STRAMMER INN: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte tirsdag innstrammingstiltak for å gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge. Foto: Terje Bringedal ,

Frp-Listhaug om asyl-slakten: – Kritikken går ikke inn på meg

Bryggende på en kraftig forkjølelse, kjørte innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hjem til Ørskog i tirsdag kveld, etter en dag hvor hun ble beskyldt for å være «totalt uegnet» og «oppsiktsvekkende ufølsom», hyllet av sine egne – og støttet av Arbeiderpartiet

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Umenneskelig, sier jurist.

– Totalt uegnet, smalt det fra SV.

– Oppsiktsvekkende ufølsom, skriver Dagbladet på lederplass.

– Dristig, mener NRKs Magnus Takvam.

Hun har fått mye pepper, Sylvi Listhaug, etter at hun tirsdag presenterte et høringsnotat med regjeringensforslag til innstramminger i asylpolitikken.

Men hos den nylig ansatte innvandringsministeren, av noen døpt Frps nye «politiske superstjerne», preller kritikken av.

– Kritikken går ikke inn på meg. Jeg tar det med knusende ro, sier hun på telefon til VG, kjørende hjem til Ålesund etter en lang og hektisk dag. Stemmen bærer tydelig preg av å brygge på en kraftig forkjølelse.

Reaksjonene lot nemlig ikke vente på seg etter at Listhaug og regjeringen la frem det 150 sider lange høringsforslaget i går.

Les også: Vil sende ut asylbarna - så snart de fyller 18 år

– Later som det er unntakstilstand

Mads Andenæs, jusprofessor og en av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter, mener at den nye statsråden en rekke steder bryter med internasjonal lov.

EKSPERT: Professor Mads Andenæs. Foto: Trond Solberg ,

Blant annet reagerer han på at regjeringen nå bereder grunnen for at enslige mindreårige asylsøkere kan sendes ut av Norge så snart de fyller 18 år – med mindre de har et selvstendig grunnlag for beskyttelse mot retur til hjemlandet.

– Listhaug later som om det er unntakstilstand og fremmer en serie forslag som i sum er direkte umenneskelige. Men faktum er at det befinner seg flere syriske flyktninger i Istanbul alene, enn i hele resten av Europa, sier Andenæs til VG.

Han reagerer på at regjeringen, etter hans mening, utfordrer både retten til familieliv, til trygt opphold for flyktninger, og barns fundamentale rettigheter, i lovforslagene som regjeringen nå sender ut til høring.

Overfor VG forsvarer Listhaug seg med at forslagene i høringsbrevet er gjennomgått av departementets egne eksperter på folkerett, og at det er redegjort for hensynene til internasjonal lovgivning i høringsnotatet.

Støtte fra Arbeiderpartiet

Listhaugs punkter, 40 i alt, møter kritikk fra en rekke hold, deriblant støttepartiene Venstre og KrF, for en innvandringspolitikk som omtales som en av Europas strengeste – om den blir vedtatt. SVs innvandringspolitiske talskvinne Karin Andersen gikk så langt i å hevde at Listhaug var «uegnet» til å inneha posten hun har.

Arbeiderpartiet gikk imidlertid ut med støtte til en rekke av forslagene.

– Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk, samt det som ligger til grunn for asylforliket i Stortinget før jul. Vi er i stor grad enig i at vi skal ha en streng linje, sier nestleder Trond Giske til VG, men peker på at han mener regjeringen vil bruke for lite ressurser på integrering.

VG mener: Godt innhold, dårlig stil fra Listhaug

– En dristig strategi

Arbeiderpartiets rolle blir viktig for å sikre flertall for en avtale.

– Det vil være interessant om Ap går lengre i innstramninger enn Venstre og KrF gjør. Det er et politisk spill om sentrums gunst mellom Høyre og Ap. Derfor er Ap i en litt vanskelig balansegang. Det er ikke bare for Ap å hoppe på Frps forslag, for de har en samarbeidsstrategi med sentrumspartiene de må ivareta, sier NRKs politiske kommentator Takvam.

– Benytter Frp nå sjansen til å markere sine standpunkter også overfor sine egne velgere?

– Ja. Det er taktisk: Frp oppnår uansett å markere partiets primærstandpunkter i innvandringspolitikken, selv om hun kanskje må gå tilbake og godta en mer moderat pakt til slutt. Det en dristig strategi, på grunn av det skjøre forholdet med Venstre og Krf. Det er en krevende balanse.

Kommentar: Sylvi Listhaug er den nye populismen

Forskningssjef Jan-Paul Brekke ved Ipsos mener forslagene bærer preg av å skulle avskrekke asylsøkere fra å komme til Norge.

Han advarer mot at tiltakene kan bli dyre på sikt.

FORSKNINGSSJEF: Jan-Paul Bjerke. Foto: Eivind Griffith Brænde ,

– Det stilles krav, og så håper man at det virker både avskrekkende og motiverende. Samtidig tar man en viss sjanse, fordi innstrammingene også kan gjøre integreringen vanskeligere. Hvis kravene som stilles blir uoppnåelige for en del asylsøkere, vil de kunne ende opp med å bli dyrere for samfunnet enn hvis de hadde hatt mer trygghet fra starten av, sier Brekke.

Hylles på nett

I kommentarfeltene på nett er det imidlertid mange meningsfeller som hyller den ferske innvandringsministeren.

«Elsker denne dama......!» skriver en mann.

«Heia Listhaug!» skriver en annen.

Innvandringsministeren bekrefter at hun har fått mange positive tilbakemeldinger på Facebook.

– Jeg registrerer at det er mye støtte, og mange mener forslagene våre er svært etterlengtede i en tid hvor mange bekymrer seg for de store utfordringene vi kan få med integreringen i fremtiden, sier hun.

Listhaug har også fått kritikk for retorikken hun har brukt om flyktningene og asylsøkerne, som at «en ikke kan bli båret på gullstol inn i Norge».

– Det med «gullstol» var å sette det på spissen når det gjelder integrering, et slags bilde på at det til syvende og sist også handler om innvandrernes egen innsats for å bli integrert. Det må være helt greit å bruke sånne utrykk, sier hun.

Listhaug mener hun blir forsøkt stemplet.

– Det er en vanlig måte å stemple folk på. Man tolker folk i verste mening mulig – og denne kritikken er et utslag av det. Alle som kjenner meg, skjønner at jeg brukte det som et bilde av at integrering ikke kommer av seg selv, forteller innvandringsministeren, før hun legger til:

–Jeg lever godt med hva de sier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder