KJEMPER FOR Å BLI TRODD: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj.

KJEMPER FOR Å BLI TRODD: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj. Foto: Helge Mikalsen VG

12 spørsmål og svar om Jensen-rettssaken

Det neste halvåret skal den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen (59) kjempe sin livs kamp i Oslo tingrett.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Har påtalemyndigheten lovet Gjermund Cappelen strafferabatt?

Ifølge straffeloven skal det gis strafferabatt ved uforbeholden tilståelse. Normal rettspraksis er 1/3 reduksjon av straffen. Dersom det gis informasjon om forhold som politiet ikke ville avdekket ellers, kan det gis høyere strafferabatt.

Strafferabatt har vært tema i avhør, men påtalemyndigheten kan ikke gi noen absolutt garanti om hva slags straff tiltalte får siden norske domstoler ikke er bundet av straffepåstanden som påtalemyndigheten nedlegger.

Følg rettssaken direkte på VGTV fra kl. 08.30 i dag

Hvorfor har Cappelen snakket Eirik Jensen inn i saken?

Politiet i Asker og Bærum hadde i flere år forsøkt å ta Cappelen uten å lykkes. De visste at han hadde tett kontakt med Eirik Jensen i Oslo-politiet og mistenkte at han ga Cappelen info om politiets aktiviteter.

Få dager etter at Cappelen ble pågrepet ble han oppsøkt på cellen av politifolk som sa: «Du vet hvem vi er på jakt etter ...». Politispanerne hadde noen dager tidligere sett at Cappelen ga en konvolutt til Jensen under et møte på Grønland i Oslo.

Eirik Jensen er den eneste personen som Cappelen har forklart seg om i avhør. Han har ikke gitt informasjon om de andre medlemmene av hasjligaen.

Få oversikt: Slik blir rettssaken

Hvorfor tror påtalemyndigheten på Cappelens forklaring?

For første gang siden Spesialenheten ble opprettet i 2005 har enheten bedt Riksadvokaten avgjøre tiltalespørsmålet.

To førstestatsadvokater hos Riksadvokaten har gjennomgått alle bevisene i etterforskningen til Spesialenheten. Konklusjonen ble at de er overbevist om at Jensen er skyldig og at de vil klare å bevise det i retten.

Tiltalen: Se dokumentet her.

Riksadvokaten legger samme beviskrav til grunn som retten når den dømmer. Det vil si at enhver rimelig tvil skal komme siktede til gode.

Hva er Eirik Jensens forsvar?

Jensen har forklart at Gjermund Cappelen har vært hans politiinformant og at de har hatt et nært forhold siden 1993. Cappelen bodde også hjemme hos Jensen i en periode på 90-tallet.

Ifølge Jensen var Cappelen den mestproduserende informanten til Spesielle operasjoner i Oslo-politiet på 2000-tallet. Cappelen hevder han ikke har vært politiinformant.

Jensen hevder Cappelen har snudd historien på hodet når han hevder at det var han som fikk politiinformasjon. Før Cappelen ble pågrepet gikk det rykter blant kriminelle om at han var politiinformant. Jensens forsvarere har antydet at bakgrunnen for Cappelens historie er at han fryktet for livet da han ble fengslet.

Er det mulig at Eirik Jensen har varslet Cappelen om Tollvesenets aktivitet?

Cappelen har i avhør forklart at Jensen ved enkelte anledninger har sendt tollerne på svenskegrensen i Østfold på andre oppdrag, slik at «kysten var klar» for hasjtransportene.

Seksjonssjef Wenche Fredriksen uttalte i 2014 at det ikke var realistisk. Flere polititjenestemenn har forklart at de ikke har kunnskap om grensekontrollene og beskriver Tollvesenet som mer lukket enn politiet.

Når Tollvesenet stopper transporter med narkotika på grensen, så varsles PTO-kontoret (Politi Toll Oslo), som fysisk er plassert på Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo. Etterretningsoperasjoner blir styrt herfra og Jensen arbeidet med etterretning på seksjonen frem til 2013.

Hvorfor hadde Jensen et personlig forhold til en av Norges største hasjsmuglere?

Eirik Jensen hevder han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet, «i likhet med resten av Oslo politidistrikt.

Politiet i nabodistriktet Asker og Bærum var imidlertid sikre på at Cappelen drev stort innenfor hasj. I 2006 sluttet de imidlertid å registrere informasjon om Cappelen i politiets etterretningsdatabase Indicia på grunn av mistanke om en utro tjener, ifølge TV 2.

Hva er Eirik Jensens forklaring på SMS-meldingene?

Jensen har forklart at bruk av koder er helt vanlig i kommunikasjon med informanter. Internt i politiet kalles det gjerne «blomsterspråk». Årsaken er at kilden ikke skal bli avslørt som informant dersom andre sjekker telefonen.

I tillegg vet informantbehandlere at kriminelle gjerne avlyttes av politiet. De som jobber med etterretning ønsker ikke å bli innblandet i andre politietterforskninger og risikere å vitne i retten om kontakten med informanten.

Spesialenheten mener imidlertid å vite hva meldingene betyr. Ifølge tiltalen ga Jensen informasjon om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder gjennom meldinger av typen: «kontroll her», «stille», «solskinn», «feriemodus over hele linja» og «kontoret er tynt bemannet».

Hvordan forklarer Eirik Jensen pengeoverleveringen?

Blant Spesialenhetens viktigste bevis er en pengeoverlevering fra Gjermund Cappelen til Jensen under et møte ved politihuset i Oslo 19. desember 2013. Overleveringen ble observert av politispanere.

Senere fant etterforskerne 34.300 kroner bak panelveggen i garasjen på Jensens småbruk. Ifølge Eirik Jensen var pengene tilbakebetaling av et lån han hadde gitt Cappelen da sistnevnte var i pengeknipe i forbindelse med en bilreparasjon.

Dette er avvist av Cappelens forsvarer som har vist til at han ikke manglet penger, siden politiet fant flere millioner i kontanter hjemme hos ham og i bilen til sønnen.

Hvordan forklarer Eirik Jensen kontantinnskuddene?

I en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett i 2014 vises det til at Eirik Jensen har gjort en rekke kontantinnskudd på en av sine bankkontoer.

Noen ganger flere mindre innskudd samme dag i forskjellige bankfilialer. Den samlede summen er på 303.000 kroner i perioden 2009-2013. To beløp ble satt inn dagen etter at Jensen hadde hatt et møte med Gjermund Cappelen.

Eirik Jensen har i avhør forklart at pengene stammer fra kjøp og salg av biler og motorsykler. Jensen kjøpte kjøretøyene, reparerte dem og solgte videre.

Hvordan forklarer Eirik Jensen oppussingen av baderommet?

Et annet sentralt bevis for Spesialenheten er baderommet på et småbruk på Romerike. Badet ble pusset opp i 2006 og Gjermund Cappelen har forklart at det er betalt av ham.

Det skal også være funnet fingeravtrykk fra Cappelen på en kvittering. Et av bilagene skal være signert «Frank Olsen». Ifølge Cappelen er det et falskt navn og i virkeligheten er det han som har signert bilaget.

Spesialenheten har beregnet at arbeidet på badet var verdt 292.250 kroner.

I avhør har Jensen forklart at han hadde en avtale med en av håndverkerne om å betale 120.000 kroner, men at beløpet aldri ble betalt. Dette fordi Jensen angivelig aldri fikk tak i håndverkeren. Ifølge Jensens forsvarere vil det ble gitt en forklaring rundt dette i rettssaken.

BADET TIL JENSEN: Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen betalte for hele eller deler av oppussingen av dette baderommet. Foto: Privat

Er det første gang Jensen etterforskes av Spesialenheten?

Nei, i 2008 ble Eirik Jensen etterforsket for å ha en kriminell med tilknytning til MC-miljøet boende hjemme hos seg. Han skal blant annet ha hjulpet til med oppussing av et baderom mellom to narkosmugler-turer.

Den kriminelle ble også brukt som sannhetsvitne i en straffesak i Sverige hvor Jensen ble bøtelagt for å skiftet lås på døren i forbindelse med et samlivsbrudd.

Er Eirik Jensen skyldig?

Det spørsmålet skal avgjøres av to fagdommere og tre meddommere i Oslo tingrett. Hovedforhandlingen pågår frem til 15. juni og dommen vil bli avsagt noen uker senere. Uansett utfall er det svært sannsynlig at dommen blir anket til Borgarting lagmannsrett, slik at det blir en ny rettsrunde i 2018.

VGs dekning av rettssaken: Her finner du alle artikler, videoer og referater.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder