Noen få ganger betalte han også kontant, med kort eller via Western Union.
 • 15:41Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Da har vi gruppen med uniform som strekker seg fra september 2009 til mai 2010. Den gruppen med utrustning strekker seg fra april 2010 til mars 2011. Gurppen våpen, amminusjon og våpendeler er fra mai 2010 til juni 2011. Videre har vi den gruppen som vi allerede har tatt, og det er bombe. Det er fra september 2010 til juli 2011. Som dere ser har jeg ikke satt opp kjøp av haglen, som har skjedd i 2003, da dette er anskaffelser som ikke er relatert til aksjonen. Jeg har satt oppe et diagram i forhold til bestilling. Det bygger på de identifiserte kjøpene. Den første er ebay der det er gjort 42 kjøp. På internett er det gjort 18 [De resterende er på e-post, i butikk, på telefon og finn.no viser diagrammet] Ser man av de 82 kjente bestillingsmetodene så er 71 gjort på internett. Sannsynlig er det flere, men vi har ikke informasjon om alle bestillingene.
  - Det er satt opp en tilsvarende oversikt over betalingsmåter. Her er det samme system og under her så står det «pp» det er PayPal, den amerikanske betalingstjenesten som er knyttet tett opp mot eBay. Samtidig så ser vi her at av totalt 106 betalinger, så er det 90 som er knyttet til konto. [Går videre igjennom hvilke betalingsmetoder som er benyttet. Paypal er det største gruppen, med 50 betalinger.] Så tenkte jeg at jeg skulle beskrive litt om hvordan vi har jobbet med anskaffelser. Vi har delt inn anskaffelser i syv trinn.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Politiet har sortert informasjonen om Breiviks anskaffelser ved hjelp av syv steg: - undersøkelse - henvendelse - bestilling - betaling - mottak - bruk - beslag Ved hjelp av disse trinnene har politiet forsøkt å avdekke avvik og sikre seg at de har all informasjon. Seip viser retten hvordan politiet har jobbet ved hjelp av en power-point-presentasjon.
  Breivik sitter rolig og følger med på Seips forklaring. Han reagerer ikke synlig på bevisene hun legger frem. På hver sin side har Breivik forsvarerne Vibeke Hein Bæra og Geir Lippestad, som begge følger Seip nøye.
 • 15:45Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Masse detaljer, og for å avdekke manglende og motstridende informasjon, har vi delt det inn her. Vi har undersøkelse, henvendelse, bestilling, betaling, mottak, bruk og beslag. Hver av disse trinnene bidrar til informasjon for å identifisere gjenstander som igjen gjør at vi kan finne informasjon om hvordan en gjenstand er skaffet til veie. Det har vært en stor utfordring å finne ut av. Vi har jobbet med det og mener vi har god kontroll på dette. Det har vært varierende informasjonsgrunnlag. Går du i butikken og kjøper en vare kontant, er det begrenset hvor mye informasjon du legger igjen, men gjør du det på internett, er det masse spor. Vi har begge deler i denne saken. Jeg skal vise et eksempel, kjøp av aluminiumspulver fra Polen som er brukt i bomben, jeg hopper rett til trinn to - henvendelse. Jeg kan si om trinn én, undersøkelse, at vi har veldig lite informasjon, datalogger har vi ikke klart å sikre langt tilbake i tid. Henvendelse derimot, der har vi noe. På dette konkrete kjøpet har vi sagt at henvendelsen skjedde 17.11.2010. Det gjør vi på bakgrunn av en mail [viser mail på bilde]. Neste trinn, bestilling 26.11, samme mail mellom begge to. Betaling, 22.12.10, fra Breivik Geofarm, ser vi her det er overfør i overkant av 15.000 kroner. Videre, mottak av disse tingene, 11.03.11. Vi har nok en mail. Øverste setning er slutten av en mail til Breivik hvor det blir nevnt et telefonnummer, andre del er et svar fra Breivik 10. mars, hvor det står at en person fra en svensk speditør, Schenker, ringte i dag. Vi går inn i vår database og ser om vi kjnenr til telefonnumeret som er nevnt, og til datoen. Vi finner det svenske telefonnummeret til Schenker i databasen og vi finner to telefonsamtaler fra numre som tiltalte disponerer og til mottaker i Sverige.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Seip gjennomgår hvordan Breivik bestilte et kjemisk stoff og hvordan det ble bekreftet bestilt på en henteseddel. Videre brukte politiet GPS-sporing for å vise hvordan det ble fraktet til Vålstua gård, samt dokumentasjon på at det ble brukt i bomben og senere beslaglagt.
  Politiet har ikke identifisert alle kjøpene av effekter til Breiviks egenkomponerte uniform, men kjenner til at de kan kjøpes på nett.
  Alle uniformseffektene Breivik hadde på seg da han ble pågrepet på Utøya, ble kjøpt i mars 2010, ifølge politiet.
 • 15:51Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Videre har vi en hentelapp, én av flere, datert 11.3 2011 underskrevet at Anders Breivik. Det ser vi er fra Schenker. Så er spørsmålet: Er det Anders som har hentet denne pakken? Vi går inn i databasen og henter ut GPS-posisjonen. Dette kartet viser et utsnitt fra Oslo, og Karlstad her, klokken 14.50. Denne GPSen er funnet i tiltaltes bil. Vi ser returen med to bomringer, og ender opp i Oslo Vest. Dette sannsynliggjør at Breivik hentet varene og skrev under på mottaket. Når det gjelder bruk. Dette er et bilde fra blanderommet på Valstua gård. Vi ser en rekke Rema 1000 poser langs veggen. Bildet er trolig tatt av tiltalte selv. Når vi kommer til våren, noe senere, gjør vi beslag av 12 Rema 1000 poser på samme sted. Innholdet her er 32 kilo aliminiumspulver. Da har vi funnet informasjon om trinn 2-6 om gjenstanden aliminiumspulver. På denne måten har vi jobbet med hvert enkelt kjøp. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom dette i detalj. Da tenkte jeg å gå gjennom en gruppevis oppsummering av de fire kategoriene jeg nevnte innledningsvis. Vi begynner med uniform. [Bildet av Breivik ikledd sin gallauniform dukker opp på skjermen i retten.] [Breivik humrer og drikker litt vann.] 11 kjøp fra 11 selgere fra 5 land. Samtlige kjøp knyttes til tiltalte via Pay Pal, Ebay også videre. Vi har et par uidentifiserte kjøp. Politiet er også kjent med at Breivik har uniformseffekter knyttet til Frimurerlosjen. De er ikke blant detaljene som er gjengitt her.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Flere journalister forlater salen under Seips forklaring. Det har vært nok en lang dag i retten for mange, og luften i sal 250 har vært dårlig.
 • 15:56Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Videre er det satt opp et søylediagram om når anskaffelser har funnet sted. Først ser vi en søyle fra september i 2009. Da ble det først kjøpt en medalje den 19. september. Det er tre dager etter at tiltalte gikk opp til 3. grad i frimurerlosjen. Det ble også kjøpt en ring og et kjede noen dager etter dette. Vi har ikke funnet flere kjøp før februar 2010. I februar og mars er det registrert fire kjøp, og i mai er det ett kjøp. De uniformseffektene ved pågripelsen er kjøpt i mars 2010. Neste gruppe har vi kalt utrustning. Den har vært utfordrende, det har vært mange gjenstander og de er av ukjent karakter for oss. Det er mange små ting som er satt sammen til én ting. Vi måtte plukke det fra hverandre for å forstå at det har vært forskjellige kjøp. Det er utstyr som tiltalte hadde på seg da han ble pågrepet, i tillegg til utstyr i bilen på Utvika og på Vålstua. Det er deler av rustningen som tiltalte sa han forsøkte å lage.
  - Utrustning har vi funnet, er kjøpt fra april 2010 til mars 2011. Det er funnet 29 selgere fra 8 land. I Norge er det fem kjøp fra fem selgere, og fire av disse er fra konto. I andre land er det 32 kjøp fra 24 selgere. Når det gjelder bestilling fra denne gruppen, så er det mye via eBay og internett, og det er også mye fra Finn og telefon. Her har det vært flere leveringer på adressen med budbil, men vi har også funnet informasjon om henting på postkontor. Og beslag, som jeg sa, det er gjort både på tiltalte på Utøya, på Utvika og på Vålstua gård.
 • 15:56Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Når det gjelder hvilken periode det ble gjort anskaffelser her, så har jeg sagt det var fra april 2010 til mars 2011. Det vi ser av søylediagrammet er at det aller mest skjedde i juni 2010. Jeg går videre til gruppen «våpen, våpendeler og ammunisjon» og dette bildet innebærer minst ni ulike deler anskaffelser, sikte bajonett og så videre [viser bilde av Breiviks rifle]. Vi har også informasjon om at tiltalte har vært medlem av en skyteklubb og det ser ut som at aktivitet var høsten 2005-2006.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Tord Jordet og Odd Ivar Grøn snakker kort sammen mens Seip forklarer seg. De har begge oppslåtte macer foran seg.
 • 15:58Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Videre betalte han på nytt kontigent i juni 2010. Etter juni 2010 er det registrert 16 skytetreninger som Breivik har deltatt på. Så er det hvilken periode disse anskaffelsene er gjort. Fra mai 2010 til Juni 2011, kommenterer jeg kjøp av haglen spesielt. [Dommer Arntzen: - Vi har sett en munnbind-episode. Er det noe du har gått inn i?] Nei, men det kan vi fort finne ut. [Aktor Holden: - Var det snakk om 16 eller 18 skytetreninger?] 18 totalt. 16 med pistol og to med gevær. Da var jeg kommet til haglen i 2003. Da har jeg sikret en mail fra en kamerat av Breivik. [Gjengir en kommentar om haglen Breivik skal kjøpe.] Breivik avla kursbevis i april 2003.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Seip forklarer at Breivik kjøpte 4 våpen, 13 våpendeler og 5 omganger med ammunisjon + 1 ordre der han kjøpte ammunisjon sammen med et våpen. Både våpen og ammunisjon var kjøpt av norske forhandlere, mens våpendelene var kjøpt på nett. Breivik hadde med seg mer enn 1000 patroner til Utøya.
 • 16:03Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Så innenfor denne gruppen har vi identifisert 22 kjøp fra 14 selgere i fire land. Jeg skal si litt om disse kjøpene. Vi er kjent med kjøp av fire våpen. Alle fire er kjøpt fra norske forhandlere og tiltalte har hatt våpentillatelse i eget navn. Ett av våpene var en rifle som ble solgt fra tiltalte i januar 2011. I juli 2011 har vi registrert at han hadde tre våpen: en rifle, en hagle og en pistol. Vi har registrert 13 kjøp av våpendeler og de er gjort på internett. De er kjøpt ved hjelp av bankkonto og Paypal-konto. Når det gjelder ammunisjon har vi knyttet fem isolerte kjøp av ammunisjon og ett der det er kjøpt våpen og ammunisjon sammen. De er gjort av norske fohandlere. Her er det to kjøp vi ikke har dokumentasjon utover forklaring med forhandler. På Utøya er det også funnet noe ammunisjon som er lik den som er brukt på rifletrening.
  - Her har jeg også satt opp kjente kjøp av våpen og ammunisjon, og her ser vi at det strekker seg over ett år, fra mai 2010 til juni 2011. Her har vi lagt til grunn tidspunktene for når søknadene om våpentillatelser er sendt, ikke når selve kjøpet er gjennomført. Altså ikke når våpnene er kjøpt, men når forberedelsene startet. I juli er det en kjøpt en rifle, den ble senere solgt. I september er det kjøpt en annen rifle, det er den som ble funnet på Utøya. Videre har vi søknad til Glocken, den ble sendt inn i januar 2011. Ellers så er hovedvekten av ammunisjonen kjøpt våren 2011.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Politiet fant i underkant av 60 ml nikotin på Vålstua gård, men er ikke sikre på hvor det kommer fra. Muligens kan den knyttes til en transaksjon og en forsendelse fra Kina i 2010, men dette er ikke dokumentert, ifølge Seip. Breivik skrev i manifestet sitt at han vurderte å bruke nikotin i kulene han skulle bruke på Utøya, men han fikk det ikke til.
 • 16:03Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Til sammen er det registrert i overkant av 1500 stykk ammunisjon, forskjellige typer. Jeg har også tatt med litt informasjon om hva vi vet om kjøp av nikotin. Vi har ikke fått verifisert kjøpet, vi har funnet i underkant av 60 milliliter nikotin på Vålstua, men vet ikke sikkert hvor det komer fra. Vi har en transaksjon til Kina som ikke knuytter seg til andre gjenstander, og en forsendelse i 2010 som heller ikke knytter seg til andre anskaffelser. Men vi kan ikke si det sikkert. Så er det siste gruppen som jeg kommer inn på, det er det vi har kalt bombe. Her har vi identifisert anskaffelser i perioden 2010 til 2011. 36 selgere fra forskjellige land, 14 fra andre land, 22 fra Norge. Det er identifisert 11 kjøp av kjemikalier, det som ble brukt til å lage bomben. Samtlige av disse kjøpene av kjemikaliene, knyttes til Breivik gjennom betaling.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Til produksjon av bomben har politiet identifisert 43 kjøp fra 26 selgere i 5 land. De har også flere uidentifiserte kjøp av ingredienser som det er tatt beslag av på Vålstua gård. Mens Seip forklarer dette, blar Breivik i bunken med papirer hun delte ut før hun begynte. Han smiler såvidt når hun forteller om hvordan man kan skaffe seg mange av bombeingrediensene.
 • 16:08Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Samtlige knyttes til han. Resten av gjenstandene i denne gruppen er enten betandsdeler til bomben eller produksjonsdeler i vid forstand. Her har vi registrert 32 kjøp. Det er vanlige gjenstander, blendere, vekter, kontorrekvisita. Vi har også en god del uidentifiserte kjøp. Vi har ikke kunnskap om hvordan Asperin/Globoid ble skaffet. Breivik har forklart at han kjøpte dette på apotek. [Viser et bilde av beslag.] Videre er det andre uidentifiserte kjøp. Vi har noen kvitteringer i en slik forfatning at vi ikke ser datoen. Her er kjøpene fra september 2010 til juni 2011. Det kan se ut som kjemikalier ble skaffet høsten 2010, med unntak av [annet materiale] som ble kjøpt etter at tiltalte fikk tilgang på gården. Ellers er bestanddeler og produksjonsustyr spredt over denne perioden. I forbindelse med bomben vil jeg si litt om gård og kjøretøy.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Politiet har funnet ut at Breivik hadde kontakt med flere svenske kommuner sommeren 2010 på jakt etter en gård hvor han kunne flytte inn. Da dette ikke fungerte, søkte han etter en gård på nett og inngikk leiekontrakt om Vålstua gård. Politiet mener han flyttet inn på gården 4. mai 2011.
  Seip er nå ferdig med sin forklaring og det åpnes for spørsmål. Lippestad begynner.
  Etter at Lippestad får en avklaring om en e-post som ble sendt om et feltstevne, tar Vibeke Hein Bæra over. Imens snakker Breivik og Lippestad kort sammen. Også Torgeir Husby og Synne Sørheim diskuterer lavmælt.
 • 16:13Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Når det gjelder gården så er det funnet mailer på tiltaltes mailkonto som viser kontakt med svenske kommuner i 2010. Der etterspør han muligheter for å leie et sted å bo. Det ble det ikke noe av så vidt vi kan se, og da ble det Vålstua gård. Det vi vet er at i mars 2011 legger eieren stedet ut for leie på et nettsted, og noen dager senere la tiltalte ut at han søkte etter dette. Det ble opprettet kontakt og kontrakten ble underskrevet 6. april. Leieforholdet startet 1. mai og vi vet at han fysisk flyttet til gården 4. mai. Når det gjelder kjøretøy kjenner vi til Fiat Doblo'en. Det er en leiebil fra Avis, leid i tiltaltes navn. Den ble funnet på Utvika. Så er det den andre bilen Volskwagen Crafter, leid i tiltaltes navn og den innholdt bomben i Regjeringskvartalet. Det er også kjøpt inn en minimotorsykkel som er kjøpt i mars, den er ikke funnet, og skal etter tiltaltes forklaring ha stått inn i crafteren i Regjeringskvartalet.
  - Det var det jeg tenkte å redegjøre for. [Holden: - Da må jeg si takk, jeg har ikke noe ytterligere spørsmål og med dette med feltstevnet så er det et sentralt dokument de ikke fått tilgang til, men mye tyder på at feltstevnet ble avholdt 22. april. Og når det gjelder det, så har tiltalte forklart at det munnbindet, det savnet han.] [Dommer Arntzen: - Var det stevnet for skytetrening?] [Holden: - Jeg tror jeg skal være forsiktig med å si akkurat hva dette er.] Det kan hende det er ett av de 16 som jeg nevnte, for jeg har ikke helt oversikten.
 • 16:13Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - [Lippestad: - Bare et helt kort spørsmål, til det du nevnte om hagla i 2003, den mailen du refererte til. Kan ikke du lese en gang til det som sto der?] Jeg tok det fra husken, jeg hadde det ikke her, jeg mener det er fra NNs mailkonto. [Lippestad: - Du nevner et navn der, vet du hvem det er?] Jeg har forståelsen av at det er Breivik. Jeg har forståelse av dette er tatt fra NNs mailkonto til NN. [Vibeke Hein Bæra: - Har dere gjort dere noen tanker og betrakning om relevansen av disse innkjøpene opp mot det man nå vet at de ble brukt til?] Tenker du på noen spesielle gjenstander? [Hein Bæra: - Jeg tenker på totalen. Vi har gjennomgått 112 gjenstnader. Og da er litt i samme gate, har dere gjort dere noen tanker om hva det sier om planleggingsevne og gjennomføringsevne?]
 • 16:15Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Jeg tror jeg skal være forsiktig med å mene noe om funksjonsevne eller ikke. Det er utenfor min kompetanse. Men det meste er kjøpt på internett. Jeg har ikke sagt detaljert om hva slags gjenstander som er kjøpt, men innenfor gruppen utrustning er det mange gjenstander som ikke leder bort (...) Blant annet rustningen, som er beskrevet i manifestet, finner vi igjen deler av på gården. [Forsvarer Hein Bæra: - Men andre ting som våpen, er dette ting som er lette å anskaffe?] Jeg vet ikke hvordan tiltalte har kommet i kontakt med selger. Men om det er kjøpt riktig ting, for å gjøre det han hadde tenkt å gjøre, det vet jeg ikke.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bæra vil vite hva de mange kjøpene Breivik har gjort kan si om hans funksjonsevne. De to første sakkyndige som vurderte Breivik til å være utilregnelig, vurdete ham også til å ha en svært lav funksjonsevne og knapt istadn til å gjennomføre hverdagslige gjøremål. - Jeg skal være forsiktig med å si noe om funksjonsevne, men mye av det som er kjøpt er kjøpt på internett. Det er å trykke på en knapp, sier Seip. Hun peker også på at mye av utstyret de fant på Vålstua gård ikke ble brukt i angrepene, og at hun ikke vet hva dette ble kjøpt til. Hun vil ikke kommentere dette noe nærmere.
  Breivik sendte en e-post på svensk til flere svenske kommuner der han sa at han skulle skrive en bok om aksjestrategier og at han ville leie en gård i nærheten av skog og mark der det var godt isolert. I e-posten legge rhan frem henvendelsen på svensk, i sitt eget navn. Det var tingrettsdommer Arne Lyng som ba om å få vite mer om hva kommunikasjonen med svenske kommuner gikk i.
 • 16:22Vitne Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - [Aktor Holden: - Dommer hvis det tillates kan jeg referere fra avhøret med fastlegen til Breivik som kan belyse tidspunktet for munnbind] [Dommer Anrtzen: - Det tidspunktet fremgår av de sakkyndiges forklaringer, men hvis Breivik samtykker det] [Forsvarer Lippestad: - Det er riktig og han har ikke samtykket det] [Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Hvis vi går tilbake til det forsvarer Bæra spør deg om, så er det dette med det punktet som har med bomben og kjemikalier å gjøre. Er det noen kjøp som noen har merket seg. Er det kurante kjøp av disse kjemikaliene?] Det er for det meste varer som er greit tilgjengelig. [Seip forteller hvilke disse er] [Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Det har vært et tema om han har gjort kjøp noen burde oppdaget] Tenker du på varslingen? [Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Ja] Det gjaldt det kjøpet av lunte fra vanlig forhandler i Polen. Da fikk Tollvesenet varsling. [Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Kan du kort si noe om hva som skjedde med varslingen fra tollvesenet?] Den gikk videre til PST. Videre enn det vet jeg ikke. [Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Er det kun kjøp av lunte som er i den kategorien] Ja, det er det kjøpet på 121 kroner.
  - [Dommer Arntzen: - Har de sakkyndige noen spørsmål? Noen av rettens medlemmer? [Dommer Lyng: - Du var så vidt innom kontakt med noen i Sverige. Har du oversikt over innholdet i den e-posten?] Der beskriver han hvem han er og at han skal bruke de to neste årene på å skrive en bok om aksjestrategier, og ber om hjelp til å finne et sted å bo, da i kategorien små gårder. Der står det blant annet: «Trenger ikke være møblert, trenger ikke ha elektrisitet.»
 • 16:22Anette Seip, politioverbetjent Kripos: - Dette er et eksempel på en sånn mail. De fleste vi har er svar på mail, så vi vet ikke hva alle har fått, men vi antar at det er sendt lignende, der svarene kommer inn i løpet av noen dager. Jeg kan skrive det ut hvis dere ønsker å ha det i tillegg. [Meddommer Arne Lyng: - Denne rifla som ble kjøpt inn og solgt igjen, kan du si noe mer om dette salget?] Den ble solgt via Finn.no og ble liggende ut på Finn i noen måneder før den ble solgt til en privatperson. En kjøpte riflen og en annen kjøpte ammunisjon.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik har flere kommentarer også til Seips forklaring. Han reagerer på at hun har vektlagt innkjøp til uniformen like mye som innkjøp av våpen, bombeingredienser og utrustning. Han mener uniformen er av liten betydning. Han vil også understreke at haglen han kjøpte i 2003 ble kjøpt for å skape en såkalt "track record" slik at det ville bli lettere for ham å kjøpe våpen senere.
 • 16:24Anders Behring Breivik: - Ved innkjøp fremstilles uniformen som at den var veldig viktig. Uniformen er overhode ikke viktig, kanskje en hundredel av alt. Haglen som ble kjøpt i 2003 ble kjøpt for å skape en trackrecord for senere våpenkjøp. Haglen som ble kjøpt var ikke en jakthagle, men en politi- eller militærhagle med plass til seks patroner. Formålet var senere bruk, kamphandlinger. Det stemmer ikke at mine venner kjøpte hagler samtidig. Kun to av fem kjøpte da, de andre kjøpte ved en senere anledning. Også kjøpet i 2005 ble gjort for senere våpenkjøp. Feltstevnet var 22. april 2011 og det var med andre ord bare få dager før jeg skulle flytte opp til Rena. Vanligvis er det kun en gang i året, så det var den eneste anledningen jeg hadde til å trene med glocken. De 5-10 minuttene jeg brukte munnbindet. [Dommer Arntzen: - Har du noe i mot at Holden leser fra avhøret av fastlegen?] Det er helt i orden det.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Tingrettsdommer Arntzen vil ha klarhet i hva som skjedde da Breivik brukte munnbind inne hos moren fordi han ikke ville bli syk før et feltstevne i Oslo pistolklubb. Breivik mener selv dette var noen dager før stevnet, 22. april, mens det i sakkyndigrapporten til Husby og Sørheim står at det var 13. og 15.april. Sørheim trekker på skulderne når hun får høre dette, og Holden sier det skal sjekkes opp.
 • 16:25Aktor Svein Holden: - «Fastlegen opplyser at hun snakket med siktede 11. april, og han hadde bedt om å få antibiotika på grunn av bihulebetennelse. Han fikk respept på antibiotika da han hadde beskrevet symptomene og det virket som det stemte. Han trodde han var blitt smittet av sin mor og han syntes det var rart fordi han hadde gått med munnbind hele tiden da han gikk hjemme». [Mette Yvonne Larsen: - Det er viktig å understreke at det som står i Husby og Sørheims rapport at der står det 13. april mens det er 15. april det har blitt utskrevet antibiotika]
 • 16:26Anders Behring Breivik: - Kan jeg bare kommentere det kort? Jeg ringte til fastlegen også spurte jeg om det var hensiktsmessig å bruke munnbind om man ville unngå å bli syk. Og da fikk jeg svar om at jeg kunne bruke det, men at om det var virus så var det ikke veldig effektivt, men om det var bakterier så kunne det fungere. Så det var den samtalen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Vi er tilbake med nye oppdateringer fra klokken 09 i morgen.
 • 16:26Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Ok. Da er vi fedig for i dag.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken
 2. Terrorangrepet 22. juli - Etterforskningen

Flere artikler

 1. Breivik: Jeg brukte to uker på å lage dekkhistorien

 2. Luksuspenn bekrefter mystisk London-opphold

 3. Slaget står om Knights Templar

 4. Breivik: Jeg må ha forsnakket meg

 5. Breivik skriver selvbiografi på cellen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder