KLAR: IP3-polititjenestemannen ved Nordre Buskerud politidistrikt, som ikke vil navngis i VG, må årlig trene dobbelt så mye som «vanlig» operativt politi, og er kurset for å håndtere skarpe oppdrag. Foto: Fredrik Solstad VG

Én av seks polititjenestemenn besto ikke spesialpoliti-kurs

Samtidig som Norge ennå ikke har nok spesialtrente politifolk, sliter flere operative politibetjenter med å få godkjenning.

  • Mona Byrkjedal

Artikkelen er over tre år gammel

Som VG omtalte tidligere i dag, mangler det fortsatt spesialtrent beredskapspoliti i Distrikts-Norge. Justisminister Anders Anundsen har hatt et mål om å få på plass 1200 personer med den spissede beredskapskompetansen innen 2015, men mangler fremdeles rundt 250 stykker.

Bakgrunn: Ikke døgnbemannet spesialpoliti i hele landet

Disse politibetjentene har særskilt tilleggskompetanse for å kunne håndtere skarpe oppdrag, og de har mer enn dobbelt så mye våpentrening hvert år som «vanlige» operative politibetjenter. De anses som den spisseste beredskapen i politidistriktene, og har alle gjennomgått et kurs på Politihøgskolen.

Kurset, «Grunnutdanning innsatspersonell kategori 3», er en etterutdannelse for allerede uteksaminerte politibetjenter, som praktiserer operativt i distriktene.

Tall fra Politihøgskolen viser at 743 deltagere totalt har vært tatt opp på spesialpoliti-kurset siden sommeren 2012. Av de 743 politifolkene som opprinnelig ble tatt opp, møtte 734 opp til kurset, hvorav 625 besto.

Det innebærer at én av seks polititjenestemenn ikke besto kurset.

– Vi stiller høye krav

Politioverbetjent og stedlig leder Per-Øyvind Lange ved Politihøgskolens operative seksjon, opplyser at alle som tar kurset allerede er i operativ tjeneste, såkalt IP4, og er ansett å være godt kvalifisert operativt personell.

– Det kreves både fysisk og mental styrke for å komme seg gjennom kurset, og vi stiller krav til at de oppnår de kvalifikasjonene vi ønsker. Vi stiller høyere krav til hurtighet og presisjon enn hva vi gjør til IP4, sier Lange.

Han sier videre at de som ikke består ofte ikke er i den fysiske formen som kreves, unge i tjeneste eller at de trenger mer erfaring.

– Kurset er tøft

TØFT: Visepolitimester Marit Fostervold i Trøndelag politidistrikt beskriver kurset som hardt. Foto: GEIR OTTO JOHANSEN VG

Konstituert visepolitimester i Trøndelag politidistrikt Marit Fostervold sier at flere av dem som er sendt på kurs fra distriktet, har røket ut.

– Vi ser at kurset er hardt og at det er strenge kriterier. Det skal være krevende, og det er viktig at det er krevende. De som blir sendt er vurdert til å være kvalifiserte, og dermed er det adgang til å forbedre seg og så forsøke på nytt, sier Fostervold.

Stabssjef Thorry Aakenes i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at politifolkene må gjennom lokalt opptak og selektering, der de blir vurdert ut fra egnethet og skikkethet.

– Det er selvsagt ikke automatikk i at de består kurset, for de skal ha riktige holdninger og egenskaper.

– Er kurset for krevende?

– Om kurset er vanskelig eller ikke, kommer an på hvor man legger listen. Dette er folk i sin beste alder, og det er ikke noe hinsides vanskelig. Men det er klart tøffere enn hva de vanligvis gjør, sier Aakenes.

POD: – Skal være krevende

Søkerne til kurset må ha godkjent politihøgskoleutdannelse, ha arbeidet minst ett år som polititjenestemann/kvinne, ha gode politioperative ferdigheter og holdninger, ha god fysikk, ha god psykisk og fysisk helse, ha påbegynt sikkerhetsklarering og ha gjennomført opptaksprøver for uttak til utrykningsenheten, ifølge Politihøgskolen.

Seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet understreker at IP3-kursene skal være krevende å gjennomføre.

– Det er fordi vi trenger å være trygge på at våre IP3-mannskaper har de rette kvalifikasjonene. Kurset har vist seg krevende å gjennomføre for enkelte, og dette er årsaken til frafallet. Kursene er ikke vurdert til å være for krevende, men heller et uttrykk for at de som gjennomfører utdanningen er godt egnet for denne type tjeneste. Det er også et uttrykk for at IP3 har en annen kvalitet på utdanningen og kapasitet på oppdragsutførelse enn IP4, sier Schjelderup.

– Vi er fornøyd med andelen som fullfører, og det er ikke noe urovekkende med frafallet, sier Lange ved Politihøgskolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder