FENGSELSFUGL: VG har fulgt Glenn Kenneth Andersen i to år. Foto: Annemor Larsen , VG

Sosial- og eldreombudet inn i Glenn Kenneth Andersens sak: Mener Glenn Kenneth ikke har fått tilstrekkelig tilbud - bydelen beklager

Sosial- og eldreombudet i Oslo har påpekt en rekke mangler i oppfølgingen av Glenn Kenneth Andersen fra NAV Østensjø.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Bydelen er ansvarlig for tjenestetilbudet til Glenn Kenneth Andersen, som er en av Oslos mest notoriske kriminelle.

Lørdag fortalte VG historien om hvordan Andersen har gått inn og ut av fengsel hele livet, og samtidig hatt en lang ruskarriere.

Eldre- og sosialombudet i Oslo har i høst gått inn i saken til Andersen.

– Vi fikk vite at bydelen ikke var kommet på banen, og har etterspurt deres deltagelse. Det er helt nødvendig at det foreligger en individuell plan som vi mener er et viktig instrument for å følge opp mennesker som trenger hjelp og samhandling fra flere tjenester, sier Jørn Brunæs i Sosial- og eldreombudet i Oslo til VG.

En individuell plan skal sørge for at Andersen skal få et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud fra det offentlige.

– Er dette noe NAV er pliktig å utarbeide?

– Det er en rettighet som Glenn Kenneth og andre med tilsvarende behov for langvarige og koordinerte tjenester har, sier Brunæs.

Les også: – Alle vet at rusfeltet er dårlig, og noen vet at de har ansvaret for det

Glenn Kenneth Andersen har flere ganger stått helt på bar bakke etter å ha blitt løslatt fra soning i Oslo fengsel. Da har veien tilbake til rus og kriminalitet vært kort.

– Han er vant til at han ikke får noe hjelp når han blir løslatt, og har nevnt ting som har skjedd ved tidligere løslatelser, men nå konsentrerer vi oss om det som skal skje fremover.

UTEN TILBUD: Da Glenn Kenneth slapp ut av fengsel høsten 2013 var ikke NAV Østensjø klar over at han var løslatt. Foto: Annemor Larsen , VG

Avdelingsdirektør ved Bydel Østensjø, Mary Ann Gursli, kommer nå med en beklagelse:

– Det skulle ha vært gitt tilbud om individuell plan på et tidligere tidspunkt. Dette er dessverre ikke gjort og er bare å beklage fra bydelens side, sier hun.

– Hva er deres kommentar til at Glenn Kenneth og hans støttespillere har sett seg nødt til å involvere ombudet for at han skal få et godt tilbud?

– Sosialtjenesten er kjent med at Glenn Kenneth Andersen og hans støttespillere kontaktet ombudet før siste løslatelse. Bydelen mener han ville fått et godt tilbud uavhengig av om ombudet ble koblet inn. Sosialtjenesten har vært i dialog med klienten både før, under og etter løslatelse, sier Gursli.

I går sa Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til VG at samarbeidet mellom NAV og fengslene må styrkes.

– Jeg blir berørt når jeg leser historien om Glenn Kenneth. Den forteller meg om et menneske som har gjort noen feil valg i livet, men som også har møtt mange tøffe og nesten umulige hinder, Eriksson til VG.

– Jeg skjønner den fortvilte situasjonen han er i. Vi vet også at mange kommuner sliter med å få i stand et godt tilbud til rusmisbrukere, deriblant Oslo kommune, sier Eriksson til VG.

BERØRT: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson forstår at Glenn Kenneth Andersen er frustrert. Foto: Trond Solberg , VG

Ifølge Brunæs har Eldre- og sosialombudet påpekt overfor NAV Østensjø hva de mener ikke har vært på plass, og hva Andersen selv mener ikke fungerer.

Kronikk: «En notorisk kriminell»

– Ombudet har vært med i ett møte i fengselet og ett hos Retretten i etterkant av løslatelse. Bydelen var ikke til stede på det første møtet, men møtte på det andre, sier Brunæs.

– Ombudet kommer til å følge med og etterspørre utviklingen, men vi må også samarbeide med Glenn Kenneth selv om hva han ønsker. Dette har vi blitt enige om.

Sosial- og eldreombudet har ingen sanksjonsmulighet, men kan bistå brukere i kontakten med hjelpeapparatet og også bistå i klagesaker. Det er Fylkesmannen som er klageinstans.

– Dette er ikke en ukjent problemstilling for oss. Ombudet er kjent med at ting ikke alltid er på plass ved løslatelse for dem som er i fengsel og som har utfordringer enten med bolig, psykiatri, helse eller rus, sier Brunæs – og poengterer at det er viktig at planleggingen starter i god tid, fordi det kan være vanskelig å følge opp når løslatelser kommer tidligere enn planlagt.

Les også: – De ønsker seg tilbake til fengselet

– Derfor er det viktig at planlegging startes i god tid.

– Både Glenn Kenneth, Retretten og sosionom i fengselet hadde opplevd at det var vanskelig å få kontakt med personene i Bydel Østensjø. Da kan vi være med og etterspørre deltagelse fra bydelen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder