Venstre-nestleder: Formuesskatten kan fjernes

FJERNES: Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik sier midt under statsbudsjett-forhandlingene at formuesskatten bør fjernes - på sikt.. Foto: Therese Alice Sanne/VG Foto: ,

Kraftig vekst i utbytte og skatteinntekter på utbytte: Eiere har fått ni milliarder mer i skatt

Landets eiere betaler så mye inn i utbytteskatt at Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, sier formuesskatten kan fjernes.

Artikkelen er over fem år gammel

Debatten om formuesskatten har vært het i høst.

Venstre har spurt Finansdepartementet hvordan utviklingen i utbytteskatten har vært siden den ble innført i 2006, da det ble lagt 28 prosent skatt når aksjeeiere tar ut utbytte fra bedriften.

Svaret fra Finansdepartementet viser at det ble tatt ut beskjedne 6,9 milliarder kroner i utbytte i 2006, som ga 1,9 milliarder kroner i skatteinntekter.

- Meget kraftig vekst

Men år for år har landets aksjonærer tatt ut stadig mer i utbytte. I 2012 tok de ut 31,8 milliarder kroner i utbytte. Med en skatteprosent på 28 prosent, ga det 8,9 milliarder kroner i skatt.

- Det medfører riktighet at aksjeeierne har bidratt med atskillig mer skatt de senere årene. Veksten har vært meget kraftig, sier statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet.

- Det betyr at «de rike» faktisk betaler ganske mye i skatt, på toppen av formuesskatten?

- Ja, det er riktig. Mange betaler både utbytteskatt og formuesskatt. Det er et viktig grunnlag for at NHO mener formuesskatten er svært urettferdig.

- Med åtte-ni milliarder kroner inn i utbytteskatt, betyr at «de rike» egentlig kan finansiere fjerning av formuesskatten, som er på omtrent samme nivå?

- Ja, det er for så vidt riktig. Da utbytteskatten ble innført i 2006, var en forutsetning at formuesskatten skulle fjernes. Men det skjedde aldri. Nå som inntektene fra utbytteskatten har gått så kraftig opp, begynner nivået å nærme seg inntektene vi har fra formuesskatten, sier Bjørnestad.

Venstre

Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, sier de økte inntektene bør føre til at formuesskatten reduseres og fjernes.

- Utbytteskatten kom med Bondevik II-regjeringen. Planen var at innføringen av formuesskatten skulle kompenseres ved at formuesskatten skulle ned. Det skjedde aldri. Når utbytteskatten nå bidrar med så mange milliarder kroner inn i statskassen, underbygger det at kan redusere og på sikt fjerne formuesskatten, sier Breivik som er partiets nestleder.

- Men ikke i statsbudsjettet for 2015?

- Jo, Venstre har foreslått å kutte formuesskatten med 3,6 milliarder kroner i 2015-budsjettet.

Bjørnestad sier formuesskatten for personlige skatteytere (statlig og kommunal) var 13,2 milliarder kroner i 2014 og 10,1 milliarder kroner i 2015 etter regjeringens stasbudsjett-forslag.

Han sier at departmentet har anslått at skattepliktig utbytte, som er brutto utbytte fratrukket skjermingsfradrag, er anslått til 33,3 mrd. kroner i 2014 og 35 mrd. kroner i 2015.

Bjørnestad sier anslagene er usikre og at forsiktige anslag for provenyeffekten (anslag baserty på den såkalte LOTTE-Skatt-modellen) er rundt åtte milliarder kroner i 2014 og 8,4 milliarder kroner i 2015.

Skattedebatt er ventet

Det såkalte Scheel-utvalget vurderer selskapsbeskatningen i Norge og deres arbeid kan få konsekvenser for hele det norske skattesystemet. Flere har tatt til orde for at utvalgets arbeid bør ende i en ny bred gjennomgang av skattesystemet. Utvalget legger frem sin innstilling før jul.

Mange ledende økonomer har tatt til orde for at skatten for rike må økes, ikke senkes. Det er blant annet basert på at ingen andre historiske epoker har gjort de rike så rike, enn det den globale økonomien har gjort de siste tiårene. Det er for tiden verdens mest innflytelsesrike økonom, Thomas Piketty, og NHH-professor og tidligere Høyre-statsråd, Victor D. Norman, som har vært ledende i debatten - i verden - og i Norge.

Bakteppe

Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse sier det historiske bakteppet tilsier at formuesskatten vil bli fjernet.

- Utbytteskatten er en skatt som ble innført i 2006 mot at formuesskatten skulle reduseres og på sikt fjernes. Rådene fra Skatteutvalget ledet av Arne Skauge viste samme retning for skattesystemet i Norge. Det skjedde aldri. De første årene etter 2006 ble det tatt ut relativt lite i utbytte, men i 2012 tok aksjonærene ut over 30 milliarder kroner i utbytte som de betalte 28 prosent skatt på mesteparten (justert for skjermingsfradrag). Det gir mellom 8 og 9 milliarder kroner i skatt neste år, sier Strøm.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder