HØYT SPILL OM PENSJON: LO-leder Gerd Kristiansen på vei inn til hemmelig møte i NHO-bygget halv tre torsdag ettermiddag, hvor den hete poteten pensjon lå på bordet. Foto: Trond Solberg , VG

Bråstopp for stor pensjonsløsning torsdag: Her møter LO-Gerd veggen

Her er LO-leder Gerd Kristiansen på vei inn i NHO-huset torsdag ettermiddag. Der inne gikk hun på en pensjonssmell.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsker en gigantisk omlegging av pensjonssystemet, som ville gjøre at alle får en og samme pensjonsordning. Men det buklandet torsdag. I hvert fall foreløpig.

De to har jobbet på spreng for å få støtte for å utrede en enkel og overbyggende pensjonsordning som skal gjelde både for offentlig og privat sektor.

De har blant annet vært på tur til Finland for å vurdere deres pensjonsordning.

Men etter møtet torsdag kveld, har de valgt å sende ut en fellesmelding, hvor det står at de ikke fikk det til, men hvor de forklarer at deres felles innsats vil bli videreført.

Kom aldri til mål

Havariet er spesielt vanskelig for LO-leder Gerd Kristiansen, som har gått ut og sagt at pensjonssaken bør løftes ut av årets lønnsoppgjør og behandles helt uavhengig av vårens hovedoppgjør, til store protester fra LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

Men Skogen Lund og Kristiansen kom aldri så langt. De greide ikke engang å bli enige om mandatet arbeidet skulle hvile på.

En kilde i NHO sier det slik:

– Å få til utredning av en slik omfattende pensjonsløsning er ikke forlatt, det er en løsning både NHO og LO vil kunne være tjent med. Men i forbindelse med årets oppgjør gikk det så mange andre prosesser, at de måtte få løpe. Så får vi se hva vi får til videre for å skape grunnlag for en stor felles pensjonsordning i Norge.

Bristol-møtet

25. januar møttes toppene i LO og NHO på Hotel Bristol i Oslo. Skogen Lund og Kristiansen har lenge pratet seg nærmere om pensjon og var den dagen kommet så langt at det var på tide å ta med Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO), som tradisjonelt leder an i forhandlingene i et hovedoppgjør.

Derfor deltok også leder Stein Lier Hansen i Norsk Industri og Fellesforbundsleder Jørn Eggum, på Bristol-møtet.

De to hadde fem dager før blitt enige om rammene for hvordan de ville jobbe med pensjon i årets oppgjør: Det var noe helt annet enn toppsjefene ville.

På Bristol-møtet ble det enighet om at sjeføkonom Stein Reegård i LO og arbeidslivsdirektør Svein Oppegård i NHO skulle forsøke å lage et mandat for pensjonsplanene.

– Vakte bestyrtelse

Men prosessen i LO-forbundene om lønnsoppgjøret løp paralelt. Uenigheten i LO ble veldig tydelig, men også i NHO-foreninger ble det etterhvert reagert med undring på at det forhandles med LO om noe så prinsipielt som pensjon, utenfor de tradisjonelle rammene.

Da Klassekampen skrev om de hemmelige forhandlingene torsdag morgen, vakte det bestyrtelse i store deler av NHO-systemet. Også i flere av de store bedriftene ble meldingen tatt imot med vantro. Fordi ingen kunne finne at det er gitt noe mandat til NHO-ledelsen om starte et slikt arbeid.

Da Reegård og Oppegård redegjorde for sitt arbeid da de møttes torsdag ettermiddag, måtte ledelsene bare konkludere med at de ikke hadde greid å bli enige om et mandat for det store pensjonsløftet.

Aktuelt: LOs dramatiske pensjonsmøte i London

Ideelt grunnlag

Mandatet skulle bare legge rammer. Kilder opplyser til VG at Skogen Lund og Kristiansen blant annet ønsket å utrede disse punktene:

** Pensjonsspørsmålet løftes ut av lønnsoppgjøret og et partssammensatt utvalg skal utarbeide en ny felles pensjonsordning.

** Hver enkelt arbeidstaker skal få en egen pensjonskonto som er organisert i en pensjonskasse, som samordnes med folketrygden. (Her var det uenighet)

** Ordningen skal være enkel å administrere, slik at kostnadene holdes nede.

** Arbeidet skulle ha en lang tidshorisont og burde også kunne ta opp i seg Avtalefestet pensjon (AFP). Den ordningen skal evalueres i 2017.

** Myndighetene er trukket med, fordi det vil kreves lovendringer og systemendringer. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie informert om arbeidet.

Hauglie bekrefter

Hun bekrefter overfor VG at hun har kjennskap til arbeidet og sier hun stiller seg positiv til å vurdere overordnede felles løsninger med partene i arbeidslivet.

Målet til Skogen Lund og Kristiansen er en ordning så enkel ordning at folk faktisk forstår pensjonen sin.

I dag er pensjon et lappeteppe av ordninger som gjør at de fleste ikke henger med i debatten eller har god nok kjennskap til egen pensjon.

Avtalen skal sikre arbeidstakernes rettigheter gjennom lov, ikke gjennom tariffesting, som har vært utgangspunktet for Fellesforbundets forslag.

Årsaken er at Norsk Industri og NHO har gjort det klart at de aldri vil være med på å tariffeste pensjon.

Ved å lage en overbyggende og omfattende pensjonsordning som sikres gjennom lovverket, er et mulig kompromiss at den vil være så sterk og lovpålagt at det kan veie opp for at den ikke bindes til en tariffavtale.

Hva som nå blir utfallet?

Det blir forbundsvise oppgjør hvor alle forbundene i LO vil fremme sine pensjonskrav.

Oppgjøret starter 8. mars og avsluttes trolig 2.april.

Les også: Her begynte pensjonsflørten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder