OMSTRIDT: Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener det ikke haster å fatte noe vedtak om det omstridte datalagringsdirektivet. Foto: Morten Holm/Scanpix

Høyre vil utsette vedtak om datalagring

Høyres ledelse ønsker ikke noe vedtak om datalagring på landsmøtet om to uker, men kan ikke utelukke at det skjer. Landsmøtet er partiets høyeste organ og sterke krefter jobber for et nei-vedtak.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Nestleder Jan Tore Sanner sier at direktivet i all sin bredde, blant annet konsekvensene ved å bruke reservasjonsretten i EØS, skal ut til høring i partiorganisasjonen. Han mener at partiet har god tid og minner om at regjeringen ikke vil legge fram saken i Stortinget før nærmere jul.

- Vi legger opp til en bred debatt på landsmøtet, der fordeler og ulemper skal fram i lyset. Men vi synes det er unaturlig at landsmøtet skal votere over denne saken nå, sier Sanner til NTB.

LES OGSÅ:Frp-politikere snur om datalagring

Selv om resolusjonskomiteen ikke legger opp til noen avstemming, kan den tvinge seg fram. Alle partier har en eller annen gang opplevd at saker «tar av» underveis på landsmøtet og at behandlingen ikke går som planlagt.

Et stort flertall

Et stort flertall i sentralstyret og stortingsgruppen står bak strategien Sanner går inn for. Et flertall av fylkesårsmøtene har også unnlatt å ta endelig stilling til avveiningen mellom personvernet og politiets ønske om å bruke direktivet som et redskap i kampen mot kriminalitet.

- Men landsmøtet er suverent. Det betyr at det er opp til landsmøtet å bestemme om partiet skal fatte et vedtak i datalagringssaken allerede nå, sier Sanner.

Europabevegelsens leder Paal Frisvold sier til Aftenposten at EU kanskje vil endre direktivet i september etter en intern evaluering. Han mener at Norge ikke bør behandle direktivet før EU eventuelt styrker personvernet. Dette har Sanner lest med interesse.

- Det er nok en grunn av at vi ikke trenger forhaste oss, sier Høyres nestleder.

Sterk motstand

Unge Høyre er sterkt imot EU-direktivet, det samme er markante Høyre-profiler som stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, leder av Oslo Høyre, Nicolai Astrup og Torbjørn Røe Isaksen. Sistnevnte sier i en kommentar på Twitter at det faktisk er landsmøtet som avgjør denne saken, ikke partiledelsen.

Sanner vil ikke forskuttere hva Høyre lander på, enten vedtaket fattes av landsmøtet eller senere i år.

Selv er Høyres nestleder i tvil og ser gode argumenter for og imot. Han minner om at Høyre alltid har vært opptatt av personvernet. Samtidig frykter han at bruk av reservasjonsretten kan få uoversiktlige følger for EØS-avtalen.

Motstanden blant norske partier er stor. Av regjeringspartiene sier både SV og Sp nei og vil bruke reservasjonsretten. V, KrF og Frp er også nei-partier. Ap trenger derfor Høyres støtte for å få direktivet vedtatt i Stortinget.

- Vi er oss vår posisjon bevisst. Nettopp derfor har vi denne grundige gjennomgangen i hele partiorganisasjonen, sier Sanner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder